Pussing av kjellervegg med diffusjonsåpen puss

Har fukt i kjellerveggen fått pussen til å skalle av, slik at du ser rett inn på murverket? Puss da veggen med en diffusjonsåpen puss. Her kan du se hvordan.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 timer/3m2
Pris
500 kroner

Intro

Fuktighet i kjellerveggen kan få både puss og maling til å skalle av og etterlate flekker med rå mur. Det er stygt og irriterende, og greier du ikke å løse problemet skikkelig, kommer det som oftest tilbake.

Rent teknisk bryter fuktigheten ned bindemidlet i pussen. I praksis vil dette si at pussen ikke lenger er i stand til å holde festet til veggen og derfor faller av. Samtidig vil vannet lede salpeter (kaliumnitrat) ut av muren, som så vil presse på inn siden av pussen slik at den neste omgang løsner fra muren.

Multipuss Vanntett fra Skalflex tetter mot flytende vann, men lar likevel veggen puste (diffusjonsåpen). Samtidig sitter Multipuss svært godt fast. Den sitter også der vanlig mørtel faller av - og selv om overflata er fuktig. Men du skal likevel være forberedt på at heller ikke denne pussen holder evig, bare betydelig lenger.

Er det snakk om en kraftig fuktskade, som for eksempel har oppstått som følge av regnvann eller høyere grunnvannsspeil, er det ikke nok med en omgang vanntett puss. Er det derimot kondensering (varm luft som møter kald overflate), vil Multipuss Vanntett være et naturlig valg. Vil du ikke risikere at arbeidet skal bli bortkastet, er det derfor en god idé å undersøke hvordan fuktskaden har oppstått.

Hva slags fuktskade?

Fuktskader kan ha flere forskjellige årsaker og kan repareres på flere måter. Men to årsaker er mest vanlig, og ofte er det mulig å skille dem fra hverandre.

  • Kondensering. Fuktighet i kjellerveggen kan være et resultat av kondensering. Det oppstår når varm luft møter ei kald overflate, som når det dogger på ei rute. Fordi kjellerveggen blir nedkjølt utenfra av bakken rundt, og lufta i rommet ofte er oppvarmet, er dette et problem i mange kjellerrom. Det er spesielt et problem bak skap eller andre gjenstander som står tett mot veggen der lufta ikke kan sirkulere fritt. Er det dette som gir avskalling, kan Multipuss Vanntett være et aktuelt alternativ.
  • Vann utenfra. Fuktigheten i veggen kan også komme utenfra, enten det er fra mye regn over lang tid, eller høyere grunnvannsspeil. Ved små mengder fuktighet kan også dette ordnes med en vanntett puss, men er det snakk om et større fuktproblem eller betydelige oversvømmelser, er det en annen sak. Da er det som regel ikke noen vei utenom å drenere rundt grunnmuren.
  • Identifiser fuktproblemet. Det kan godt være vanskelig å finne ut hvor fuktigheten kommer fra, men her er et lite tips som kan hjelpe deg litt på vei: Sett opp et stykke kraftig klar plastfolie på innsiden av kjellerveggen i en periode når veggen er tørr. Steng med teip hele veien rundt folien slik at det ikke trenger inn luft. Når den så igjen blir fuktig, kan du sjekke hvilken side av plastfolien som er våt. Er den våt på siden som vender inn mot veggen, er det her fuktigheten kommer fra. Er den våt på den andre siden, er det snakk om kondensering.

Veiledning

01
Slik gjør du 8 Trinn

Pusse murvegg i kjeller: Først skal all den løse pussen og malinga fjernes 1

Først skal all den løse pussen og malinga fjernes. Gjør du dette arbeidet grundig, holder veggreparasjonen lenger. Du kan for eksempel bruke en sparkel eller ei limskje. Skrap heller vekk for mye enn for lite av den gamle pussen.

Pusse murvegg i kjeller: Vask veggen helt ren med grunnrens 2

Vask veggen helt ren med grunnrens. Bruk en vaskesvamp, og vask både de malte og de avskallede overflatene. Når du er ferdig, skyller du etter med vann.

Pusse murvegg i kjeller: Multipuss røres opp med vann 3

Multipuss røres opp med vann. Blandingsforholdet skal være cirka 1 liter vann til 5 kg puss. Blandingen røres best opp med en bladvisp i en kraftig drill.

VIKTIG! Bruk hansker og vernebriller!

Pusse murvegg i kjeller: Massen røres opp 4

Massen røres opp til den får en myk konsistens. På den måten henger den bedre sammen og kan smøres på i en tykkelse på cirka 1-3 mm. Etter at den er blandet med vann, må den brukes innen to timer.

Pusse murvegg i kjeller: Pussen trekkes på i rolige bevegelser 5

Pussen trekkes på i rolige bevegelser. Trekk massen på hele reparasjonsområdet uten å ta pauser. På overflater som denne malte veggen, som ikke suger vann, går det forholdsvis lang tid før den er fast nok til å glattes (filtses).

Pusse murvegg i kjeller: Pussoverflata filtses med vaskesvamp eller filtsebrett 6

Pussoverflata filtses med vaskesvamp eller filtsebrett. Her repareres en vegg med ujevn overflate som det er best å filtse med en fuktig vaskesvamp. Til rette overflater brukes et filtsebrett til gipspuss.

Pusse murvegg i kjeller: Reparasjonen bør ha samme struktur som resten av veggen 7

Reparasjonen bør ha samme struktur som resten av veggen slik at den blir usynlig etter et strøk maling. Er veggen ujevn med synlige fuger, bør du bruke svampen for å framheve ujevnhetene

Pusse murvegg i kjeller: Pussen skal tørke i cirka 8 dager før den kan males 8

Pussen skal tørke i cirka 8 dager før den kan males. I lag opp til 5 mm herder pussen uten risiko for sprekker, men er det hull og store ujevnheter, bør du fylle dem på forhånd og la det tørke et døgn.

Velg gjerne en vaskbar maling, men pass på at malinga er diffusjonsåpen.

Materialer

  • Skalflex Multipuss Vanntett (fra BMC AS, www.bmc-norge.no)
  • Grunnrens
  • Vannbasert maling

Spesialverktøy

  • Kraftig drill med blandevisp
  • Limskje
  • Stålbrett
  • Vaskesvamp

Tidsforbruk

2 timer til cirka 3 m2

Pris

500 kroner

Vanskelighetsgrad

Det er både lett og raskt.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Fukt i kjeller