Bygg selv isolert bod

Når du har en isolert bod, kan du oppbevare verktøy, maling og andre ting som ikke tåler frost i den. Det er verdt å tenke på når du skal bygge nytt. Det er nemlig ingen sak å isolere, når du planlegger det inn fra starten.

Intro

I denne veiledningen kan du lese om hvordan du planlegger at isolere bod fra start når du bygger nyt.

Vi viser deg, trinn for trinn, hvordan du isolerer tak, vegger og gulv.

OBS: Denne veiledningen er IKKE en byggeveiledning med mål og materiallister. Til gjengjeld handler den om prinsippene ved å planlegge isolasjon inn i ditt neste utebodprosjekt.

TAK
I en isolert bod bør du velge isolerte vinduer, slik at vinduet ikke blir en kuldebro.

GULV
Ved isolering av gulv i bod legges to lag 75 mm isolasjon mellom de 148 mm høye bjelkene, som brukes som tilfarere.

VEGGER
I veggene er det plass til 100 mm isolasjon, fordi det er brukt kraftige hjørnestolper.

Veiledning

01
Vegger i isolert bod 6 Trinn

De kraftige 98 mm stolpene (A) er plassert slik at de danner en rettvinklet firkant. Stolpene settes på nedstøpte punktfundament. De to “gavl”-stolpene (B) er plassert midt mellom hjørnestolpene. Til å forbinde og bære konstruksjonen er det montert en solid toppsvill (C) øverst på stolpene i begge sider. I bunnen er stolpene forbundet med en lekt (D). Midten på sidene er forsterket med en loddrett stender (E), som også plasseres ved hver hjørnestolpe (A), slik at det er noe å feste de innvendige kledningsplatene (F) til.

De kraftige stolpene (A) gjør at hulrommet mellom den innvendige (F) og den utvendige kledningen blir så stort, at det er plass til 100 mm isolasjon.

Sett opp stolper (A) - til hjørnene og eventuelt sidene, alt etter hvor stor boden din skal være. Sjekk at stolpen står i lodd, og fest den midlertidig med skråstivere.

Monter toppsvill (C) og bunnlekt (D) øverst og nederst på stolpene. I gavlen på denne boden skal det være en stolpe helt opp til mønet (B). Sidene forsterkes med en stender (E) plassert midt mellom hjørnestolpene (A). Fordelen med å ha så få stolper som mulig, er at det blir få kuldebroer.

Sett opp kryssfinérplater (F) som veggkledning på innsiden. Platene limes i skjøtene og limes og skrus fast til stenderne, samt i toppen og bunnen.

Fyll isolasjon i veggene, etter at du har montert tverrgående lekter (G) mellom stenderne. Det er plass til 100 mm tykk isolasjon.

Sett vindpapp utenpå isolasjonen. Den monteres vannrett, nedenfra og opp, med overlapp mellom lengdene.

LES OGSÅ: Vindsperre beskytter og forbedrer isolasjonen din

Skru på vannrette avstandslister (H), til den stående kledningen. Da blir det god lufting bak kledningsbordene.

02
Gulv i isolert bod 6 Trinn

Gulvet består av gulvkryssfinér, som skal skrus fast til tverrbjelker (J),som limes og skrus på kryssfinérveggen (F), minst 10 cm over bakkenivå. Tilfarerne (K) fordeles mellom tverrbjelkene og settes fast med bjelkesko. Først monteres det et bord (L) på undersiden av tilfarerne, som skal bære et nett og isolasjon. Nettet stenger samtidig for skadedyr, slik at de ikke kan komme inn fra undersiden.

Tilfarerne (K) understøttes på midten av en oppklossing (M), slik at gulvet blir helt stabilt. Når den underliggende konstruksjonen er på plass, legges det 18 mm gulvkryssfinér (N) oppå.

Vi skrur bord (L) på undersiden av til­ farerne (K). Bordene skal brukes til å holde et nett, som både bærer isolasjonen i gulvet og holder skadedyr ute.

Tilfarerne (K) festes til bjelkesko på tverrbjelken (J), som er satt fast minst 10 cm over bakken i sidene på den innvendige kryssfinérveggen (F). Tverrbjelkene har fått et strøk PU-lim, før de er skrudd fast fra yttersiden med forskjøvede skruerekker per 20 cm. Det er viktig at tverrbjelkene sitter solid, fordi det er de som bærer gulvet.

Legg et finmasket nett mellom tilfarerne (K), som ligger med en senteravstand på 60 cm. Det passer med bredden på nettet.

Nettet skrus fast til bordene (L). Vær påpasselig med at nettet lukker helt tett.

Fyll opp med to lag isolasjon, 75 mm tykk, mellom tilfarerne. Isolasjonen skjæres til. Sørg for at skjøtene er forskjøvet, slik at det ikke oppstår kuldebroer.

Legg ut gulvkryssfinérplater (N). De limes og settes sammen i fjær og not. Endeskjøter plasseres over en tilfarer (K).

03
Tak i isolert bod 5 Trinn

Her lager vi en såkalt kassedrager av lekter (P), som settes fast til de høye gavlstolpene (B) og deretter kles med kryssfinér (S). Kryss­ finéren både limes og skrus til lektene. Til sammen danner de en solid drager i mønet som bærer de kraftige 123 mm høye sperrene (T), med god plass til isolasjon. Sperrene skjøtes over kassedrageren og festes med beslag. Avstanden her er 80 cm. Oppå sperrene monteres lekter (U) med en avstand som passer takkledningen. På undersiden av sperrene legges bord (V) som holder isolasjonen.

Bygg en kassedrager. Den lages av tre langsgående lekter (P), som settes fast til de høye gavlstolpene (B). I midten av P settes en tverrstiver (R), som er 60 cm høy. Alle kassedragerens deler limes og skrus sammen, og kles med 12 mm kryssfinér (S).

Sperrene (T) festes med beslag til kassedrager og toppsviller. I toppen skjøtes de med hullplate på den ene siden og med vinkelbeslag til kassedrageren på den andre.

Ved takfoten festes sperrene til toppsvillen med vinkelbeslag i begge sider. Her er det lagt inn en ekstra svill (C1) for å løfte taket, så det passer til et tilstøtende bygg.

Legg lekter (U) oppå sperrene (T), og fyll opp med isolasjon mellom dem. Her er avstanden mellom lektene tilpasset takkled­ ningen, som er fibersement. På undersiden har vi satt opp bord som holder isolasjonen på plass og samtidig gjør det mulig å sette opp en gipshimling.

Legg på takplater, og sett eventuelt inn vinduer. Her velger vi et enkelt takvindu, som slipper inn godt med lys i boden.

Tegning

Isolert bod tegning: Vegger

Til en isolert bod brukes kraftige 98 mm stolper og en solid toppsvill, som gir god plass til isolasjon.

Isolert bod tegning: Vegger

Isolert bod tegning: Gulv

Gulvet er hevet over bakken i en stubblofts­ konstruksjon, med plass til ventilasjon under det.

Isolert bod tegning: Gulv

Isolert bod tegning: Tak

Denne isolerte boden bygges med saltak og full takhøyde til mønet. Sperrene skjøtes oppå en kassedrager, og det legges isolasjon mellom dem.

Isolert bod tegning: Tak

3D-modell

3D-modell: Bygge isolert bod
3D-modell

Isolert bod

Bod med 100 mm isolasjon

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Oppbygning til isolert utebod
3D-modell

Skjelett til isolert bod

Skjelettet til den isolerte uteboden består grunnleggende av fire 100 mm hjørnestolper, samt en stolpe midt på hver gavlside.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Oppbygning av vegger i isolert bod
3D-modell

Vegger i isolert bod

Veggene i den isolerte boden bygges av kledningsbord, lekter, stolper, 100 mm isolasjon og 13 mm gipsplater.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Isolering av gulv i bod
3D-modell

Gulv i isolert bod

Gulvet er løftet over bakkenivå, slik at det blir god ventilasjon under isolasjonen mellom tilfarerne.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Oppbygning av tak i isolert bod
3D-modell

Tak i isolert bod

Denne isolerte boden har saltak og full takhøyde. Sperrene er skjøtt over en drager, og det er lagt isolasjon mellom taket og himlingen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Isolere bod
3D-modell

Isolering av utebod

Stolpene på 100 mm og den solide toppsvillen gir god plass til isolasjon.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Stolpesko støpt i rør

Da får du enkelt stolpeskoene i vater og til å flukte med hverandre

TIPS: Sett isolasjonen i spenn

TIPS: Legg isolasjonen forskjøvet

TIPS: Nøyaktig tilpassing av isolasjon

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Utebod