Det lønner seg å fyre riktig

Fyrer du med ved, lønner det seg å velge det treet som gir mest varme for pengene, og det gjelder å utnytte veden optimalt. Her får du tips til både innkjøp, oppbevaring og opptenning.

I tillegg til å skape stemning, er vedovnen også en effektiv varmekilde som kan redusere de årlige fyringskostnadene dine. Om du fyrer riktig, vel å merke.

Det lønner seg å sørge for å vedlikeholde vedovnen, slik at du kan fyre optimalt. Dette får du gode råd om her.

Du bør utelukkende fyre med tørt, rent og naturlig tre, uten maling og andre tilførte stoffer. Tresorten er mindre avgjørende, men du bør være oppmerksom på at det er forskjell på brenselsverdien, alt etter hvilken type ved du velger. Og prisene kan variere ganske mye, så undersøk litt i markedet før du kjøper. Ofte er det også gode kvantumsrabatter å hente.

Det er mange kroner å spare på å kjøpe ved som ikke er klar til bruk. Kan du selv oppbevare veden under tørkingen, kan volumprisen reduseres ganske mye. Og kan du selv felle trærne, kjøre dem hjem, sage, kløyve og stable - ja, da kan veden din bli nesten gratis - om du er venn med en skogeier.

14 gode råd om ved og vedovner

 1. Den nødvendige dåpsattesten
  Vedovner som installeres må godkjennes. Kvalif sert kontrollør kan være feier, murmester, varmeforhandler eller annen med tilstrekkelig kompetanse.
 2. Kjøp av brukt ovn
  Du bør kun kjøpe en brukt vedovn dersom den tilfredsstiller utslippskravene som er gitt i norsk standard NS 3059. Ovnen skal blant annet ha en ren forbrenning.
 3. Gi ovnen et ettersyn
  Vedlikehold ovnen slik at ingenting er i stykker. Pakningen ved døren må tette, den ildfaste innmaten må være hel, spjell og lignende må virke, og overgangen mellom ovn og skorstein må være tett.
 4. Lytt til veden
  Når to tørre kubber ved slås mot hverandre, er lyden høy og klar. Våt ved gir en lyd som er mer dump.
 5. Ta inn veden i tide
  I kulde bør veden tas inn minst et døgn før bruk slik at den kan akklimatiseres. Ellers kan den varme luften kondensere i vedkubbene.
 6. Sjekk fukt i midten
  Når du skal måle fuktigheten i treet, så deler du en vedkubbe i to, slik at fuktigheten kan måles i midten.
 7. Fuktmålere virker!
  En ny undersøkelse av fuktmålere til priser fra 70 til 4000 kroner har vist at alle måler riktig i området rundt 20 prosents fuktighet, men at ingen er helt optimale i ytterpunktene.
 8. Se om enden av treet sprekker
  Sprekker i endene av treet er et tegn på at veden har fått en vannprosent på under 26, dermed er den klar til å havne i vedovnen.
 9. Optimal opptenning
  Opptenningsbriketter er overf ødige hvis du har nok tørre og tynne pinner å tenne opp med. Men vil du booste opptenningen, så er du sikret suksess om du bruker briketter. Gå etter de mest miljøvennlige typene.
 10. Spar litt aske
  Ovnen brenner best når det er en viss mengde aske i den. Ikke tøm hele kammeret, bare askeskuf en.
 11. Gjør pipen optimal
  Få feieren til å vurdere om det kan være høye hus eller trær som gjør brenselsutnyttelsen av skorsteinen din mindre ef ektiv.
 12. Hold øye med røyken
  Gå utenfor og se etter røyken når ovnen brenner jevnt. Røyken skal være nesten usynlig og luktfri.
 13. Kjøp ved om våren
  Det lønner seg å kjøpe ved om våren. Jo tørrere ved du kjøper, desto dyrere. Du sparer på å kappe, kløyve og tørke selv.
 14. Riktig mål for en favn ved
  En favn har variert opp gjennom tidene. Nå er favnen standardisert. En favn ved er 2 x 2 x 0,6 meter = 2,4 m3 stablet ved, eller 3,3 m3 i løsmål.

Tørre fakta om typer av ved

Mange kjøper ved som er klar til bruk - hogd, kløyvet og tørket i luft eller ovn eller behandlet til briketter. Gran og furu har lavere brennverdi enn for eksempel bjørk, som er den vanligste tresorten til ved i Norge. Vedprisene varierer mye. Det lønner seg å kjøpe store partier, ikke små sekker på bensinstasjonen.

LES OGSÅ: Hvilken ved er best?

Bøk

Hvordan er treet å arbeide med? Tungt å sage lett å kløyve
Lukt- og røykgener: Ingen
Basisiegenvekt, kg/m3: 570
Brennverdi: 1 kg tørt tre=ca. 5 kWh/4300 kcal: Høy – ca. 2900 kWh/2,5 mill. kcal pr. m3
Tørketid – ved maksimalt 20 prosent fukt: Som regel to sommere etter felling
Andre egenskaper: Homogen tresort som brenner sakte og lenge
Samlet vurdering: 4/5

Eik

Hvordan er treet å arbeide med? Tungt å sage middels å kløyve
Lukt- og røykgener: Ingen
Basisiegenvekt, kg/m3: 550
Brennverdi: 1 kg tørt tre=ca. 5 kWh/4300 kcal: Høy – ca. 2850 kWh/2,4 mill. kcal pr. m3
Tørketid – ved maksimalt 20 prosent fukt: Som regel to sommere etter felling
Andre egenskaper: Stort garvesyreinnhold gir lang tørketid
Samlet vurdering: 4/5

Bjørk

Hvordan er treet å arbeide med? Middels tungt å sage. Lett å kløyve
Lukt- og røykgener: Ingen
Basisiegenvekt, kg/m3: 500
Brennverdi: 1 kg tørt tre=ca. 5 kWh/4300 kcal: Middels – ca. 2700 kWh/2,3 mill. kcal pr. m3
Tørketid – ved maksimalt 20 prosent fukt: Som regel halvannet år etter felling
Andre egenskaper: Pent å se på og lukter godt når det brenner
Samlet vurdering: 4/5

Ask

Hvordan er treet å arbeide med? Middels tungt å sage. Tungt å kløyve
Lukt- og røykgener: Ingen
Basisiegenvekt, kg/m3: 550
Brennverdi: 1 kg tørt tre=ca. 5 kWh/4300 kcal: Høy – ca. 2850 kWh/2,4 mill. kcal pr. m3
Tørketid – ved maksimalt 20 prosent fukt: Som regel to sommere etter felling
Andre egenskaper: Ingen
Samlet vurdering: 4/5

Gran/furu

Hvordan er treet å arbeide med? Lett å sage. Middels å kløyve
Lukt- og røykgener: Harpiks og tjærestoff gir røyken lukt. Røyk ved for lav temperatur
Basisiegenvekt, kg/m3: 380/440
Brennverdi: 1 kg tørt tre=ca. 5 kWh/4300 kcal: Lav – ca. 2000 kWh/1,7 mill. kcal pr. m3
Tørketid – ved maksimalt 20 prosent fukt: Ofte klar til vinter ved felling før midtsommer
Andre egenskaper: Brenner lett. Bra til opptenning, men slår fort gnister
Samlet vurdering: 3/5

Briketter

Hvordan er treet å arbeide med? Skal bare bæres inn
Lukt- og røykgener: Ryker mye ved for lav temperatur
Basisiegenvekt, kg/m3: 900-1100
Brennverdi: 1 kg tørt tre=ca. 5 kWh/4300 kcal: Høy – ca. 3500 kWh/3 mill. kcal pr. m3 (varierer etter pressing og tresort)
Tørketid – ved maksimalt 20 prosent fukt: Klar til bruk ved korrekt oppbevaring
Andre egenskaper: Enkel å stable. meget lav fuktighet (6 %). Lite aske
Samlet vurdering: 5/5

Slik fyrer du korrekt

Ved korrekt fyring kan du stort sett ikke lukte eller se røyk fra skorsteinen.

TENN OPP med 8-10 tommelf ngertykke pinner og kanskje en opptenningsbrikett.

SETT TREKKEN PÅ FULLT. Åpne for luften både nede og ved døren, slik at gassene brennes av istedet for å ryke opp i pipen der de gir sot. Primærluft tilføres under veden. Sekundærluft kommer inn rett over veden via døren og leverer oksygen til forbrenning av gassene som frigis. Med for lite luft, kan det dannes karbonmonoksid som er farlig og mer forurensende enn gassene som dannes ved riktig fyring.

LEGG PÅ VEDKUBBER når opptenningsveden er blitt til sterke glør. Ikke vær for ivrig - for store porsjoner ved kjøler ned flammene og ødelegger den gode forbrenningsprosessen.

REGELEN over alle regler er at du bare skal fyre med tørr ved. Fukt senker temperaturen i ovnen, gir en dårlig utnyttelse av veden og forurenser. Fuktigheten i veden skal maksimalt være 18-20 prosent.

GI MINDRE LUFT slik at veden ikke brenner for raskt, og du kan kontrollere det bedre. Gi fremdeles sekundær luft ved døren til avbrenning av gassene som varmer opp ovnen.

NÅR GASSENE ER BRENT , flammene borte, og glørne dominerer, fyrer du igjen omtrent en gang i timen - eller la det slukke. Du bør uansett gi nok luft nede til at du sitter igjen med en hvit og nesten sandaktig aske. Det er beviset på at fyringen har vært optimal.

IKKE FYR GJENNOM HELE NATTEN. Det er dumt å fyre gjennom natten med ved og lav lufttilførsel. Det griser alt for mye, og er ikke bra for hverken miljøet eller pipen. Ingen vedovn er i stand til - hverken på egen hånd eller ved hjelp av automatikk - å holde dampen oppe på 850 grader hele natten som kreves for at tre eller briketter skal brenne optimalt uten forurensing. Heller ikke spesielle briketter, slik enkelte vedselgere gjerne lover.

LÆR hele husstanden å fyre optimalt.

LES OGSÅ: Nye steinplater til vedovnen gir bedre forbrenning

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Vedovn