Få kontroll på stemjernene

Vi kjenner alle til verktøyet, men de færreste av oss kan mestre det. Dessverre. For stemjernet er ikke en fortidslevning, men til stor hjelp når du bearbeider tre – og du trenger bare å mestre 3 enkle teknikker.

Du kan selvfølgelig la være noensinne å sette deg inn i hvordan du bruker et stemjern, for med en overfres, en multikutter og en kapp og gjærsag kan du komme langt. Men du går glipp av noe viktig.

Stemjernet er nemlig ikke en fortidslevning, forbeholdt pensjonerte sløydlærere. Det er et verktøy som i stor grad kan hjelpe deg i en lang rekke situasjoner, uansett om du lager møbler og fine bildrammer, eller skal lave grove bjelkeskjøter.

Litt enkelt forklart, er det tre teknikker du skal kunne og øve deg på. Når du mestrer dem, kan du både hugge dype tapphull med harde slag mot skaftet på stemjernet og bruke stemjernet som høvel, som fjerner det fineste høvelspon.

De tre teknikker med stemmejernet

1. Nøyaktig avgrensing
Hvis du for eksempel skal stemme ut til et hengsel, skal det gjøres nøyaktig. Derfor skal du først streke presist opp, og deretter stikke opp området: Plasser stemjernet på streken med den plane siden ut. Slå jernet noen få millimeter ned. Gjør det langs hele streken.

2. Fjern mye treverk
Når du skal fjerne mye materiale, skal du hugge det vekk. Hold jernet skrått (cirka 45 grader) med stemjernets avfasede side ned mot treverket som skal fjernes. Hugg alltid på tvers av åreretningen og inn mot stikket du avgrenset med langs oppstrekingen. Hugg skiftvis loddrett og skrått ned i emnet.

3. Opprensing
Når en flate skal lages helt glatt, kan stemjernet gjøre jobben, så det ser ut som du har brukt høvel. Men jernet kan komme til på mye trangere plasser.

Jernet legges helt vannrett på flaten med den plane flaten ned. Det dyttes med den ene hånden, mens du holder jernet presset ned mot flaten med den andre.

I gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du holder et stemjern skarpt, og vi gjennomgår hvordan du:

  • lager en bladskjøt
  • stemmer ut til et hengsel med et stemjern
  • stemmer ut til et tapphull med et stemjern.

Lag en bladskjøt

Med en bladskjøt kan to treemner settes sammen ved at halvparten av tykkelsen fjernes på for eksempel enden av begge emnene.

Begynn med å sage mange spor ved siden av hverandre med en kappsag. Dybdestoppet jus­ teres så det akkurat går halvveis ned i emnet.

Bryt av flikene. Kappsagen har skåret loddrett ned, men flikene sitter fortsatt fast i bunnen. Stikk inn stemjernet mellom dem, og bryt dem løs. Stemjernet løser oppgaven perfekt.

Stikk helt rent. Flatene skal være helt plane, så her skal du bruke teknikken “stikk rent”. Husk å spenne fast emnet, slik at du kan bruke begge hender til arbeidet.

Sjekk underveis. Du kan fjerne mer, men du kan ikke tilføye nytt trevek. Vær derfor forsiktig.

Stem ut til et hengsel

Når forholdsvis tynne ting skal stemmes ned, slik at de ligger i plan med et omgivende emne, er stemjernet igjen din gode venn.

Her stemmer vi ut til et dørhengsel. Det kunne også vært til et stolpebeslag eller et stabelhengsel til en dør eller en port.

Tegn opp hengselet på emnet. Bruk en skarp blyant, så du kan tegne et nøyaktig omriss.

Stikk ut. Plasser stemjernet på streken med den plane siden ut (mot deg selv). Slå lett på stemjernet, slik at det går 2-3 millimeter ned.

Hugg flere spor side om side i hele det oppmerkede området. Hugg kun noen få millimeter ned om gangen, og mål jevnlig, til du oppnår hengselets dybde.

Stikk rent underveis, når du er kommet 3-4 millimeter ned på hele området. Stikk først inn sideveis med den plane siden på jernet vendt ned. Stikk deretter på langs, først som vist med fassiden ned, med selve fasen i plan med overflaten. Vær forsiktig, så du ikke stikker for dypt. Til slutt renser du opp med den plane siden ned.

Sjekk om det er plass til hengselet. Her ligger det for høyt.

Gjenta om nødvendig prosedyren, og rens til slutt endelig opp med “stikk rent”-teknikken.

Stem ut til et tapphull

En tappskjøt er en sterk og “usynlig” snekkerskjøt, som oser av godt håndverk.

Ved hjelp av dybdestoppet på kappsagen, sager du litt ned i treet rundt det som skal bli til tappen. Resten av jobben klarer du med stemjernet etter samme metode som bladskjøten.

Tapphullet kan lages på flere måter. Men stemjernet faktisk det enkleste, hvis du kjenner teknikkene.

Stikk ut langs oppmerkingen. Hugg et par millimeter ned på alle fire sider. Den avfasede siden vender inn mot tapphullet.

Hugg ut tapphullet. Sett stemjernet i en vinkel på cirka 45 grader. Fassiden på jernet skal vende inn mot treverket som skal fjernes, altså tapphullet. Hugg skiftvis loddrett ned langs opp-strekingen og skrått fra midten og ut til sidene. Det blir en liten “pyramide” i midten av hullet. Den fjernes ved å hugge loddrett ned langs sidene på tapphullet, hugg etter hugg.

Prøv sammenføyningen jevnlig, når det blir plass til tappen i hullet. Du kan alltid fjerne mer tre, men ikke tilføye nytt. En flott tappskjøt er helt stram, så tilpass hullet veldig forsiktig.

Slik holder du stemjernet skarpt

Et stemjern skal være skarpt - derfor skal det skjerpes jevnlig. Det gjør du på en våtslipestein og et steinbryne.

Hvis du har slått jernet inn i en spiker, eller på annen måte laget hakk i skjæret, må det en benkesliper til, aller helst en våtsliper.

Jernet skal ikke bli for varmt. Hvis du bruker en benkesliper, så kjøl jevnlig ned med vann.

Fjern hakk med våtsliperen. Anlegget på slipemaskinen justeres til 30 grader. Press jernet tett mot anlegget og vinkelrett på slipesteinen.

Skjerp stemjernet på et steinbryne (korn 1000), som har ligget i vann i flere timer. Fassiden på jernet presses plant ned mot brynet og føres frem og tilbake i rolige bevegelser.

Fjern grader fra skjæret. De små ujevnhetene fjernes ved å holde stemjernet som vist på bildet, og deretter stryke over noen få ganger.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Håndverktøy