Dette skal du vite om isolasjonstykkelser

Byggforskriftene stiller krav til hvor godt isolasjonsmaterialet du bruker skal isolere, når du isolerer et nytt hus eller etterisolerer et hus som skal tilfredsstillene kravene i forskriftene. I denne artikkelen kan du lese mer om isolasjonskrav og isolasjonstykkelser.

Riktig isolasjon

Når du bygger et nytt hus eller renoverer et gammelt i henhold til byggforskriftene, er det krav om at huset ditt skal være riktig isolert.

Det er forskjell på hvor mye en bygningsdel skal isolere, alt etter hvor du isolerer.

Minimumskravene i byggforskriftene kan du lese mer om her: https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-3/

LES OGSÅ: Feil isolering kan ødelegge huset

Isolasjonstykkelse

Det er vanskelig å si noe eksakt om hvor tykk isolasjonen skal være.

Isolasjonstykkelsen avhenger nemlig av 3 ting:

  1. Bygningsdelen som skal isoleres
  2. Isolasjonsmaterialets klasse, det vil si lambda-verdi.
  3. Konstruksjonens tykkelse og krav til U-verdi

Isolasjonstykkelsen beregnes ut fra isolasjonsklassen, det vil si lambda-verdien.

Lambda-verdien beskriver et materiales varmeledningsevne, og sier altså noe om hvor godt et materiale isolerer.

LES MER: Hva er lambda-verdi?

U-verdi og isolasjonstykkelse

U-verdien er et tall som forteller noe om hvor mye varme som trenger ut gjennom en bestemt del av konstruksjonen.

Med tilstrekkelig tykkelse på isolasjonsmaterialet, kan du redusere U-verdien og forbedre varmetapet.

Jo lavere U-verdien er, desto bedre isolert er konstruksjonen – og jo mindre vil varmetapet være.

Når du skal regne ut U-verdien, skal du få en fagkyndig til å hjelpe deg med beregningene.

LES MER: Hva er U-verdi?

Isolasjonstykkelse loft

Skal du etterisolere et loft, skal du sjekke om du må montere en dampsperre.

Du skal etablere en dampsperre hvis du har mer enn 150 mm isolasjon på loftet.

Dampsperren sikrer at det ikke blir fukt i isolasjonen, som kan føre til råte og sopp.

Isolasjonstykkelse på laftede vegger

Minimumskravene til varmetap (U-verdi) er litt mildere for boliger og fritidsboliger med laftede yttervegger. Les mer om det her: https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-3/

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Isolering