Få mer plass med isolering av loftsetasjen

Du skaffer enkelt og rimelig en masse ekstra plass å bo på, når du isolerer loftsetasjen. Her viser vi hvordan du isolerer, tetter med dampsperre og kler med gips.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 uker
Pris
500 kr/m2

Intro

Når huset er blitt for lite, er det mange fordeler ved å isolere og utnytte en tom loftsetasje fremfor å utvide huset til en av sidene.

Det er først og fremst mye enklere og billigere enn å bygge et tilbygg med nytt fundament, nye vegger og nytt tak.

Men det er også enklere, fordi alt arbeidet foregår innendørs, uavhengig av været, og verken hagen eller resten av huset trenger å ligne en byggeplass mens arbeidet skrider fram.

Grovt sett er arbeidet med å omdanne det nakne taket og de kalde veggene til lune rammer rundt familiens liv også enkelt. Typisk handler det om å isolere, tette og sette opp plater. Selv om du bygger et skjelett til å holde denne nye innerveggen, så er jo hele den bærende konstruksjonen på plass fra før.

Det er dog noen viktige ting du skal undersøke i forkant. Det kan kreve hjelp fra kommunen og en fagmann: Hva sier de lokale reglene, hva kreves av et nytt beboelsesrom, hva tåler husets konstruksjon, og hvilke krav er det til for eksempel tetthet, isolering, lufting, lys og takhøyde i de nye rommene?

Det er ofte en god investering å ta en arkitekt med på råd. Arkitektens kunnskaper, erfaring og ideer betyr at du får langt mer ut av arbeidet ditt og pengene dine, det gjør at resultatet blir penere og at plassen utnyttes bedre.

Typisk skal du ha hjelp til strøm og vann, og hvis sperrene må endres er det best å få en tømrer med på jobben. I tillegg er det trapper, vinduer og mye annet, men det endrer likevel ikke ved at loftet er den raskeste veien til mer plass.

Veiledning

01
Plass til isolasjon 6 Trinn

Vi bygger på de gamle sperrene, slik at vi får plass til 300 mm isolasjon bak den nye veggen. Det gir samtidig mulighet til å lage et plant underlag for skråveggen.

Underlaget bygges av to kryssende lag. Først et lag sperrelekter (D): en lekt på hver av de gamle sperrene (C), skutt fram med hjelp av tverrbord (B). Dette laget skaper plass til isolasjon, og retter opp skjevheter i de gamle sperrene.

På tvers av sperrelektene vil vi senere sette et lag monteringsprofiler (K). De er helt rette, og de kan uten videre plasseres så de passer til bredden på gipsplatene.

1

På undersiden av taket setter vi avstandslister (A) midt mellom de gamle sperrene (C). De 5 cm tykke listene skal holde isolasjonen vekk fra undertaket, og sikre at fukt i isolasjonen ventileres ut i det fri.

2

På de to ytterste sperrene (C) i hver ende skrur vi et tverrbord (B) øverst og nederst, slik at det er drøyt 35 cm fra forkanten til taket. Ut fra disse fire hjørnene retter vi inn de neste tverrbordene med snorer, slik at forkantene er i samme plan.

3

Midt på de ytterste sperrene skrur vi et tredje tverrbord (B). Det rettes inn etter en snor vi har spent ut mellom de to tverrbordene oppe og nede. For å unngå å dytte til snoren underveis, holdes den unna tverrbordene med avstandsklosser.

4

Nå kan vi sette tre tilsvarende tverrbord (B) på hver av de resterende sperrene (C). Vi styrer dem på plass etter de vannrette snorene vi har spent ut mellom tverrbordene på de ytterste sperrene. Igjen har du luft mellom snoren og bordene.

5

Så kan vi skru opp alle de lange sperrelektene (D). Snorene har vi fjernet, lektene legges helt enkelt ut mot enden av tverrbordene (B). Til slutt avstives de lange sperrelektene med tverr bord (B) for hver meter eller mindre.

6

Deretter legger vi isolasjon (G) inn mellom sperrene. Ved å bruke tre lag forskjøvede 100 mm plater, reduseres risikoen for luftkanaler tvers gjennom isolasjonen. Platene skal tilpasses nøye ved tverr bordene for å unngå kuldebroer.

02
Første lag gipsplate 7 Trinn

Når du setter opp 300 mm isolasjon, er det avgjørende at det ikke kommer luft fra rommet ut i veggen, der den risikerer å avsette dugg når den kjøles ned.

Derfor setter vi lufttett folie utenpå isolasjonen - en dampsperrefolie (H) - og setter rikelig til alle sidene, slik at vi senere kan lage tette overganger.

Utenpå dampsperren setter vi de monteringsprofilene (K) gipsplatene skrus fast på. Profilene settes for hver 45 cm, slik at de 90 cm brede gipsplatene kan skrus fast i kanten og midt på. Profilene gjør at det kan trekkes kabler uten å ødelegge dampsperren, og det gjør at skruene ikke punkterer den.

1

Dampsperren (H) festes på sperrelektene (D) med stifter. Begynn oppe med en vannrett lengde, og fortsett nedover med minst 10 cm overlegg mellom hver lengde. Ved å begynne ovenfra, sikrer du at fukt renner nedover på yttersiden.

2

Alle skjøter teipes med en sterk dampsperre teip (J). Alle gjennombrytinnger tettes også omhyggelig med dampsperreteip. Se etter rifter i dampsperren, og tett igjen alt.

3

Monteringsprofilene (K) skrus utenpå dampsperren. Fordi vi vil ha synlige hanebjelker, setter vi den første profilen rett under hanebjelkene. Både nedover og oppover setter vi prof ler for hver 45 cm. Da passer det med 90 cm gipsplater.

4

Monteringsprofilene (K) skrus fast på sperrelektene (D) med 35 mm gipsskruer for stål. De er spisse og borer seg enkelt gjennom stålet.

5

Om nødvendig brukes en ekstra monteringsprofil (K) til kneveggen som skal binde sammen veggen med gulvet. Plasseringen finnes ved hjelp av den 30 cm høye sponplaten (N) som kneveggen senere bygges opp på.

6

Nå kan vi skru det første laget gipsplater (L) på skråveggen - med 25 mm skruer, slik at de ikke punkterer folien. Vi begynner nederst, da er det hele tiden en kant å sette platen på. Nederste rekke tilpasses, slik at platene passer til profilene (K).

Første platelag skrus fast for hver 40 cm.

7

Ved endeveggen bøyer vi folien tilbake og fester den med et par stifter, slik at vi kan begynne med gavlen - vi venter med siste lag gipsplater. Vi stopper skråveggen cirka 11 cm fra gavlen for å kunne isolere optimalt i hjørnet.

03
Skjelettet på gavlen 7 Trinn

Når det første laget gipsplater er skrudd opp på skråveggen, er det smart å forlate den, og i stedet ta fatt på gavlveggen.

Skjelettet bygges ved først å plassere de ytre rammene - listene på gulvet, opp langs skråveggene, rundt dører og vinduer, og så videre - og deretter fylle opp med loddrette stolper for hver 45 cm.

Skjelettet bygges slik at yttersiden ligger 15 cm fra veggen. Da kan det isoleres med 100 mm isolasjon mellom vegg og skjelett, og med 50 mm inne i skjelettet.

1

Ved vinduer og dører skrur vi her kantprofiler (T) på karmen. Dem kan vi senere stikke inn en gipsplate i - en enkel og sikker måte å fikse den detaljen på. Profilene har en sparkelkant på den ene siden, den skal du vende inn mot vinduet.

2

Den første veggprofilen (R) skrus fast i gulvet. Innersiden plasseres 11 cm fra veggen, enden plasseres 2 cm innenfor den kantprofilen (T) vi skrudde på karmen. Dette måler du ved å legge en vinkel langs karmen ut mot veggprofilen.

3

Nå fester du en veggprofil (R) på skråveggen, slik at den møter profilen på gulvet og skaper en loddrett vegg. Her støtter vi den med en stolpeprofil (S), mens vi retter det i lodd og skrur det fast i monteringsprofilene (K) bak gipsplaten.

4

Hjørnestolpen (S) ved døråpningen festes til profilen (R), slik at den står 1,5 cm fra vinkelen du lagde ut fra kantprofilen (T). Det tilsvarer en gipsplate på 13 mm, pluss 2 mm fra kantprofilens sparkelkant. Rett stolpen i lodd, og fikser den også øverst.

5

Skru også en veggprofil (R) på underkanten av hanebjelken. Den ene enden trykkes inn i profilen på skråveggen, så retter du inn med en stolpe som settes i gulvskinnen og holdes i lodd.

6

På samme vis bygges resten av den ytre rammen opp: veggprofiler (R) mot tilstøtende bygningsdeler og stolper (S) ved vindusåpningen. Den vannrette skinnen (R1) over vinduet er en veggprofil som vi har fjernet skumstrimmelen på. Den skrus fast.

7

De loddrette stolpene (S) fullfører skjelettet når alle kantene er skrudd opp. Stolpene settes for hver 45 cm, slik at de passer til 90 cm brede gipsplater. Du kan feste dem med 13 mm plateskruer, men fiksertangen letter arbeidet vesentlig.

04
Gavlen lukkes igjen 6 Trinn

På gavlveggen setter vi opp isolasjon, dampsperre og gipsplater i et litt annet system enn på skråveggen.

Damp sperren setter vi inn mellom de to gipslagene - og teiper den sammen med det brede overlegget fra skråveggen, som vi stiftet fast før vi tok fatt på gavlen.

På den måten sitter dampsperren godt beskyttet, og det er enkelt å lukke tett rundt kontakter og rør.

Lysåpningen lukker vi med gipsplater. Du kan føre dampsperren rundt i lysåpningen, eller gjøre som oss i tilfellet her: sikre tette skjøter med akrylfuge og male gipsplaten et par ganger ekstra.

1

Nå blir gavlveggen isolert. Først lirkes 100 mm mineralull (G) inn mellom veggen og stålskjelettet, deretter setter vi 50 mm mineralull mellom stolpene. De tynne platene kjøpes i en bredde på cirka 46 cm, som passer mellom stålstolpene.

2

Første lag gipsplater (L) skrus på stolpene med korte gipsskruer. Her plasserer vi platene vannrett. På de større feltene setter vi dem loddrett, så de passer med de loddrette stolpene. Det første gipslaget festes bare for hver 40 cm.

3

Så tetter vi gavlen med den blå dampsperren (H). Først stifter vi fast den overskytende strimmelen fra skråveggen på gavlen, så dekkes resten. Overalt sikres minst 10 cm overlapp. Skjøtene forsegles med dampsperreteip (J).

4

Det ytterste laget gipsplater (M) skrus for hver 20 cm langs kantene, og for hver 30 cm i midtlinjen. Her er vi kommet over til vinduet, der vi lar gipsplaten fortsette inn i lysåpningen.

5

Utskjæringen til vinduet gjøres enkelt og nøyaktig etter at vi har skrudd opp platen. Med stikksagen skjærer vi et skråsnitt inn til hjørnet. Deretter snitter vi gjennom papiret langs åpningen, knekker de overskytende bitene og skjærer dem løs.

6

Platene i lysåpningen settes opp til slutt. Skjær til en plate, stikk den inn i kantprofilen (T), og skru den fast på skjelettet. De innvendige hjørnene øverst styrkes med vinkelprof ler (U) på baksiden. De utvendige med hjørnebeskyttere (V).

05
Skrå- og knevegg 7 Trinn

Nå er det tid for å gi skråveggen det siste laget gipsplater. De plasseres en halv plate forskjøvet i forhold til første lag, slik at vi ikke får skjøter over hverandre.

Fordi vi setter opp platene vannrett, får de ingen støtte under de loddrette skjøtene. I stedet presser vi et tynt båndstål inn under den korte kanten på platen før vi setter opp neste plate - da kan begge kantene skrus fast på båndstålet bak dem, dermed sikrer vi en solid skjøt.

Nederst avsluttes skråveggen med en lav knevegg. Det gir en pen overgang til gulvet, og det gir plass til fotlister.

1

Det ytterste laget gipsplater (M) skrus opp med 35 mm gipsskruer. De settes for hver 20 cm i kanten og hver 30 cm midtlinjen. Platene forskyves en halv plate i forhold til første lag (L). Her begynner vi med en hel plate under hanebjelken.

2

De loddrette skjøtene forsterkes med båndstål (X). Det skyves halvt inn under den korte kanten på den platen du setter opp først, så skrur du langs kanten. Når neste plate legges opp, skrus den også fast i båndstålet.

3

Ved hanebjelkene skjærer vi ut i gipsplaten (M) ved først å sette den opp midlertidig og streke opp loddrett ved bjelken. Så løfter vi ned platen, skjærer ut og skrur den endelig fast. Til slutt lukkes åpningen med en liten platebit.

4

Trekantlisten (F) er første trinn i oppbyggingen av kneveggen. Vi har sikret at det sitter en monteringsprofil (K) bak det første platelaget; nå kan vi plassere listen i riktige høyde med hjelp av en bit fra sponplaten (N), og skru fast listen.

5

Loddrett nedenfor trekantlisten festes en lekt (E) til gulvet. Vi sikrer tettingen i dampsperren (H) ved å stramme foliens overskytende del ut på gulvet, før lekten skrus fast oppå den.

6

Deretter kan den skjulte platen (N) i kneveggen skrus fast i trekantlisten (F) og gulv lekten (E). Dette er en 30 cm bred spon plate, som vi kjøpte billig i riktig bredde, som en 16 mm melaminbelagt hylle.

7

Så setter vi det ytterste laget (M) på kneveggen. Vi lager 31 cm høye plater på tvers av gipsplatene, slik at vi får gode størrelser med sparkelkanter. Når veggen er ferdig, spikrer du uten videre fast fotlister (P) i den skjulte sponplaten bak.

06
Overflaten 5 Trinn

Vi gir gipsplatene et strøk heftgrunning før vi begynner arbeidet med å sparkle over skruer og skjøter. Grunningen gjør det mye enklere å arbeide med sparkelmassen, fordi gipsplatene ikke suger fukten ut av den.

Sparklingen har to formål: Det ene er at du skjuler skruehoder og skjøter og får en plan vegg å male. Det andre er like viktig: Sparklingen gjør platene til en sammenhengende skive, som er sterk og som sjelden vil sprekke.

Derfor skal du være nøye med å fylle opp helt med gipssparkelmasse mellom platene, og du skal teipe skjøtene.

1

Alle åpne kanter på gipsplatene avfases før sparklingen ved å holde hobbykniven på skrå og skjære av 5 mm. Fordi vi bruker plater med sparkelfas på alle sidene, er de fieste kantene lukket.

2

Skjøtene armeres med selv klebende armeringsteip som trykkes fast over skjøten. De profesjonelle armerer med pappstrimler, som bare holdes av gipsmassen, men det krever øvelse.

3

Skjøtene fylles med gipssparkelmasse i fiere omganger. Først presser du massen ned gjennom armeringen, slik at det er fylt helt opp mellom platene. Så fylles falsene i fiere omganger, siste gang med en 15-30 cm bred sparkel.

4

Ved hjørnebeskytteren (V) sparkler du på begge sider. Sparkelen trekkes langs den runde vulsten som skaper et pent hjørne og tar mot de fleste støtene senere. Som ved skruer og skjøter, sparkler du i fiere omganger - slip først etter siste sparkling.

5

Innvendige hjørner lukkes med akrylfugemasse, som er mye mer elastisk enn gipsen. Fugen glattes med en sparkel av silikon gummi.

TIPS: Vent med akrylfugen til du har sparklet, akrylfugen er umulig å slipe.

Materialer

• Avstandslekter (A), 48 x 48 mm furu
• Tverrbord (B), 23 x 98 mm furu
• Sperrelekter (D), 48 x 73 mm justert furu
• Gulvlekter (E), 48 x 48 mm furu
• Trekantlist (F), 33 x 33 mm furu
• Isolasjon (G), 50 og 100 mm mineralull
• Dampsperre (H)
• Dampsperreteip (J)
• Monteringsprofiler (K), 25 mm
• Gipsplater (L + M), 13 mm, 90 cm brede
• Knevegg (N), 16 mm sponplate, 30 cm bred
• Fotlister (P), 15 x 65 mm
• Veggprofil i stål (R), 45 mm
• Stolper i stål (S), 45 mm
• Kantprofiler (T), 13 mm
• 50 x 50 mm vinkelprofil (U)
• Hjørnebeskyttere (V)
• Båndstål (X)

Dessuten:
• Skruer, 5 x 70 og 4 x 50 mm
• Stålgipsskruer, 25 og 35 mm
• Plateskruer, 13 mm
• Armeringsteip
• Gipspuss
• Gipssparkelmasse
• Akrylfugemasse
• Heftgrunning
• Alkydmaling (lysåpninger)
• Plastmaling
• Stifter

Tidsforbruk

En drøy måneds tid.

Pris

Ca 500 kr per kvadratmeter.

Vanskelighetsgrad

Med denne veiledningen for hånd, skal du ikke være redd for å sette i gang hvis du har litt erfaring som hjemmehåndverker.

Tegning

Isolert skråvegg og gavlvegg

Å forvandle et tomt, ubrukt loftsrom til et godt sted å bo og leve, handler i første rekke om å bygge pene, tette og varme vegger der det før var et tynt tak og en kald vegg. Begge steder er kunsten å lage et egnet skjelett for den nye veggen.

Isolert skråvegg og gavlvegg

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Isolering av tak