Stort vedskjul - du kan bygge helt alene

Med et stort vedskjul på 11 m2 er det masser av plass til å dele opp veden i seksjoner, avhengig av når den er tørr nok til å brukes.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
10.000 kroner

Intro

Hvis veden din ligger tørt og godt ventilert, blir den raskere klar til vedovnen. Og med 11 m2 å boltre seg på, er det rikelig med plass til å dele opp veden i seksjoner, slik at den tørre ikke blir blandet sammen med den våte. Størrelsen på vedskjulet er tilpasset armeringsnettet som vi bruker til å kle sidene med.

I denne byggeveiledningen viser vi deg hvordan du kan bygge dette store vedskjulet alene.

Du får også 3 tips til når du uten hjelp skal:

 • Sette opp stolper
 • Montere sperrer
 • Montere kantbord

REDAKSJONEN ANBEFALER: Tegn prosjektene dine i et gratis tegneprogram før du bygger

Veiledning

01
Sag ut skjelettet 4 Trinn

Mens stolpene (C og D) og svillene (A og B) bare kan kappes ut etter material­ listen, er det litt mer komplisert med sperrene. De legges med helling og kappes derfor skrått i endene.

For å kunne kappe sperrene i helt riktig vinkel, legger vi siden av vedskju­ let midlertidig opp på to takplater (L). De sikrer at vi legger stolpene vinkelrett på bunnsvillen.

Stort vedskjul 1

Siden av vedskjulet legges midlertidig på to takplater (L). I forkant er bunnsvillen (B) og stolpene (C og D) kappet etter målene i materiallisten.

Stort vedskjul 2

Sperrene (E) legges opp og markeres på innsiden av stolpene. For at vinkelen skal bli korrekt, skal oversiden av sperren krysse med stolpenes utvendige hjørne.

Stort vedskjul 3

Sperrene kappes enklest med en kapp-/ gjærsag. De øvrige åtte taksperrene skal være identiske med den første.

Stort vedskjul 4

Bladskjøter sages ut i svillene (A og B). Dimensjonen på stolpene er 98 x 98 mm. Derfor sages 98 x 49 mm vekk, slik at de kan skjøtes sammen halvveis inn i hverandre med en bladskjøt.

02
Lag fundamentet 5 Trinn

For at det store vedskjulet skal kunne stå sikkert, er det viktig med et solid fundament. Det kan lages på flere måter. Her har vi valgt betongfundament, som er ganske enkle å bruke. De fastmonterte stolpeskoene kan finjusteres i både høyde og bredde.

Når betongfundamentene er på plass, og bunnsvillen er montert, støpes fundamentene fast med betong.

LES OGSÅ: Slik støper du et punktfundament

Stort vedskjul 1

Grav ut til fundamentene med spade når du har målt opp plasseringen.

Stort vedskjul 2

Plasser fundamentene slik at stolpeskoene flukter og er i vater. Det kontrolleres enklest med et vater i samarbeid med et langt, rett bord eller med en snor.

Stort vedskjul 3

Bunnsvillen (A og B) legges på plass og skrus sammen i bladskjøter med 5 x 90 mm skruer. Etterpå festes bunnsvillen til fundamentene med samme type skruer.

Stort vedskjul 4

Tøm en halv pose tørrbetong i hvert hull når bunnsvillen er montert på fundamentene og alt står som det skal.

Stort vedskjul 5

Hell rikelig med vann i hvert hull. Betongblandingen skal herde før du går videre. La den derfor stå natten over.

03
Sett opp skjelettet 4 Trinn

Normalt er det en tomannsjobb å sette opp stolpene. Men med et enkelt triks kan det gjøres alene. Det handler i all sin enkelhet om å montere vinkelbeslagene før du setter opp stolpene. Det samme trikset kan også brukes når du skal legge toppsvillen på plass.

I alle sammenføyninger mellom stolper og svill brukes 90 x 90 mm vinkelbeslag og 4 x 40 mm skruer. Toppsvillen settes dessuten fast med en 6 x 90 mm skrue gjennom toppsvillen og ned i enden av stolpene.

Bygg Stort vedskjul 1

Skru fast vinkelbeslagene der stolpene (C og D) skal stå. Bruk en stolpestump til å finne riktig plassering. Med vinkelbeslagene på plass, er det mye enklere å sette opp stolpene alene.

Bygg Stort vedskjul 2

Skru fast stolpene (C og D) i de forberedte vinkelbeslagene med 4 x 40 mm skruer. Sørg for at stolpene står i vater.

Bygg Stort vedskjul 3

Skru fast vinkelbeslagene i toppen av stolpene, der toppsvillen (A) skal legges. Bruk også her en stolpestump for å finne riktig plassering.

Bygg Stort vedskjul 4

Toppsvillen (A) legges på plass og skrus fast til beslagene med 4 x 40 mm skruer. Det skrus i tillegg en 6 x 90 mm skrue loddrett ned i hver stolpe gjennom toppsvillen.

04
Monter sperrene 4 Trinn

De lange og tunge sperrene (E) kan være en utfordring å få lagt ordentlig på plass når du jobber alene. Men her viser vi et smart triks, som gjør soloarbeidet til en lek.

Sperrene festes med 70 x 70 mm vinkelbeslag og 4 x 40 mm skruer. De to ytterste sperrene festes med ett vinkelbeslag i hver ende, mens de resterende sju sperrene festes med to vinkelbeslag i hver ende.

Før sperrene monteres, er det en god idé å male hele konstruksjonen, slik at du enklere kommer til i hjørnene.

Bygg Stort vedskjul 1

Mal hele konstruksjonen og sperrene et par strøk par strøk med en heldekkende trebeskyttelse før du monterer sperrene.

Bygg Stort vedskjul 2

Skru et midlertidig hjelpebord oppå sperren (E). Hjelpebordet holder sperren på plass mens du skrur den fast.

Bygg Stort vedskjul 3

Monter de siste sperrene. De to ytterste plasseres etter tegningen, mens de resterende fordeles jevnt. De ytterstesperrene plasseres 5 cm inn på svillen.

Bygg Stort vedskjul 4

Sett opp en midlertidig skråstiver, som holder konstruksjonen på plass til sidene er montert. Først kontrolleres det at stolpene er i lodd.

05
Monter nettene 2 Trinn

Til et prosjekt som dette vedskjulet, har sider av armeringsnett flere fordeler: Det er enkelt å bruke, det stiver opp konstruksjonen, det gir luft til veden og det matcher fargene i naturen rundt.

På sikt er det også planlagt å plante klatreplanter rundt skjulet. De klatrer opp på armeringsnettet, som dermed faller enda bedre inn i omgivelsene.

Bygg Stort vedskjul 1

Armeringsnettet skjæres til med en vinkelsliper. Har du en stor og kraftig boltsaks, kan du også bruke den. Vi bruker et langt nett til baksiden av vedskjulet og et kortere nett til de to sidene.

Bygg Stort vedskjul 2

Nettene monteres enkelt på innsiden av vedskjulet med 8 mm kabelbøyler og 4 x 40 mm skruer.

06
Monter taket 6 Trinn

Taket er laget av 18 mm OSB-plater, som etterpå kles med takbelegg. OSB-plater er billige og enkle å bruke, mens takbelegget beskytter effektivt mot vær og vind.

Alt treverk som ikke skjules under takbelegget skal til slutt males med en heldekkende trebeskyttelse.

Bygg Stort vedskjul 1

Takplatene (L) monteres med 4 x 40 mm skruer. Først er de kappet på overmål.

Bygg Stort vedskjul 2

Platene renskjæres på stedet med en sirkelsag eller dykksag med føringsskinne. Foran og på sidene flukter taket med konstruksjonen, mens det på baksiden av skjulet stikker ut 5 cm.

Bygg Stort vedskjul 3

En bunnlist (J) monteres under takplaten langs baksiden. Listen, som takbelegget senere skal spikres fast til, skrus fast med 4 x 40 mm skruer.

Bygg Stort vedskjul 4

Skjær av ca 1,5 cm på trekantlistene (H), slik at den ene 45-graders vinkelen reduseres.

Bygg Stort vedskjul 5

Skru fast trekantlistene (H) på oversiden av takplaten langs fronten og på sidene med 4 x 40 mm skruer. Den tilskårede flate siden skal vende opp, og den vinkelrette skal vende ut. Hjørnene skråskjæres.

Bygg Stort vedskjul 6

Kantbordene (F og G) monteres ved hjelp av en liten “holder”. Den består av en skrue som midlertidig er skrudd inn i toppsvillen. Bordene skrus fast med 5 x 60 mm skruer. På sidene kappes kantbordene (G) på skrå i begge ender.

07
Kle taket 5 Trinn

Taket kles med takbelegg. Vi har valgt Topsafe fra Icopal, som er enkelt å legge. Det finnes dessuten i ruller på 5 meter, som passer perfekt her.

Langs fronten og på sidene avsluttes belegget under en dekklist, mens det på baksiden spikres fast til bunnlisten.

Bygg Stort vedskjul 1

Takbelegget rulles på og spikres fast med pappspiker. Begynn med den nederste lengden. Den skal stikke ut så mye i bunnen at den kan spikres fast på bunnlisten (J). De andre lengdene skal overlappe likt ovenfra.

Bygg Stort vedskjul 2

Skru fast dekklistene (K) oppå kantbordene langs fronten og sidene. Listene er lagt i en tykk fuge av takfugemasse.

Bygg Stort vedskjul 3

Takbelegget avsluttes i bunnen ved å bøye det ned og spikre det fast med pappspiker til bunnlisten (J).

Bygg Stort vedskjul 4

Gulvet består helt enkelt av paller, som skjæres til. Det sikrer avstand til den fuktige bakken og effektiv ventilasjon.

Bygg Stort vedskjul 5

Til slutt males det siste treverket med en heldekkende trebeskyttelse.

Materialer

98 x 98 mm trykkimpregnerte stolper:

 • 8 svilldeler (A) à 254,5 cm
 • 2 svilldeler (B) à 250 cm
 • 3 stolper (C) à 212 cm
 • 3 stolper (D) à 147 cm

48 x 98 mm:

 • 9 sperrer (E) à 250 cm (tilpasses)

28 x 120 mm terrassebord:

 • 2 kantbord (F) à 253 cm
 • 2 kantbord (G) à 274 cm

48 x 48 mm trekantlekt:

 • Overgang mot kantbord (H), 11 m

23 x 48 mm lekt:

 • Bunnlist under takplate (J), 5 m
 • Dekklist langs kanter (K), 12 m

18 mm OSB-plater:

 • 7 takplater (L) à 122 x 244 cm

8 mm armeringsnett:

 • 1 kledning (M), 167 x 500 cm
 • 2 kledninger (N) à 235 x 250 cm

Dessuten:

 • 6 betongfundament (P)
 • 4 x 40 mm, 4 x 50 mm, 5 x 60 mm og 6 x 90 mm skruer
 • 20 mm pappspiker
 • 20 stk. 90 x 90 x 90 mm vinkelbeslag
 • 32 stk. 70 x 70 x 70 mm vinkelbeslag
 • 3 ruller takbelegg à 1 x 5 m
 • Taklim
 • Heldekkende trebeskyttelse
 • 8 mm kabelbøyler
 • 3 poser tørrbetong à 25 kg

Tidsforbruk

Fire dager.

Pris

Cirka 10.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Selv om prosjektet kan virke stort, er det ikke voldsomt komplisert. De fleste kan henge med her.

Tegning

Vedskjul på 11 m²

Vedskjul på 11 m²

Video

TIPS: Enkel dybdestopp med teip

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

VERKTØY: Slik bruker du vinkelsliperen

I denne videoen kan du se hva vinkelsliperen kan, og hvordan du bruker den. Sliperen gir deg masser av kraft når du skal skjære i jern, betong og stein. Og med riktig kutteskive kan du lage nøyaktige snitt i alt fra aluminium og plast til hardtbrente fliser. Du lærer også alt om innstillinger og beskyttelsesustyr, slik at du kan jobbe trygt.

TIPS: Skjær enkelt gjennom takbelegg

Tips & Triks

Alternativer til kledning

For at den friske veden skal kunne tørke effektivt, er det viktig med en god luftsirkulasjon. Det sikrer du med en åpen kledning. Kledningen trenger dog ikke være like åpen som armeringsnettet. Skal veden ligge litt mer beskyttet mot for eksempel regn og snøføyk, har du to gode alternativer her.

Selv om det er luft mellom bordene, beskytter den vannrette konstruksjonen likevel effektivt mot regn. Mot snøføyk er det dog ikke det mest effektive.

Hellingen på og overlappingen mellom bordene gir effektiv beskyttelse mot regn og snøføyk. Samtidig sikrer avstanden mellom bordene på cirka 2 cm at veden fortsatt får godt med luft.

Alternativer til taket

Løsningen med OSB-plater og takbelegg er pen, solid og langtidsholdbar. Men det finnes flere enkle og rimelige alternativer, som er verdt å ta med i vurderingene dine.

Trapesplater i plast er både billige og enkle å bruke. Holdbarheten avhenger av hvilket plastmateriale de er laget av. De sterkeste platene med UV-filter har en holdbarhet på helt opptil 25 år.

Et trapestak i stål er også lett å legge. Det er en dyrere løsning enn plast. Men det er også mer holdbart.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Vedskjul