Effektiv isolering med porebetong

Innvendig isolering med porebetong har flere fordeler: Platene har god isolasjonsevne, den gamle veggen blir sterkere og inneklimaet blir bedre. Se hvordan her.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
6000 kroner

Intro

Det er forfriskende enkelt å etterisolere en gammel yttervegg av mur med plater av porebetong. I tillegg er det en helsemessig bra løsning for både huset og beboerne i det.

Les mer om isolering

Det enkle handler om at du slipper å bygge opp et skjelett, isolere, lukke med dampsperre og dekke til med gips, sparkel og maling. Du skal bare lime porebetong på veggen, sparkle og male. Dermed har du både isolert og fått ny innervegg. Det helsemessige dreier seg om at den nye veggen er enkel, uten diffusjonstette lag, og fri for organiske materialer som kan angripes av sopp og råte, hvis det dannes kondens inne i konstruksjonen.

LES OGSÅ: Lettbetong

Stor effekt med tynne porebetongblokker

Den teknisk ideelle løsningen er nesten alltid å etterisolere et hus på yttersiden. Da setter du nemlig så å si den gamle veggen inn i varmen, mens den innvendige etterisoleringen setter den gamle veggen nærmere kulden.

Problemet med å isolere utvendig, er dels at det endrer husets utseende, og det er en stor og komplisert jobb. Men velger du å etterisolere innenfra, så er du også nødt til å vurdere om den gamle veggen kan tåle å bli kledd med platene. Ofte vil en håndverker kunne hjelpe, men her får vi en byggingeniør til å regne på hva forskjellige tykkelser av porebetong vil bety.

Derfor nøyer vi oss med 50 mm blokker. I dette rommet vil det bety en reduksjon i fyringskostnader på nesten 40 prosent. Det er langt igjen til moderne mål, men det er en stor gevinst, og rommet blir penere og bedre å være i.

LES OGSÅ: Leca blokk: Slik arbeider du med Leca-blokker

Veiledning

01
Riv ned og klargjør 5 Trinn

Porebetong isolering: Vi fjerner den myke masonitten med tapet fra veggen 1

Vi fjerner den myke masonitten med tapet fra veggen. Den er spikret, men så fuktig at vi uten problem kan trekke den av uten å skjære den opp. Listene mot taket f erner vi samtidig.

Porebetong isolering: Langt større arbeid er det å fjerne all løs puss 2

Langt større arbeid er det å fjerne all løs puss, men det er viktig for å sikre at de nye platene sitter fast. Etter å ha banket av pussen, går vi over veggen med stålbørste. 17 trillebårlass kjøres ut, før vi kan feie og vaske vekk alt støvet.

Porebetong isolering: Vi måler den blottlagte muren 3

Vi måler den blottlagte muren med en lang rettholt og et vater, for å se hvor tett på innerveggen kan sitte, når den skal være plan og loddrett. Er det noen få store utstikk, kan du slå dem av. Dype hull kan fylles med puss.

Porebetong isolering: Ned mot tregulvet legger vi en strimmel murpapp 4

Ned mot tregulvet legger vi en strimmel murpapp. Planen er å skifte ut gulvet senere, derfor skiller vi delene med pappen. Hadde dette vært et støpt gulv, ville vi ha satt blokkene direkte på murpappen og klosset dem opp til vannrett.

Porebetong isolering: På murpappen legger vi en lekt 5

På murpappen legger vi en lekt, som den nederste rekken plater kan stå på. Den klosses vannrett opp, så første rekke ligger helt riktig - det blir ingen fuger du kan rette opp skjevheter med senere.

02
Byg opp veggen 7 Trinn

Porebetongblokkene er veldig målfaste, samtidig som de er lette å skjære til. Det betyr at de kan limes sammen med en ganske tynn limfuge. Når den første rekken er satt nøyaktig opp, skal de neste bare stables oppå. Her styres de første platene på plass av lekten vår. Bygger du på betong, klosser du dem vannrett opp.

Utfordringen er å få dem til å danne en plan flate samtidig som de blir limt fast til den gamle veggen. Vi kunne ha laget veggen frittstående, men her styrker vi det gamle murverket. Og fordi platene sitter fast på veggen, har vi mulighet til å fjerne gulvet under senere, uten at veggen raser ned.

Porebetong isolering: Både platene og veggen fuktes 1

Både platene og veggen fuktes før du trekker fugelim på dem. Ellers risikerer du at fukten trekkes så raskt ut av limet at det ikke herder ordentlig.

Porebetong isolering: Fugelimet trekkes først på med glatt sparkel 2

Fugelimet trekkes først på med glatt sparkel, så du sikrer at det har fatt i hele flaten. Legg bare lim på veggen en eller to plater om gangen. Limet røres opp i et spann med en blandevisp på en kraftig bormaskin.

Porebetong isolering: Deretter trekker du spor i limet 3

Deretter trekker du spor i limet med en 10 mm tannsparkel. Er veggen helt plan, kan du kjøre tennene helt inn til bunnen, for å sikre like mye lim overalt. På en ujevn vegg gir sporene litt elastisitet.

Porebetong isolering: Platekantene smøres med lim 4

Platekantene smøres med lim ved hjelp av en spesiell limskje. Den hjelper deg å trekke på riktig mengde uten at du søler. Vi legger lim på den ene sidekanten, samt på den kanten som skal vende nedover.

Porebetong isolering: Platen presses på plass i fugelimet 5

Platen presses på plass i fugelimet og trykkes inn mot veggen og foregående plate. Med en gummihammer - eller en kloss og en vanlig hammer - justeres platen på plass, slik at veggen blir plan og loddrett.

Porebetong isolering: Limfugen fylles opp og rettes av 6

Limfugen fylles opp og rettes av med en sparkel eller en liten murskje. Vask over med en fuktig svamp. Jo penere fuger, desto lettere blir det å sparkle veggen.

TIPS: For å få siste plate i rekken lett på plass, kan du dele den i to med et skrått snitt.

Porebetong isolering: Platene skjæres enkelt til med en sag 7

Platene skjæres enkelt til med en sag. Det sliter på bladet, og en vanlig håndsag må kasseres etter fire vegger. Du kan også kjøpe en spesialsag - eller gjøre som her, hvor vi fikset det med tre billige blad til bajonettsagen.

03
Veggene sparkles 2 Trinn

Vi kunne tenkt oss å avslutte med å pusse veggene, fordi det ville vært en flott markering av at det nå er solid murverk fra innerst til ytterst. Men det er ikke enkelt å pusse pent, så vi velger en lettere løsning, som ser ut som puss.

Vi sparkler nemlig veggen med den sparkelmassen som tilhører platene. Mens massen fortsatt er bløt, bruker vi en pensel til å lage spor som ligner dem et pussebrett lager.

Til slutt males veggen to strøk med akrylveggmaling til murverk. Malingen er diffusjonsåpen, så veggen kan puste.

Porebetong isolering: Veggen helsparkles med en sementbasert sparkelmasse 1

Veggen helsparkles med en sementbasert sparkelmasse. Jo bredere sparkel du kan styre, desto lettere går det. Vi prøver ikke å skape en helt glatt vegg, den skal heller virke litt rustikk.

Porebetong isolering: Vi trekker spor i sparkelmassen med en pensel 2

Vi trekker spor i sparkelmassen med en pensel, slik at det minner om buede spor fra et pussebrett, etter hvert som vi får sparklet veggen. Til slutt maler vi to strøk, før gulv- og taklister settes på.

Materialer

• Porebetongblokker, 5 x 40 x 60 cm
• Tynnfugelim
• Sementbasert sparkelmasse
• Veggmaling, matt akryl
• Murpapp, 15 cm strimmel
• Glattkant furu, 45 x 45 mm

Spesialverktøy
• Blandevisp på en kraftig bormaskin
• Glatt sparkel og 10 mm tannsparkel
• Limskje, 50 mm
• Gummihammer

Tidsforbruk

2-3 dager.

Pris

Cirka 6000 kroner for to yttervegger i et lite rom.

Vanskelighetsgrad:

Enkelt. Det verste er arbeidet med å rydde opp etter den gamle pussen.

Tegning

Derfor isolerer vi bare med 50 mm

Når du etterisolerer en murvegg på innsiden, fjerner du en del av varmen som holdt den tørr og frisk. Derfor skal du passe på ikke å isolere mer enn veggen kan tåle.

I vår iver etter å spare penger på utgiftene til oppvarming av husene våre, risikerer vi å ødelegge murbygninger som i mange år har stått mot vær, vind, vann, snø og kulde uten problemer.

Det er sjelden det store problemet hvis du kan isolere huset utvendig, der du beskytter den gamle muren. Men isolerer du murverk på innsiden, drar du det ut i kulden. Er du uheldig, vil du en dag finne ut at varmen som forsvant ut i murveggen, holdt den tørr og frisk. Nå er den så kald og fuktig, at frosten får vannet til å fryse og sprenge biter av mursteinene eller fugene ut av det tidligere friske murverket.

En ødelagt murvegg kan bli kostbart, så er du i tvil, skal du rådføre deg med en fagmann. Her får vi en ingeniør til å regne på eff ekten av å tilføre dette huset hhv. 50, 75 og 100 mm porebetong.

Hans beregninger viser at allerede ved 75 mm tykke plater, er det fare for at fukten i veggen blir til vann.

Det gir slett ikke plass til den isoleringen som kreves i et nytt hus. Men heldigvis monner den første isoleringen godt. Jo mer en vegg er isolert, desto mindre vinner du ved ytterligere 50 mm.

De første 50 mm pore-betong kutter i dette tilfellet fyringsbehovet til rommet med hele 40 prosent.

LES OGSÅ: Feil isolering kan ødelegge huset

Derfor isolerer vi bare med 50 mm

Multimedia

Video

TEKNIKK: Helsparkling av porebetong

Grundig slipearbeid er viktig for et flott, jevnt resultat

Video

TIPS: Enkel sparkling med to sparkler

Video

TIPS: Struktur i helsparklet vegg

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Isolering av vegg