Ny trapp for kun 250 kroner per trinn

Oppgrader den slitte, gulnede trappen til en eksklusiv ny trapp til rabattert pris, om du er lei av gamle og slitte trappetrinn.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
5.000 kroner

Intro

Nye trappetrinn

Selv om trinnene på den gamle trappen er uthulede og slitte, kan den komme til å se ut som en ny trapp ved å legge nye trappetrinn oppå de gamle.

I vårt eksempel var de opprinnelige trappetrinnene av furu, men så herjet av mange års slit at det ikke ville la seg gjøre å avhøvle dem.

Nye trappetrinn av termoeik

I stedet for å kjøpe eller bygge en ny trapp, kledde vi den gamle trappen med nye trappetrinn. Valget falt på en termoeik i 18 mm tykkelse, som passet fint til håndlistens farge.

Til de nye trappetrinnene skal du bruke treplater. De finnes i et bredt utvalg hos byggvarehusene, og leter du litt, er det gode muligheter for å finne et godt tilbud.

I dette tilfellet ble alle nye trappetrinn med forkanter skåret ut av fem plater til 1000 kroner per plate, slik at hele prosjektet kunne lages for under 6500 kroner. Det er mye billigere enn en ny trapp.

Solide skjøter i den nye trappen

Vi skjøter hvert trappetrinn av en plate, som utgjør trinnet, og en strimmel plate som danner trinnets forkant. De to delene skjøtes ved hjelp av en lamellfreser og små trelameller, “kjeks”, som sikrer en solid skjøt.

Før du setter de nye trappetrinnene på, er det en fordel å male de loddrette stusstrinnene og vangene. Du trenger ikke dekke til, for de gamle trinnene blir jo skjult av de nye.

De nye trappetrinnene limes direkte oppå de gamle med sterkt montasjelim. Når siste trinn er på plass, har du fått en ny trapp med et eksklusivt utseende.

De 15 trappetrinnene og avsatsen blir kledd på en helg.

Hvis du har erfaring med å bruke en lamellfreser eller øver deg litt på et par platestumper først, er oppgaven med å få nye trappetrinn helt overkommelig.

LES OGSÅ: Så enkelt bygger du selv en trapp

Veiledning

01
Skjær til trinnene 8 Trinn

Trinnene skal lages av plater. Du finner ofte benkeplater på tilbud. Vi valgte plater i termoeik, som passet fint til den mørke håndlisten.

Hvor godt du kan utnytte platene, avhenger av størrelsen på trinnene. Her har vi skåret ut alle trinn og forkanter av fem plater på 60 x 220 cm.

En kappsag er en fordel. Har du skjeve eller buede trinn, er en stikksag også nødvendig å ha.

Nye trappetrinn: Mål trinnene 1

Mål trinnene. Du skal vite bredde, dybde og høyden på forkanten på trinnene. Jo mer nøyaktig du er, desto bedre blir resultatet.

Nye trappetrinn: Skjær ut trinnene i riktig dybde 2

Skjær ut trinnene i riktig dybde. Forkantene skjæres ut samtidig.

Nye trappetrinn: Tilpass bredden på trinnene 3

Tilpass bredden på trinnene. De rette trinnene kappes raskt vinkelrette. Sjekk om det er skjevheter du må ta høyde for, slik at trinnene kommer til å passe.

Nye trappetrinn: Til runde trinn 4

Til runde trinn, eller trinn som på andre måter ikke er vinkelrette, lager du en mal ved å legge dekkpapp på trinnene og skjære den ut.

Nye trappetrinn: Skjær etter oppmerkingen 5

Skjær etter oppmerkingen med en stikksag. Du kan med fordel bruke et blad beregnet til kurvesnitt. Sag fra baksiden, så oversiden ikke fliser seg opp.

Nye trappetrinn: Perfekt match 6

Perfekt match. Presisjon lønner seg. Trinnet følger trappevangen helt perfekt, og gir en flott avslutning.

Nye trappetrinn: Tilpass trappeavsatsen 7

Tilpass trappeavsatsen. Den kles med flere platestykker som settes sammen. Igjen fungerer dekkpappen som mal, slik at den passer rundt rundingen.

Nye trappetrinn: Nå er du klar til å sette sammen trappeavsatsen 8

Nå er du klar til å sette sammen trappeavsatsen. Den består av to plater som settes sammen med lim og lamellplugger.

02
Sett sammen avsatsen 5 Trinn

Trappeavsatsen består av to plater som nå er tilpasset. Den ene er skåret til mot søylen som holder vangen. Den andre slik at den dekker resten av avsatsen.

Platene skal settes sammen med hjelp av lamellplugger og lim.

Det krever enten en lamellfres, eller en overfres med lamellfresestål.

Nye trappetrinn: Legg opp platene til avsatsen 1

Legg opp platene til avsatsen. Legg dem kant mot kant, og merk opp med streker der lamellpluggene skal plasseres.

Nye trappetrinn: Fres ut i begge platekanter 2

Fres ut i begge platekanter der har markert at lamellene skal sitte. Fresen sørger for at sporene havner i akkurat samme høyde.

Nye trappetrinn: Fres ut i forkanten 3

Fres ut i forkanten (B). Her er det igjen i platekanten, fordi forkanten settes under platen som utgjør avsatsen. I avsatsplaten skal det freses tilsvarende spor på undersiden til lamellene.

Nye trappetrinn: Sett på forkanten 4

Sett på forkanten (B). Det skal rikelig med trelim til. Limet får lamellene til å svulme opp. Det styrker sammenføyningen.

Nye trappetrinn: Spenn sammen delene 5

Spenn sammen delene. Overskytende lim vil bli presset ut, og skal bare tørkes vekk. La limet tørke.

03
Sett på forkantene 5 Trinn

Nå skal trinnene ha forkanter. Forkantene (B) er strimler som er skåret ut, slik at de har samme lengde som trinnene (A). Delene settes sammen med lameller.

Du skal frese i undersiden på trinnet og i kanten på forkanten. Da blir sporene liggende mot hverandre, og danner basis for en tett sammenføyning.

Småsprekker i sammenføyningene kan fikses med plastisk tre.

Nye trappetrinn: Merk opp til to lameller 1

Merk opp til to lameller når trinnene (A) og forkantene (B) er tilpasset i bredden. Spenn delene sammen før du merker opp på begge emnene.

Nye trappetrinn: Fres spor til lamellene 2

Fres spor til lamellene i forkant en (B) og i undersiden på trinnet (A), slik at delene kommer til å ligge nøyaktig tilpasset til hverandre.

Nye trappetrinn: Legg trelim i de freste sporene 3

Legg trelim i de freste sporene og på de to flatene. Sett lamellene ned i sporene i selve trinnet (A).

Nye trappetrinn: Spenn de to delene sammen 4

Spenn de to delene sammen med tvinger. Limet som presses ut, tørker du vekk med en klut. La limet tørke.

Nye trappetrinn: Gi de ferdige trinnene olje 5

Gi de ferdige trinnene olje før du setter dem på trappen. Oljen skal masseres godt inn i treet på begge sider.

04
Lim på trinnene 8 Trinn

Nå skal alt legges på plass, ovenfra og ned. Første trinn (uttrinnet) er egentlig en del av gulvet i andre etasje.

Vi velger å skjære av trinnkanten og erstatte den med en ny, maken til de mørke trinnene. Du kan også velge å betrakte det som en del av gulvet i andre etasje, og bare la det være som det er.

Trinn og trappeavsats limes og fuges, deretter er den nye trappen ferdig.

Nye trappetrinn: Uttrinnet limes på 1

Uttrinnet limes på. Det er satt sammen ved å lime sammen tre forkanter oppå hverandre. Det gir samme dybde som den gamle forkanten.

Nye trappetrinn: Sett skruer gjennom uttrinnet 2

Sett skruer gjennom uttrinnet og inn i gulvet (det gamle trinnet). Undersenk skruehodene.

Nye trappetrinn: Sett teip på trinnene 3

Sett teip på trinnene. Maskeringsteip på kantene beskytter trinnene når du senere skal fuge dem.

Nye trappetrinn: Lim på trinnene 4

Lim på trinnene. Legg montasjelim på det gamle trinnet og forkanten, og legg på plass det nye trinnet.

Nye trappetrinn: Legg en akrylfuge langs kantene 5

Legg en akrylfuge langs kantene, både bakkanten og sidekantene. Glatt fugen med en finhåret pensel dyppet i vann, slik at den blir jevn, og fjern teipen.

Nye trappetrinn: Legg på trappeavsatsen 6

Legg på trappeavsatsen. Smør først montasjelim på hele flaten og kantene på de to platene. Masker overkantene på de to platene med teip der de møtes, slik at du ikke kliner lim oppå platene.

Nye trappetrinn: Dytt sammen platene 7

Dytt sammen platene, slik at lamellene glir inn i sporene. Sett kiler langs veggene for å presse platene sammen. Lister skjuler sprekken ved veggene.

Nye trappetrinn: Siste trinn er på plass 8

Siste trinn er på plass, og trappen har fått et helt nytt utseende.

Materialer

18 mm stavlimt hardtreplate:

 • 15 trinn (A) à 27,5 x 70 cm (ved rundinger skal de være litt dypere)
 • 19 forkanter (B) à 5 x 70 cm
 • 1 plate til avsatsen, 60 x 175 cm
 • 1 plate til avsatsen, 37 x 175 cm

Dessuten:

 • Lameller (“kjeks”)
 • Montasjelim
 • Trelim
 • 6 x 120 mm skruer
 • Gulvolje
 • Akrylfugemasse
 • Maskeringsteip
 • Dekkpapp
 • Plastisk tre

Tidsforbruk

15 trinn og avsatsen ble kledd på ei helg.

Pris

Cirka 5000 kroner for 15 trinn og en trappeavsats

Vanskelighetsgrad

Hvis du har erfaring med å bruke en lamellfres, eller øver deg litt på et par platebiter først, er oppgaven overkommelig.

Tegning

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Innvendig trapp