Bygg selv gapahuk

Har du lyst på en gapahuk i hagen eller på hytta? Du kan fint bygge en gapahuk selv for godt under 10.000 kroner. Her hygger vi oss med det på verkstedet i løpet av vinteren, og flytter gapahuken ut i løpet av våren. Du kan selvfølgelig også bygge den direkte på stedet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 ukes
Pris
7.000 kroner

Intro

Med en gapahuk kommer du helt tett på naturen. Hvis du bygger en gapahuk hjemme, kan du i tillegg få den unike naturopplevelsen hjemme på din egen tomt.

Det er sunt for både kropp og sjel å overnatte utendørs, og hvorfor ikke gjøre det i din egen gapahuk?

Bygg gapahuk selv

Selv om du ikke er noen erfaren gjør det selv-er, kan du fint gi deg i kast med prosjektet. En gapahuk er nemlig en litt “rustikk” bygning, slik at det er rom for noen småfeil underveis, uten at det betyr noe for det endelige resultatet.

Det trenger verken å være dyrt eller vanskelig å bygge en gapahuk selv. Det er et morsomt prosjekt, som ikke tar mer tid enn et par helger hvis dere er flere om å bygge den sammen.

Du kan bygge gapahuken i akkurat den størrelsen du ønsker. Normalt er det plass til cirka 6-8 sittende personer i en gapahuk, mens det er plass til litt færre overnattende.

I denne byggeveiledningen begynner vi med å bygge reisverket til gapahuken i et verksted. Etterpå er det enkelt å bygge det som et gapahuk-byggesett. Du kan også velge å bygge gapahuken direkte på stedet.

I byggeveiledningen får du:

 • Arbeidstegning av gapahuken
 • Video
 • 3D-modeller
 • Grundig trinn for trinn-veiledning
 • Komplett materialliste

Veiledning

01
Treskjelet til gapahuk 9 Trinn

Først skal du kappe alle deler til treskje-lettet, slik at det kan settes sammen. Gapahuken består av en bunnramme, som er satt fast 40 cm oppe på fire stolper. De bakerste stolpene er kortere enn de fremste, og skal kappes med et 13 graders snitt øverst. Det tilsvarer hellingen på taket. De fremste stolpene skal kappes til med to skrå snitt, fordi taket er todelt, og den fremste delen av taket heller den andre veien.

Vi bruker hvitt treverk overalt i denne gapahuken, men du kan like gjerne bruke impregnerte materialer. Det er faktisk noen ganger også billigere.

Bunnramme til gapahuk settes fast til stolpene 1

Sett fast bunnrammen (C og D) til stolpene (A og B). Sørg for at stolpene vender riktig, slik at det skrå snittet kommer til å passe med hellingen på taket. Bruk to 5 x 110 mm skruer per sammenføyning.

Treskjelet til gapahuk byggesett reises opp 2

Reis opp treskjelettet, etter hvert som du får det satt sammen, og skru fast resten av bunnrammen (C og D) med lange skruer. Bruk vateret flittig underveis, så du forsikrer deg om at stolpene (A og B) er i lodd.

Topsvillen til gapahuk skrus fast på fremste stolpene 3

Skru toppsvillen (E) fast på de fremste stolpene (A). Det skal være to - én foran og én bak på stolpene. De settes 8,5 cm fra toppen, så det er plass til at sperrene kan hvile på dem. Skru også fast en svill (E) bak.

Bjelkene til gulvet i gapahuk monters 4

Monter bjelkene (C) til gulvet, når bunnrammen er i vinkel. De skrus fast med 6 x 140 mm skruer. Hvis de buer, så husk å vende buen opp. Vrir de seg, kan du vri dem på plass med en tvinge.

Stolpene til gapahuk byggesett står i lodd 5

Sjekk at stolpene (A og B) står i lodd. Skru deretter fast de vannrette oppstiverne (H) på sidene og (J) bak, midt mellom bunnrammen og toppsvillen (E) foran. Bruk 140 mm skruer også her.

En sperre til bygge gapahuk skrus fast 6

Kapp en sperre (F), og skru den fast. Den kappes med skrå snitt i endene, slik at den kan sitte jevnt mot toppsvillen bak (E), og slutter med et skrått snitt midt på stolpen foran når den legges på toppsvillen (E).

De øvrige sperrene settes fast på gapahuk 7

Sett fast de øvrige sperrene (F). Først den ytterste i den andre siden. Deretter plasseres de øvrige med like stor avstand på den bakerste av tvillingsvillene (E). Forbor til de lange skruene, som skrus ovenfra.

Mål opp til de korte sperrene til gapahuk byggesett 8

Mål opp til de korte sperrene (G), som skal sitte foran på gapahuken. De skal kappes med skrå snitt og festes ut for de lange sperrene. Strek opp etter vateret, slik at du får et snitt i lodd når sperren er lagt opp.

Skråstolpene til gapahuk settes opp 9

Sett opp skråstolpene (L), når du igjen har sjekket at alle fire stolper står i lodd, og du har montert to skråstivere (K) ved hvert hjørne ved de fremste stolpene. Sett først opp skråstolpen med et par skrutvinger, merk opp hvor den skal kappes, og kapp den. Skru den fast med tre 140 mm skruer.

02
Gulv i gapahuk 3 Trinn

De første gulvbordene til gapahuk monters 1

Monter de første gulvbordene (M) ved de fremste stolpene. Skru først fast et par bjelkebiter på stolpene, så bordene har noe å hvile på. Lag et hakk i bordet, slik at det passer pent rundt stolpen.

Det neste gulvbordet til gapahuk settes fast med avstand 2

Sett fast det neste bordet med en avstand på 3 mm til det første, så det er plass til at treet kan utvide seg. Sett skruene etter en vinkel, så de plasseres på linje. Det andre bordet skal også tilpasses stolpen.

Gulvbordene i gapahuk byggesett legges ut 3

Deretter er det bare å legge ut gulvbordene. Sørg for at du får en pen avslutning bakerst, der bordene skal ligge parallelt med bakkanten. Avslutt for eksempel med et helt eller halvt bord, aldri en liten stump.

03
Kledning av gapahuk 5 Trinn

Gapahuken kles med rustikt, stående villmarkspanel, med under- og overliggere. Når kledningen monteres loddrett, er det lettere for vannet å renne av.

Panelbord av villmarkspanel er koniske, altså litt bredere i den ene enden. Velg de bredeste bordene til underliggere, og de mindre til overliggere. I første omgang kappes de i overstørrelse. Når alle bordene er satt opp, renskjæres de øverst og nederst med en dykksag med føringsskinne. En sirkelsag og et langt, rett bord kan også brukes.

Villmarkspanelet til gapahuk byggesett settes opp 1

Sett opp villmarkspanelet (N) på sidene, de bredeste i det underste laget. De kappes med skrå snitt, slik at de passer på det lille, skrå stykket foran. Bordene skrus fast med 4 x 60 mm skruer.

De øvrige bordene til gapahuk skrus fast 2

Skru fast de øvrige bordene (N) når du har kappet dem til i overlengde. Du skal forsikre deg om at overliggerne kan dekke mellomrommene. Sjekk med vateret om midten på bordene er noenlunde i lodd.

Underliggerne i toppen av gapahuk renskjærs med dykksag 3

Renskjær underliggerne i toppen. Slå først en krittstrek langs overkanten av den ytterste sperren. Spenn fast dykksagskinnen, og sag langs streken. Bordene kappes på samme måte i bunnen.

Bordene på det lille stykket ved utstikket i gapahuk sages også til 4

Sag også til bordene (N) på det lille stykket ved utstikket. Bruk igjen en krittsnor til å markere retningen med, så dykksagen med skinnen kan spennes fast, og villmarkspanelet kan renskjæres med et rett snitt.

Overliggerne på gapahuk byggesett monters 5

Monter overliggerne. Det gjøres på samme måte; men her starter vi med hjørnene. Den peneste løsningen fås ved å skjære bordene i hjørnet rett i den ene siden, slik at du får et skarpt hjørne.

04
Tak på gapahuk 7 Trinn

Taket består av kryssfinérplater med fjær og not. Lengden på platene tilsvarer bredden på gapahuken, så de skal kun sages til i bredden før de legges opp.

Platene settes sammen med fjær og not, også på det lille mønet. Du skal sørge for at noten på den platen som vender opp mot takmønet er plassert akkurat midt i mønet. Fjæren på den neste platen dyttes på plass i noten, og platen senkes forsiktig mot sperrene, der den skrus fast. Det gir en sterk sammenføyning på takmønet.

Oppå kryssfinéren legges takbelegg.

Bygge gapahuk vindskiene monters 1

Monter vindskiene (N). Sag et panelbord i to deler, til langsiden og utstikk, og skru dem midlertidig fast med litt overlapp i skjøten. Lag deretter en loddrett strek i midten, som du sager rent etter.

Bordene på gapahuk sages til med håndsag 2

Sag til bordene med en håndsag. Sørg for at du får et pent, rett snitt. Løsne bordene og fjern stumpene. Sett vindskiene helt tett i skjøten, og skru dem fast med 70 mm skruer med cirka 45 cm avstand.

Trekantlist på gapahuk monters bak vindskiene 3

Monter en trekantlist bak vindskiene, slik at takbelegget får en myk bøy over vindskien - og dermed en mye bedre holdbarhet. Trekantlisten skrus fast med 4 x 50 mm skruer.

Takfotbeslag til tak på gapahuk settes fast 4

Sett takfotbeslag på taket. I fronten skal takplaten med takfotbeslaget stikke cirka 4 cm utenfor forkantbordet, så det kan settes opp et panelbord under. Bak skal beslaget stikke 1,5 cm utenfor kledningen.

Tak på gapahuk primes med en asfaltprimer 5

Her primer vi taket med en asfaltprimer, så takbelegget kommer til å sitte godt fast. Primeren smøres på med en rull eller en bred pensel i et jevnt lag.

Takbelegg på gapahuk legges på 6

Legg på takbelegg. Det er selvklebende, så det skal ligge riktig første gang. Skjær det til i overlengde, og lim fast første lengde langs takfoten. De neste lengdene plasseres med en overlapp på ca 5 cm og spikres fast.

Bygge gapahuk brunbeises 7

Gapahuken brunbeises, slik at den tåler utelivet best mulig. Brun beis glir også pent inn i naturomgivelser.

Materialer

73 x 73 mm stolper (evt. 98 x 98):

 • 2 stolper (A) à 160 cm
 • 2 stolper (B) à 125 cm

48 x 98 mm konstruksjonsvirke:

 • 5 deler bunnramme og bunn (C) à 231 cm
 • 2 deler bunnramme (D) à 234 cm
 • 4 toppsviller (E) à 234 cm
 • 5 lange sperrer (F) à 230 cm
 • 5 korte sperrer (G) à 75 cm
 • 2 tverrstivere (H) à 265 cm
 • 1 tverrstiver (J) à 234 cm
 • 2 skråstivere (K) à 54 cm
 • 2 skråstolper (L) à 118 cm

21 x 95 mm terrassebord:

 • 50 meter i alt til gulv (M)

Villmarkspanel:

 • 90 meter i alt til kledning, vindskier og forkantbord (N)

Kryssfinérplate til tak, 12 mm:

 • 3 plater (P) à 122 x 244 cm

Dessuten:

 • 6 meter trekantlist
 • 5 meter takfotbeslag
 • Asfaltprimer under takbelegget
 • Takbelegg (en rull à 10 meter) + pappspiker
 • Rustfrie skruer: 4 x 50, 4 x 60, 4 x 70, 5 x 110, 6 x 140 mm
 • Brun beis

Spesialverktøy

 • Dykksag med føringsskinne

Tidsforbruk

Cirka en ukes tid.

Pris

Cirka 7000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det er en overkommelig oppgave å bygge gapahuk. Men den er stor og tung å flytte, hvis du ikke bygger den der den skal stå.

Tegning

Bygge gapahuk - tegninger

På tegningen ser du oppbygging av gahuken og elementene til den.

Bygge gapahuk - tegninger

3D-modell

3D-modell: Bygg selv gapahuk
3D-modell

Gapahuk

Gapahuken er bygget oppå en bunnramme, som er satt fast 40 cm oppe på fire stolper.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Treskjelet til gapahuk byggesett
3D-modell

Treskjelet til gapahuk

Sperrene møtes på tvillingsvillene på de to fremste stolpene. Svillene sitter på hver sin side av de fremste stolpene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Bygge gapahuk gulv
3D-modell

Gulv i gapahuk

Det er saget hakk i bordet så det sitter tett mot stolpen. På undersiden er det satt klosser til understøtting på hver stolpe.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Tømmermannskledning på gapahuk
3D-modell

Kledning av gapahuk

Kledningen er tømmermannskledning, der en overligger plasseres stående utenpå to stående undeliggere.

Åpne 3D-modellen

3D-modell: Takfotbeslag på gapahuk byggesett
3D-modell

Takfotbeslag

Takfotbeslaget stikker 1,5 cm utenfor kledningen for å lede vekk regnvann fra konstruksjonen.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Enkel oppmerkning til vinkelskjøter

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Gapahuk