Gjennomført anneks i lekre materialer

Dette annekset er et prakteksempel på hva en god plan og grundighet betyr når du bygger. Her er alle detaljer tenkt inn på forhånd. Se hvordan det kan gjøres.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
Cirka 3 uker.
Pris
Cirka 100.000 kroner.
Anneks

Et perfekt gjestehus med masser av flotte løsninger.

Intro

Det finnes massevis av små anneks og uteboder som kan kjøpes ferdige eller som et byggesett. Men når du ser dette annekset, så skjønner du hvorfor det er verdt å vurdere å bygge det selv i stedet.

Den lille bygningen blir nemlig en fryd for øyet, og en naturlig del av hagen. De rette linjene og fargespillet passer perfekt til plasseringen.

Annekset er isolert, tettet med dampsperre og klart for overnattende gjester.

Her kan du se hvordan det bygges. Etterpå kan du lage et tilsvarende selv.

I tillegg til grundige trinn for trinn-bilder og tekster, får du en målsatt plantegning. Du får også en komplett liste med alle de materialene som er brukt til prosjektet.

Veiledning

01
Bunn 4 Trinn

For at det skal være enkel tilgang til annekset, må det graves ut. Gravearbeidet er omfattende hvis du bare har spade og trillebår. Det lønner seg derfor å leie en minigraver. Hvis du i tillegg leier en minidumper, er du raskt i mål.

Når du er i gang med å grave, er det samtidig smart å tenke på at regnvannet skal føres vekk fra taknedløpene.

Til slutt skal hele arealet rettes opp. Det gjøres med grus og sand.

1

Pass på at jorden ikke sklir når du graver ut. Hvis underlaget for eksempel er sandete, kan det være nødvendig å lage en støttemur for å holde på jorden.

2

Nedløpsvannet fra taket skal føres vekk fra bygget. Vi trekker derfor rør til dit taknedløpet skal ende.

3

Et avløpsystem som tar imot regnvannet og lar det sive ned i grunnen etablereres på et egnet sted. Røret fra taknedløpet skal falle cirka 2 cm per meter.

4

Rett opp området med grus eller sand. Du trenger ikke å stampe underlaget, fordi det ikke skal være bærende. Annekset fundamenteres senere på nedstøpte fundament.

02
Skjelett og konstruksjon 7 Trinn

Det første som skal bygges, er en bunnramme i trykkimpregnerte materialer, som plasseres på punktfundamenter.

Inne i rammen monteres det tverrgående bjelker, som også understøttes av punktfundamenter.

Veggene bygges opp av et stenderverk som monteres på gulvkonstruksjonen. I toppen foran og bak, avsluttes stenderverket med toppsviller.

Det lages også plass til vinduer og dører ved å lage utvekslinger.

Taksperrene legges på toppsvillene og skrus fast med vinkelbeslag.

1

Rammen rettes opp på punktfundamenter. I hjørnene og på midten av hver gulvbjelke er det støpte fundament som holder konstruksjonen på plass.

2

Monter tverrgående bjelker i rammen. Bjelkene skal understøttes på midten av stolpesko, som støpes fast i betong.

3

Stenderne i reisverket deles inn etter vinduenes og dørenes størrelse. Der det ikke er elementer, har vi en senteravstand på 60 cm mellom stenderne. Hjørnestolper skrus sammen av to stendere.

4

Når toppsvillen foran og bak er montert, kan taksperrene legges opp. Sperrene legges med en senteravstand på 60 cm, helst midt oppå stenderne på undersiden.

5

Stiv opp konstruksjonen ved å skru vindtrekkbånd på reisverket til veggene. Vi lager et kryss på hver vegg.

6

Fell inn de ytterste sperrene i stenderne, slik at yttersiden av stendere og sperrer flukter. Det gjør det enklere å montere kledningen senere.

7

Utstikket lages av firkantstolper. Det skjæres ut til både toppsvill og sperre i dem. Det gir en spesiell, men solid sammenføyning. I første omgang støttes utstikket av midlertidige lekter, som senere skiftes ut.

03
Vindpapp og avstandslister 4 Trinn

Før du lukker konstruksjonen utvendig, skal du montere vindtrekkbånd i kryss på alle veggene.

Etterpå stiftes det på vindpapp. Den skal sitte så stramt som mulig, for den kan nemlig gi seg litt med tiden.

Til slutt monteres trykkimpregnerte avstandslister. De sikrer at kledningen ventileres tilstrekkelig på baksiden.

1

Lukk den utvendige delen av veggen med vindpapp, og monter avstandslister utenpå hver av de loddrette stenderne.

2

Sett opp ekstra avstandslister mellom sperrene, som underlag til kledningen.

3

Brett pappen inn i vindushullet, og avslutt hullet med en ramme av kledningsbord. Avstandslistene kan med fordel males svarte. Da er de ikke synlige gjennom kledningen.

4

For å unngå snøføyk og skadedyr inn i taket, monteres det et dekkbord mellom alle taksperrene.

04
Vindusoppmåling og montering 3 Trinn

Det skal være luft på alle kanter rundt vinduet, slik at det er plass til en fuge og isolasjon. Bestill derfor vinduet 25 mm lavere og 25 mm smalere enn selve vindushullet.

Spenn alltid alltid på vindusrammene, og kontroller at alt åpner og lukker som det skal før du skrur fast karmen.

Trekker du vinduet et par centimeter inn fra kledningen, lager du en god konstruktiv trebeskyttelse.

1

Sett inn karmen, kloss opp, og sjekk at det er 12 mm luft hele veien rundt.

2

Sørg også for å trekke karmen inn fra ytterkledningen.

3

Når vinduet sitter som det skal, kan det skrus fast.

05
Isolasjon og dampsperre 6 Trinn

Veggene isoleres med 100 mm isolasjon. Isolasjon som er 57 cm bred, passer perfekt til veggene der stenderne er satt med en senteravstand på 60 cm.

Dampsperren trekkes hele veien rundt innvendig. Den skal derfor ikke skjøtes i hjørnene.

I bunnen monteres stubbloftplater etterfulgt av 50 mm isolasjon. Gulvet tettes også med dampsperre, før gulvplankene kan monteres.

Pass på med dampsperren

Det er kun nødvendig å bruke dampsperre i annekset hvis det er oppvarmet hele tiden.

Hvis ikke annekset er permanent oppvarmet, kan dampsperren faktisk ha en stikk motsatt effekt.

Det skyldes at temperaturen om sommeren noen ganger kan være lavere inne i annekset enn utenfor.

Det vil resultere i at det kan komme kondens på den innvendige siden av dampsperren, som danner grobunn for sopp og råte i konstruksjonen.

1

Isolasjonen legges inn mellom stenderne. Der stenderne har en senteravstand på 60 cm, sitter de naturlig i spenn.

2

Stift dampsperren i taket, og la den fortsette ned på veggene og videre på gulvet. Teip alle skjøter med dampsperreteip.

3

Kutt dampsperren skrått, slik at den kan vippes inn i vindushullene. Teip den deretter fast til stenderne.

4

Legg stubbloftplater mellom gulvbjelkene. De monteres på lekter, som først er skrudd fast på siden av bjelkene. Pass på at platene blir 50 mm fra overkanten. Da er det plass til 50 mm isolasjon.

5

Isoler de siste 50 mm i gulv konstruksjonen, og avslutt med dampsperre.

6

Legg spikerslag på veggene. Det gir mulighet til å trekke strømledninger utenpå dampsperren, og det gir feste for å spikre eller skru den innvendige kledningen.

06
Tak og utstikk 6 Trinn

Underlaget til takbelegget er 21 mm konstruksjonsfinér. La platene stikke for langt utover kantene på annekset, og renskjær dem til slutt.

Utstikket er 25,5 cm bredt - da passer det med to hele kledningsbord.

Oppå kryssfinéren skal det monteres en trekantlist, som takbelegget kan bøyes opp mot.

Før takbelegget monteres, skal dekkbordene i sidene monteres. Til det bruker vi de glatte 21 x 120 mm terrassebordene.

1

Trekantlisten monteres plant med kryssfinérkanten. Vinkelen på listen sikrer at takbelegget ikke “knekker” for mye, slik at det risikerer å bli utett.

2

Hev dekkbordene cirka 3 cm over trekantlisten. Da kan det enkelt avsluttes med et dekkbeslag til slutt.

3

Monter dekkbordene rett på sperrene. Det er cirka 6 mm luft mellom bordene.

4

Lag sammenføyningen mellom dekkbordene med en hjørnelist. Veggkledningen avsluttes på samme måte.

5

Her legges det både underbelegg og overbelegg. Det finnes flere løsninger til tolags takbelegg. Noen må brennes på, andre kan legges uten varme.

6

Bytt ut de midlertidige lektene som støttet takutstikket. Vi setter opp 98 x 98 mm firkantstolper i stedet.

07
Kledning og terrasse 7 Trinn

Det er presisjonen rundt monteringen av kledning og terrassebord som skaper det strømlinjeformede uttrykket.

De glatte terrassebordene monteres liggende på fasaden med 6 mm luft mellom.

På terrassegulvet legges de i hver sin retning, og avsluttes med en bord og et vannrett kantbord rundt hele.

Bjelkene i underlaget er malt svarte. Dels for å beskytte dem, og dels for å gjøre dem mindre synlige gjennom mellomrommene i bordene.

1

Monter en loddrett list i hjørnene for å avslutte kledningen. Det er cirka 6 mm mellom kledningsbordene, og det holdes samme avstand mellom bordendene og hjørnelisten.

2

Del inn kledningen, slik at bordet under vinduets dryppkant er gjennomgående, hvis det er mulig. Det ser penest ut.

3

Monter et avslutningsbord hele veien rundt i døråpningen, på samme måte som i vindushullene. Legg merke til at overkanten av vindushullene og døråpningen er i samme høyde.

4

Strek opp til terrassegulvet. Det er smart å streke opp til og montere hvert tredje bord først, og deretter dele inn de øvrige bordene etterpå.

5

Monter bordene, og kapp dem i lengden med dykksagen til slutt. Det gjør det mye enklere å lage en pen avslutning. Særlig hvis det skal lages en kantbord, som her.

6

Bordene legges i forskjellige retninger. Det skaper et flott uttrykk, og det gir minst mulig kapp. Bord i hele lengder er helt klart å foretrekke når du jobber med hardtre, som her.

7

Monter vinduer og dører. Trekk dem cirka 2 cm inn fra ytterveggen. Monter dem med karmskruer, legg isolasjon og fugebakstopp i fugene, og fug til slutt med en silikonfugemasse på utsiden.

Materialer

BUNN:

 • 48 x 148 mm trykkimpregnert
 • Stubbloftplater
 • 50 mm isolasjon
 • 21 x 120 mm terrassebord (her Louro Gamela).
 • Trykkimpregnerte lekter til underlag for stubbloftplater
 • Dampsperre og dampsperreteip

REISVERK:

 • 98 x 98 mm firkantstolper
 • 48 x 98 mm konstruksjonsvirke
 • Vindtrekkbånd

KLEDNING INNE:

 • Dampsperre og dampsperreteip
 • 12,5 mm fibergipsplater til kledning av tak og vegger
 • 19 x 98 mm bord til spikerslag
 • 28 x 95 mm gulvbord av furu

TAK:

 • 48 x 148 mm konstruksjonsvirke
 • 21 mm kryssfinérplater (61 x 244 cm)
 • 100 mm isolasjon
 • 48 x 48 mm trekantlist
 • Dekkbordbeslag
 • Takbelegg

KLEDNING UTE:

 • Vindpapp
 • Trykkimpregnerte avstandslister
 • 21 x 120 mm terrassebord (Louro Gamela)

DESSUTEN:

 • Bjelkesko
 • Stolpesko
 • Vinkelbeslag med ribbe
 • 5 x 40 mm beslagskruer
 • Limfuge og skruer til fibergips
 • Tørrbetong
 • Takrenner med rennekroker, endebunn, tutstykke og nedløpsrør
 • Stifter
 • 4 x 40 mm rustfrie skruer
 • 5 x 80 mm og 5 x 120 mm utendørs skruer
 • Vinduer og dører
 • Karmskruer
 • Fugebakstopp
 • Silikonfugemasse

Tidsforbruk

Cirka 3 uker.

Pris

Cirka 100.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Listen er lagt høyt, og prosjektet er spekket med lekre detaljer og flotte løsninger.

Tegning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Annekset

Annekset er isolert, og hele konstruksjonen er bunnsolid og gjennomtenkt.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skjelett og konstruksjon

Skjelettet består av en bunnramme med stendere til veggene oppå og en toppsvill øverst.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Veggens oppbygging

Veggene er bygget opp av lekter, isolasjon, vindpapp, avstandslister samt utvendig og innvendig kledning.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Vindpapp og avstandslister

Veggene er bygget opp av lekter, isolasjon, vindpapp, avstandslister samt utvendig og innvendig kledning.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sammenføyningen mellom kantbordene

Kantbordene er avsluttet i en hjørneskjøt, der bordene er trukket litt tilbake fra hjørnet og avsluttet med en loddrett dekklist.

Åpne 3D-modellen

Video

Stolpesko støpt i rør

Da får du enkelt stolpeskoene i vater og til å flukte med hverandre

Video

Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

Video

Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Endesnitt på terrassebord

Med dykksag og skinne blir kanten helt rett

Video

Legg isolasjonen forskjøvet

Video

Nøyaktig tilpassing av isolasjon

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Anneks