Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Når huset er blitt for lite, er det mange fordeler ved å isolere og utnytte en tom loftsetasje fremfor å utvide huset til en av sidene. Det er først og fremst mye enklere og billigere enn å bygge et tilbygg med nytt fundament, nye vegger og nytt tak.