Tørr ved brenner med lysegule og hvite flammer. Det etterlater ingen sot og nesten ikke aske når du fyrer riktig.

Tørr ved brenner med lysegule og hvite flammer. Det etterlater ingen sot og nesten ikke aske når du fyrer riktig.

Det er mange gode grunner til bare å legge tørr ved i ovnen:

  • Du får mer varme av det.
  • Det er lettere å tenne opp.
  • Du reduserer sot i pipa og risikoen for løpesot og pipebrann.
  • Du trenger bare sjelden å bære ut aske.
  • Og du unngår å forurense atmosfæren med partikler som ikke er brent opp.

Dette skyldes at de brennbare gassene, som frigjøres fra treet i ovnen, først brenner rent og effektivt når temperaturen i ovnen er oppe i 1000 grader. Legger du inn fuktig ved i ovnen, koster det så mye energi å få ut vannet, at temperaturen faller ned under 1000 grader. Derfor vil mange av de brennbare gassene fortsette opp i pipa uten at de blir antent.

LES OGSÅ: Bygg et lekkert halvtak over vedstabelen

Hvis veden har hatt minst ett år i ly for regn og snø og har vært inne i huset et døgns tid, er innholdet av vann så lavt at ovnskammeret raskt kommer opp i ideell temperatur når du tenner opp med oppfyringsved. Ved hver ny fyringsrunde bevarer du temperaturen så høy, at stort sett all ved brenner godt og rent, med fullt utbytte av den opplagrede energien.