Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Hvis du monterer en vifte på badet, skal du etterpå isolere utluftingsslangen der den går gjennom et uoppvarmet rom. Ellers vil den varme og fuktige luften inne i slangen bli kjølt ned så mye at luften kondenserer, og vanndråper vil renne ned på himlingen og ned på badet igjen.