Slik monterer du kledning på huset

Du vet hvor mye jobb som ligger bak det å bygge en utebod, en garasje eller et langt gjerde. Men alt dette slitet ser ikke andre; de ser kun fasaden. Derfor skal du gjøre deg flid med byggets ansikt utad.

Det handler primært om estetikk når du skal velge hvilken type kledning den nye garasjen, den nye uteboden eller det nye tilbygget skal utstyres med. Kanskje skal kledningen matche noe eksisterende, kanskje har du en spesiell forkjærlighet for lektekledning, eller kanskje handler valget i like stor grad om hva som er på tilbud i byggvarehuset.

Uansett valg av kledning skal du vite hvordan du monterer den riktig. Og du skal huske at uansett hvor mange timer du har jobbet med det nye bygget ditt, så er det eneste alle andre legger merke til, nettopp fasaden.

Les mer om: Utvendig kledning - se mulighetene her!

Og her er det flere fallgruver enn du kanskje skulle tro. Vi tar tak i de mest opplagte; valget og plasseringen av skruene eller spikerne du fester bordene med, og bordenes innbyrdes avstand.

Konsekvensen av ikke å ta denne delen alvorlig kan være bord som sprekker, bord som slår og vrir seg og bord som går fra hverandre.

LES MER: Flotte vegger med bordkledning

Kledning kan settes opp både vannrett og lodd rett, avhengig av smak og hvilken type kledning du velger. Uansett hva du velger, skal du sørge for at bunnen av kledningen har et skrått snitt, slik at vannet kan dryppe av. Avstanden fra bunnen av kledningen til bakken skal også være minst 10 cm, slik at bordene ikke blir våte av oppsprut når det regner.

Som alltid er det best å velge den enkleste veien med en gang: Det er å gjøre det riktig første gang, slik at du slipper å gjøre om på det.

LES OGSÅ: Kledningsbord – se hvilken type du skal velge!

Klikk på linken og kom direkte til avsnittet lenger ned i artikkelen.

Typer av kledning

Tømmermann

En klassisk kledning med bord i to forskjøvede lag er tømmermannskledningen. Den monteres stående med under og overliggere som her.

Profilert

Profilert kledning med fjær og not fås i mange varianter. Kledningen kan sitte både loddrett og vannrett.

Lektekledning

Når kledningsbordenes bredde varieres og settes forskjøvet, slik at en smal lekt sitter som overligger mellom bredere underliggere, gir det et stramt, klassisk uttrykk.

Liggende

Når de vannrette bordene overlapper hverandre som på et treskip, har du en klassisk liggende kledning. Liggende kledning fås i forskjellige tresorter og varianter.

Laftebord

Den lett buede laftekledningen brukes der du vil kopiere uttrykket fra laftevegger. Den buede profilen skaper “liv” i veggen.

Tømmer­mann

Tømmermannskledning er en klassisk og mye brukt kledning. Den kan lages med standardbord, og selv om den er enkel, gir den et pent liv på veggen.

SLIK GJØR DU: På en enkel utebod, settes kledningen ofte rett på reisverket, mens den settes på avstandslister eller spikerslag der du skal ha lufting bak kledningen utenpå en vindsperre.

VIKTIG: Den største fallgruven på tømmermannskledningen kommer når du skal skru eller spikre fast det ytterste laget med bord, overliggerne. Det innerste laget, underliggerne, har du satt med en innbyrdes avstand som gir overliggerne muligheten til å overlappe med minimum 15-25 mm i begge sider.

Det er fristende å feste overliggerne inn gjennom bordene på undersiden, men det skal du ikke gjøre. Skruer eller spiker skal treffe mellomrommet mellom underliggerne og settes fast direkte inn i lekten eller avstandslisten. Hvis du spikrer eller skrur gjennom begge lagene, risikerer du at under- og overliggere som beveger seg forskjellig sprekker.

Innfesting

Det er kun én riktig måte å feste de to lagene bord på.

Skruen i underliggerne sitter litt forskjøvet fra midten av bordet, så det ikke sprekker. Skruen er dobbelt så lang som bordets tykkelse.

Skruene som holder overliggerne fast, er plassert minst 25 mm fra kanten og skrus inn mellom underliggerne og direkte inn et spikerslag eller en avstandslist. Her er skruene minimum tre ganger bordets tykkelse.

Profilert

Profilert kledning lages med fjær og not eller fals, slik at bordene griper inn i hverandre. Da slipper du å tenke på overlapp - du bare presser bordene mot hverandre.

SLIK GJØR DU: Fjæren, som er den delen som stikker ut, skal alltid vende opp på en liggende kledning. Da unngår du at vannet kan trenge inn og legge seg i noten eller falsen på bordet under.

Når du skrur eller spikrer, skal skruen eller spikeren i det nederste bordet i en liggende kledning sitte 25-30 mm inn i forhold til kanten på nederste bordet. Er kledningen stående, skal du holde minst 50 mm avstand til enden av bordet for å unngå at det sprekker.

I hver underliggende lekt setter du én skrue eller spiker, igjen 25-30 mm inn fra kanten på bordet, så det ikke sprekker.

VIKTIG: Hvis de profilerte kledningsbordene er bredere enn 140 mm, skal du sette to skruer eller spiker i hvert bord, en i hver side, og igjen holde 25-30 mm avstand til kantene.

Innfesting

Du skal være oppmerksom på bredden til bordene når du fester dem.

Skruer eller spiker skal sitte 25-30 mm inn fra kanten av bordet.

I bord som er mer enn 140 mm brede, skal det sitte to skruer.

Skruenes lengde skal være to ganger bordets tykkelse, håndspiker skal være tre ganger tykkelsen.

Lekter

Lektekledningen er nesten identisk med tømmermannskledningen, men ikke helt. For mens under- og overliggerne i tømmermannskledningen har samme bredde, er overliggerne i lektekledningen smalere, det er altså en lekt i stedet for et bord.

SLIK GJØR DU: Bord og lekter i en lektekledning er som oftest stående, men liggende versjoner finnes også. Særlig på moderne bygg, der for eksempel deler av fasaden kan være kledd med liggende lektekledning.

Underliggerne må selvsagt sitte ganske tett, slik at den overliggende lekten overlapper begge bordene under med de påkrevde 15-25 mm.

Underliggerne festes med én skrue eller spiker i hver underliggende spikerslag eller avstandslist, og skruen plasseres litt forskjøvet fra midten. Fordi overliggerne kun er en smal lekt, skal det også bare brukes én skrue her. Igjen plassert litt ved siden av midten, så lekten ikke sprekker.

VIKTIG: Det er viktig at skruen eller spikeren i overliggerne ikke går gjennom bordene under. De to lagene skal kunne bevege seg uavhengig av hverandre, og de smale lektene sprekker fort hvis du skrur de to lagene sammen.

LES OGSÅ: Slik lager du lektekledning

Innfesting

Skruene skal plasseres nøyaktig, særlig i de tynne lektene.

Én skrue per spikerslag eller avstandslist i underliggerne, litt forskjøvet fra midten. Skruen er to ganger bordets tykkelse.

I lektene sitter det også en skrue per skrue spikerslag eller avstandslist, litt forskjøvet fra midten. Skruen skal ikke gå gjennom underliggerne. Skruen skal være minst tre ganger lektens tykkelse.

I de smale lektene er det viktig å forbore før du skrur, slik at de ikke sprekker.

Liggende

Liggende kledning finnes i mange typer, opprinnelig muligens inspirert av den måten trebåter ble bygget på, der hvert bord overlappet et underliggende.

Såkalte weatherboard er en skråskåret liggende kledning med fals. Du ser den gjerne der det er investert litt ekstra i tresorten, for eksempel som sedertre. Løsnin­ gen kan se eksklusiv og lekker ut. Men selv billigere, rette bord som legges med overlapp gir også et spesielt og pent spill i veggen.

SLIK GJØR DU: Skråskåret liggende kledning har en fals, så bordene passer pent i hverandre. Du kan også legge van­ lige ru bord med overlapp etter samme prinsipp. Det gir et litt grovere uttrykk.

VIKTIG: Fordi hvert bord sitter litt skrått på grunn av overlappet, skal du være nøye når du skrur, slik at du skrur i den vinkelen bordet ligger. Da havner skrue­ hodet i plan med overflaten på bordet.

Det skal sitte én skrue i hvert bord ut for hver underliggende lekt eller avstandslist. Skruen skal settes cirka 30 mm opp i forhold til underkanten på bordet. Dermed holder hvert bord fast over­ kanten til bordet under.

Innfesting

Skruene skal sitte riktig, slik at bordene klemmer hverandre fast.

Det settes én skrue ut for hver lekt. Skruen skal være dobbelt så lang som bordets tykkelse.

Skruen settes 2530 mm inn på bordet. Dermed presser det overliggende bordet mot det underliggende, og klemmer dette fast. Du skal ikke skru gjennom bordet under.

Lafte­kledning

Laftekledningen er en enkel kopi av tømmervegger, og brukes primært på enkle, mindre bygg - ofte gjerne på hytta.

Som oftest brukes laftekledningen liggende, men den kan også fungere like fint stående.

Bordene fås i mange materialer, fra prisgunstig trykkimpregnert furu, til mer eksklusiv lerk eller douglasgran. Derfor kan prisen også variere betydelig.

SLIK GJØR DU: Bordene har fjær og fals, så de passer i hverandre, og fjæren skal vende opp hvis bordene monteres liggende. Da unngår du at det kan trenge inn vann som legger seg i falsen.

VIKTIG: Kledningen brukes normalt liggende. Da begynner du nederst, husker å holde minst 10 cm avstand til bakken, skrur fast første bord og fortsetter opp.

Når du spikrer eller skrur fast bordene, skal de ha én skrue eller spiker ut for hver underliggende lekt eller avstandslist. Skruen eller spikeren plasseres 25-30 mm fra underkanten på bordet. Dermed presser hvert bord inn det underliggende.

Innfesting

Vær forsiktig med ikke å skru gjennom fjæren på bordene.

Det settes én skrue ut for hver lekt eller avstandslist. Skruen skal være dobbelt så lang som bordets tykkelse.

Skruen settes 25-30 mm inn på bordet. Da presser det overliggende bordet mot det underliggende og klemmer det fast. Du skal ikke skru gjennom fjæren på bordet.

Slik unngår du at bordene sprekker

Det er ikke avgjørende om du setter fast kledningen med spiker eller skruer, bare du gjør det riktig. Skruer har den store fordelen at de er enkle å fjerne igjen, hvis du setter dem feil eller for eksempel bestemmer deg for å skifte ut et bord. Samtidig krever det ikke noe mer enn skrumaskin for å gjøre jobben raskt, og en slik maskin har alle gjør det selv-ere.

Spiker er i prinsippet like bra, men hvis du vil spikre kledning på for eksempel en stor garasje med hammer og spiker, skal du ha god tid. Til gjengjeld vil du med en spikerpistol kunne gjøre jobben mye raskere enn med skruer og skrumaskin.

Korte skruer holder dårlig fast på bordene

Når du skal velge riktig lengde på skruer, er det enkelt: Skruen skal være minst dobbelt så lang som tykkelsen på det bordet du vil skru fast. Er bordene 25 mm tykke, skal skruen altså være 50 eller 60 mm lang, avhengig av hva du kan skaffe. Skruen skal ikke være kortere. Spikrer du for hånd, skal spikerne være tre ganger bordenes tykkelse. Et bord på 25 mm skal altså spikres fast med spiker som er minimum 75 mm lange, for eksempel den vanlige 2,8 x 75 mm.

Med spikerpistol og rundspiker er regelen den samme som med skruer: Spikeren skal være dobbelt så lang som bordenes tykkelse. Når du skrur, bør du forbore for å unngå at bordene sprekker. Og både spiker og skruer skal sitte minimum 50 mm fra endeved og 20-25 mm fra kanten av bordene.

For liten overlapp kan gjøre at bordene går fra hverandre

Når kledningsbordene overlapper hverandre, som de for eksempel gjør på en klassisk tømmermannskledning, skal du passe på ikke å “strekke” bordene for mye ved å spare på antallet og lage veldig små overlappinger.

Kravene til overlapping handler om at bordene utvider seg og trekker seg sammen, i takt med luftfuktighet, solpåvirkning og årstider.

Overlappingen mellom bordene bestemmes ofte av profilen. Der du bestemmer den selv, bør du ha ha minst 15-25 mm overlapp, for å forsikre deg om at du har en overlapp som gjør at bordene ikke går fra hverandre.

Dype skruer kan ødelegge kledningen

Når du skrur fast en kledning, skal du være oppmerksom på at skruehodet skaper et forholdsvis stort hull i overflaten på kledningen. Hvis du ikke er nøye, risikerer du å skru skruene for langt inn i bordene. Gjør du det, kan vann trenge inn i kledningen og forårsake råte. Det samme gjelder hvis du ikke skrur skruen langt nok inn. Da kan vannet renne inn bak skruehodet. Derfor skal skruehodet sitte helt plant med overflaten på kledningsbordene, slik at skruehullet er lukket.

    Akkurat nå leser andre ...