Ved skybrudd kan kloakkvann velte inn i kjelleren med stor fart. En tilbakeslagsventil hindrer at det skjer.

Ved skybrudd kan kloakkvann velte inn i kjelleren med stor fart. En tilbakeslagsventil hindrer at det skjer.

Tanken om å tråkke ned på et gulv dekket av kloakkvann, der vinterklær flyter rundt sammen med feriebilder og forsikringspapirer, kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på enhver huseier med kjeller.

Heldigvis kan du ofte bygge et effektivt forsvarsverk mot å få kloakkvann inn i huset. En tilbakeslagsventil griper nemlig inn og stenger kloakkrørene i det øyeblikket vannet i rørene begynner å renne feil retning.

**Last ned artikkelen og se hvordan tilbakeslagsventilen virker og redder kjelleren når kloakken svikter. Se også hvilke deler av jobben du kan gjøre selv, slik at du sparer penger på dyre håndverkertimer.