Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

14 tips: Få mer ut av veden

Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Det er smart å fyre optimalt i vedovnen. Ikke bare for å få mest mulig ut av veden, men også for naboenes og miljøets skyld. Vi viser deg hvordan fyrer bedre.

fire_4edi1

I tillegg til å skape stemning, er vedovnen også en effektiv varmekilde som kan redusere de årlige fyringskostnadene dine. Om du fyrer riktig, vel å merke.

Det lønner seg å sørge for å vedlikeholde vedovnen, slik at du kan fyre optimalt. Dette får du gode råd om her.

Du bør utelukkende fyre med tørt, rent og naturlig tre, uten maling og andre tilførte stoffer. Tresorten er mindre avgjørende, men du bør være oppmerksom på at det er forskjell på brenselsverdien, alt etter hvilken type ved du velger. Og prisene kan variere ganske mye, så undersøk litt i markedet før du kjøper. Ofte er det også gode kvantumsrabatter å hente.

Det er mange kroner å spare på å kjøpe ved som ikke er klar til bruk. Kan du selv oppbevare veden under tørkingen, kan volumprisen reduseres ganske mye. Og kan du selv felle trærne, kjøre dem hjem, sage, kløyve og stable - ja, da kan veden din bli nesten gratis - om du er venn med en skogeier.

14 gode råd om ved og vedovner

1. Den nødvendige dåpsattesten
Vedovner som installeres må godkjennes. Kvalif sert kontrollør kan være feier, murmester, varmeforhandler eller annen med tilstrekkelig kompetanse.

2. Kjøp av brukt ovn
Du bør kun kjøpe en brukt vedovn dersom den tilfredsstiller utslippskravene som er gitt i norsk standard NS 3059. Ovnen skal blant annet ha en ren forbrenning.

3. Gi ovnen et ettersyn
Vedlikehold ovnen slik at ingenting er i stykker. Pakningen ved døren må tette, den ildfaste innmaten må være hel, spjell og lignende må virke, og overgangen mellom ovn og skorstein må være tett.

4. Lytt til veden
Når to tørre kubber ved slås mot hverandre, er lyden høy og klar. Våt ved gir en lyd som er mer dump.

5. Ta inn veden i tide
I kulde bør veden tas inn minst et døgn før bruk slik at den kan akklimatiseres. Ellers kan den varme luften kondensere i vedkubbene.

6. Sjekk fukt i midten
Når du skal måle fuktigheten i treet, så deler du en vedkubbe i to, slik at fuktigheten kan måles i midten.

7. Fuktmålere virker!
En ny undersøkelse av fuktmålere til priser fra 70 til 4000 kroner har vist at alle måler riktig i området rundt 20 prosents fuktighet, men at ingen er helt optimale i ytterpunktene.

8. Se om enden av treet sprekker
Sprekker i endene av treet er et tegn på at veden har fått en vannprosent på under 26, dermed er den klar til å havne i vedovnen.

9. Optimal opptenning
Opptenningsbriketter er overf ødige hvis du har nok tørre og tynne pinner å tenne opp med. Men vil du booste opptenningen, så er du sikret suksess om du bruker briketter. Gå etter de mest miljøvennlige typene.

10. Spar litt aske
Ovnen brenner best når det er en viss mengde aske i den. Ikke tøm hele kammeret, bare askeskuf en.

11. Gjør pipen optimal
Få feieren til å vurdere om det kan være høye hus eller trær som gjør brenselsutnyttelsen av skorsteinen din mindre ef ektiv.

12. Hold øye med røyken
Gå utenfor og se etter røyken når ovnen brenner jevnt. Røyken skal være nesten usynlig og luktfri.

13. Kjøp ved om våren
Det lønner seg å kjøpe ved om våren. Jo tørrere ved du kjøper, desto dyrere. Du sparer på å kappe, kløyve og tørke selv.

14. Riktig mål for en favn ved
En favn har variert opp gjennom tidene. Nå er favnen standardisert. En favn ved er 2 x 2 x 0,6 meter = 2,4 m3 stablet ved, eller 3,3 m3 i løsmål.

Slik fyrer du korrekt

Ved korrekt fyring kan du stort sett ikke lukte eller se røyk fra skorsteinen.

TENN OPP med 8-10 tommelf ngertykke pinner og kanskje en opptenningsbrikett.

SETT TREKKEN PÅ FULLT. Åpne for luften både nede og ved døren, slik at gassene brennes av istedet for å ryke opp i pipen der de gir sot. Primærluft tilføres under veden. Sekundærluft kommer inn rett over veden via døren og leverer oksygen til forbrenning av gassene som frigis. Med for lite luft, kan det dannes karbonmonoksid som er farlig og mer forurensende enn gassene som dannes ved riktig fyring.

LEGG PÅ VEDKUBBER når opptenningsveden er blitt til sterke glør. Ikke vær for ivrig - for store porsjoner ved kjøler ned flammene og ødelegger den gode forbrenningsprosessen.

REGELEN over alle regler er at du bare skal fyre med tørr ved. Fukt senker temperaturen i ovnen, gir en dårlig utnyttelse av veden og forurenser. Fuktigheten i veden skal maksimalt være 18-20 prosent.

GI MINDRE LUFT slik at veden ikke brenner for raskt, og du kan kontrollere det bedre. Gi fremdeles sekundær luft ved døren til avbrenning av gassene som varmer opp ovnen.

NÅR GASSENE ER BRENT , flammene borte, og glørne dominerer, fyrer du igjen omtrent en gang i timen - eller la det slukke. Du bør uansett gi nok luft nede til at du sitter igjen med en hvit og nesten sandaktig aske. Det er beviset på at fyringen har vært optimal.

LÆR hele husstanden å fyre optimalt.

Tørre fakta om typer av ved

Mange kjøper ved som er klar til bruk - hogd, kløyvet og tørket i luft eller ovn eller behandlet til briketter. Gran og furu har lavere brennverdi enn for eksempel bjørk, som er den vanligste tresorten til ved i Norge. Vedprisene varierer mye. Det lønner seg å kjøpe store partier, ikke små sekker på bensinstasjonen.

Ikke fyr gjennom hele natten

Det er dumt å fyre gjennom natten med ved og lav lufttilførsel. Det griser alt for mye, og er ikke bra for hverken miljøet eller pipen.

Ingen vedovn er i stand til - hverken på egen hånd eller ved hjelp av automatikk - å holde dampen oppe på 850 grader hele natten som kreves for at tre eller briketter skal brenne optimalt uten forurensing. Heller ikke spesielle briketter, slik enkelte vedselgere gjerne lover.

Oppbevar veden din riktig

TRE SOM SKAL LUFTTØRKE, må ha så mye sol og vind som mulig.

KLØYV VEDEN FØR 1. MAI, for luften er tørr fra januar til juni. Mellom juli og desember opptar veden fukt fra luften.

LEGG ALDRI VED direkte på bakken. Stable den slik at treet ligger fast, for eksempel mellom to påler. Svinnet, som kan være opp til 10 prosent, kan få stablene til å velte.

PLASSER MAKS TO RADER uten luft mellom.

DEKK BARE TOPPEN med for eksempel en presenning på våren. Dekk ekstra om vinteren.

Skift de ildfaste platene i vedovnen

Mange vedovner er foret med ildfaste vermiculiteplater, også kalt skamol- eller skamolexplater, som har betydning for luftsirkulasjon og forbrenning. Derfor er det viktig at platene skiftes dersom de ødelegges. De fås som reparasjonssett til noen ovner. Du kan spare penger hvis du selv tilpasser og setter opp platene.

1

Bruk den gamle platen som mal for den nye. Mangler platen, kan du få målene hos produsenten og lage en papirmal.

2

Rette sider kan sages til med håndsag, mens buede krever en stikksag. Sag forsiktig, og plasser gjerne en teip der det skal sages. Da unngår du at kanten smuldrer.

3

Kantene rundes av eller avfases pent og preses med slipekloss og -papir. Her er det brukt korn 100 med et fint og profesjonelt resultat.

4

Topplaten kan nå legges på plass, og passer nøyaktig like godt som den gamle. Skiftes bakplaten, bør du være forsiktig når du borer hullene.

Opprett Profil

purchase.course_name_message

Opprett Profil
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake