Sag riktig hver gang

Sag på riktig side av streken. Da stemmer det hver gang.

Sag riktig hver gang

Med dette enkle trikset blir arbeidet med sagen presist på millimeteren - hver gang.

Hvis du deler et tre meter langt bord i tre like lange deler, hvor lange blir da delene? Én meter er IKKE svaret! Sagbladet fjerner nemlig en del av emnet, og glemmer du det når du sager, går det galt.

Det er derfor helt avgjørende for presisjonen at du sager på riktig side av streken når du har merket opp til et sagsnitt. Gjør du det riktig, blir arbeidet millimeterpresist og du får et perfekt resultat.

Presisjonen begynner med riktig oppmåling
Allerede her går det galt. Legg merke til hvor blyantstreken havner: ikke på enden av tommestokken, men cirka en millimeter foran. Hvis prosjektet krever millimeterpresisjon, for eksempel når du lager en ramme, skal du passe på dette. En tynn, spiss blyant er en god begynnelse.

Håndsag
Velg på hvilken side av streken du vil sage. Du skal aldri sage i selve streken. Da fjerner bladet for mye treverk. Hvis du er høyrehendt, er det opplagt alltid å sage på høyre side av streken. Treet på høyre side er altså det du IKKE skal bruke. Gjør det til en fast regel. En håndsag med et stivt sagblad kan følge streken nøyaktig.

Stikksag
Snu stikksagen, slik at du kan se hvor bladet sager. Det kan være vanskelig å se oppmerkingsstreken foran selve stikksagen, men hvis du sager en plate eller et bord fra undersiden, er det enkelt å se bladet og følge streken. Velg hvilken side av streken du sager på. Den siden du sager på, er det treverket du IKKE skal bruke.

Kappsag
Legg sagbladet ned på emnet før du starter sagen. Mange nyere kapp-/gjærsager har laserlys, som viser nøyaktig hvor sagbladet kommer til å treffe emnet. Har du ikke en laser på sagen din, legger du sagbladet ned på overflaten til emnet, FØR du starter sagen. Da kan du se nøyaktig hvor bladet sager, og om nødvendig rette opp.

    Akkurat nå leser andre ...