24 eksperttips om gulvvarme

Å etablere gulvvarme er en stor jobb. Her får du 24 eksperttips, slik at du kommer trygt i mål når du jobber med gulvvarmeplater og gulvvarmeslanger.

Både arbeidet og de mange vurderingene som må gjøres får du hjelp til her.

Du får hjelp til valget mellom den store ombyggingen av gulvet med økonomiske vannslanger eller den raskere løsningen med elektrisk gulvvarme, som er dyrere i bruk.

Du får også tips til hvordan slangene enkelt spennes på armeringsnett.

LES OGSÅ: Alt om gulvvarme

REDAKSJONEN ANBEFALER: Legg elektrisk gulvvarme selv

1. Spar på høyden på tregulvet

Du kan få varmeslangen ned i plan med tilfarerne når du legger varme i et tregulv. Legg først isolasjon (A) mellom tilfarerne (C), men bare så høyt at det er plass til lekter (D) for hver 15 cm, forskalings bord (E) og varme fordelingsplater (F). Legg så enda ett lag isolasjon (B) mellom lektene.

Bordene (E) skrus på lektene, og oppå bordene legges de tynne varme for delings platene (F), som varmeslangen (G) trykkes ned i.

Nå ligger slangen stabilt, men fri fra lektene. Det gjenstår bare å legge ut gulvpapp (H) og skru gulvbordene (J) fast på tilfarerne.

2. Sett slangen på gulvets armering

Maskene i armeringsnettet passer fint til varmeslangen. Støper du gulv med varmeslange, så heft slangen til nettet. Vil nettet løfte seg, klipper du en bøyle av det og stikker den ned i isolasjonen.

3. Isoler rørgjennomføringene

Hvis du vil ha gulvvarme i hele huset, vil slangene til enkelte rom ofte gå gjennom andre rom på veien. I så fall er det en god idé å isolere dem, til de er nådd fram til målet sitt.

Glemmer du det under oppbyggingen, blir det vanskeligere å styre varmen senere. Du får det fort for varmt i de rommene som slanger til andre rom føres gjennom, mens du ikke får varme nok i rommet som er ment å varmes.

4. Spredd varme med pumpe

For å fordele varmen jevnt i hele gulvet, sirkulerer vannet i pex-røret hele tiden, og vanntemperaturen holdes mye lavere enn i en vegghengt radiator. Til å styre det, får du en installatør til å sette en pumpe- og shuntgruppe mellom varmekilden og gulvet.

Det varme vannet fra varmekilden føres i et rør (1) til en termostatventil (2), som er tilkoblet en føler i rommet. Må rommet varmes opp, slipper ventilen litt av det varme vannet fram til sirku la -sjonspumpen (3) som konstant roterer vannet i gulvet (4). Ventilen tilfører bare så mye vann at varmen heves til ønsket nivå.

5. Senk temperatur og utgifter

Har du gulvvarme, kan du sette termostaten et par grader lavere, uten at huset føles kaldere. Og for hver grad bruker du 5-6 prosent mindre energi.

Du oppfatter nemlig rommets temperatur gjennom føttene. Varmer du rommet med en radiator, stiger den varme luften straks opp til under taket. Når den er kjølt ned, synker den og glir over gulvet mot radiatoren - og det oppfattes som gulvkulde og trekk. Varmer du opp rommet fra gulvet, heves temperaturen over hele gulvet, og varmen brer seg jevnt. Dermed er føttene varme og kroppen lun, mens hodet er passe kjølig.

6. Bevar leiren i det gamle etasjeskillet

Er det mulig, så la eventuelt leireinnlegg ligge når du legger vannbåren gulvvarme i et gammelt etasjeskille. Det isolerer mot støy og beskytter ved brann, du har derfor bare glede av det - og du får ofte litt ekstra plass når bjelkene rettes opp med lasker.

FØR: Gulvbordene (A) er spikret på bjelkene (B). På taket på undersiden er det et pusslag på forskalingsbord (C). Leireinnlegget (D) isolerer mot brann og støy.

ETTER: La leireinnlegget (D) bli liggende hvis det er plass til at du legger minst 100 mm mineralull (E) oppå. Bjelkene retter du opp ved å skru 23 x 98 mm bord (F) på sidene. Oppå disse bordene - som nå kalles lasker - spikrer du et lag bord (G) med passe mellomrom, slik at du kan legge varme fordelingsplater og pex-rør ned mellom dem. Øverst avslutter du med et flytende gulv (H) lagt over en tykk gulvpapp.

7. Gjenbruk av gammelt gulv

Du kan ofte gjenbruke de gamle bordene når du legger varme i et gammelt plankegulv.

For å få isolasjon under varmerørene og spare på høyden, fjerner du de gamle gulvbordene først. Hvis de ikke er slitt og slipt skjeve, bruker du dem i det nye laget med varme-fordelingsplater og pex-rør. Sprekken til røret skal være 3 cm, og det skal være minst 30 cm fra rør til rør for at det skal passe til platene.

8 slangevending på tre måter

Når du legger varmeslanger og varmefordelingsplater på bordunderlag, kan du snu slangene ved veggen på flere måter. Ofte kapper man to bord av 15 cm fra veggen (A), men du kan også føre slangen ned under bordene (B). Ved et kjøkkenskap bør du snu før skapet (C).

Gulvvarme varmeslanger: A
Gulvvarme varmeslanger: B
Gulvvarme varmeslanger: C

9. Brett ut varmen

Du slipper store plater og sparer i høyden hvis du bruker Prima Heatplater til prosjektet. Systemet består av hengslede kryssfinérplater utstyrt med varme fordelingsplater og spor til 12 mm rør. De mange og tynne lagene i finéren betyr at du kan klare deg med et 14 mm tykt gulv øverst. Dermed blir det totale gulvet bare 29 mm høyt.

10. Tem pex-røret

Det er best å være to om å plassere varmeslangen i varmefordelingspla-tene, men på tregulvet kan du temme pex-røret alene. Gå med rullen i hendene, og tråkk forsiktig slangen ned i sporet. Pass på at slangen ikke vrir seg, for da kommer du galt ut.

Når du skal støpe et pex-rør ned i betong, er det nesten umulig å være alene om jobben, og best er det å være tre: En av dere holder rullen, en annen styrer slangen på plass, mens den tredje fester den.

11. Ferdigbetong sparer tid

Du sparer tid og ofte penger ved å støpe med ferdigblandet betong. Du slipper å beregne, hvor mye sement, sand og stein du skal bruke, du slipper utgiften til en blandemaskin og du trenger ikke nødvendigvis å samle hele venneflokken til det tunge arbeidet.

Ferdigbetong kommer på en bil med opp til åtte kubikkmeter betong. Enklest og sikrest er det å bruke en pumpevogn, som kan sende betongen opp til 45 meter inn fra veien.

12. Varmeslange på bånd

En sikker måte å fordele varmeslangene på, er monteringsbånd av plast. Båndene, som blant annet fås fra Uponor, er 60 cm lange og kan klikkes sammen i lengden. På oversiden er det klips til pex-rør, på undersiden er det tenner som trykkes ned i isolasjonsplatene. Før du støper, kan du legge armeringsnett over rørene. Båndene kan også brukes på betongunderlag, da skrus de fast med plugger.

13. Gi trillebåren fri

Selv om du velger å blande betongen selv, kan du ofte unngå å slite ryggen skjev med trillebåren. For noen hundrelapper i døgnet kan du leie et transportbånd som kan flytte både fuktige og tørre materialer.

14. Knekk platen

Varmefordelings-plater har fine spor, slik at du kan knekke dem uten verktøy. De skal heller ligge med litt avstand enn å overlappe. De sprer varme effektivt til tross for den lille tykkelsen, fordi aluminium er en veldig god varmeleder.

15. Gulvvarme på støpe plater

Pex-rørene kan monteres rett på svalehaleplater. På de smarte stålplatene, som f.eks. gjør det mulig å støpe på et bjelkelag, er det bare å feste varmeslangene med klips. Det beste er å tegne opp slangens løp på platene og forbore til klipsene før du begynner å rulle ut slangen. Hullene bores med et 6 mm bor for hver 30 cm.

Klipsene er beregnet til både 16 og 20 mm rør, derfor er de litt stramme til de tykke rørene. De hamres ned og sitter godt fast med rillede skaft.

Det er en fordel å være flere om jobben, slik at den ene kan holde den store rullen og styre slangen.

Også elektriske gulvvarmekabler kan du feste på platene. Det gjør du med bøyler som skrus fast.

16. Regn godt etter før du velger strøm

Det er dyrt å varme opp med strøm. Og på vinteren, når vi fyrer som mest, er strømprisen høyest. Men det er også andre faktorer enn strømprisen du skal regne inn når du velger varmekilde.

Oppvarming eller komfort? Vil du varme opp et rom med gulvvarme, teller strømprisen; skal gulvet bare være lunt å gå på, teller det mindre.

Renovering eller nybygg? Ved renovering er det ofte vanskelig å få plass til de 20-25 mm i høyden, som selv de tynneste (og dyreste) vannsystemene krever. Vannbåren gulvvarme støpes typisk ned i cirka 100 mm tykk betong eller legges som tregulv i flere lag, mens strøm bare krever 10 mm i høyden.

Hele året eller fyringssesongen? En elektrisk løsning kan du fint slå av og på selv, mens den vannbårne krever at hele varmesystemet er i drift - med mindre du lager mulighet for å isolere vannkretsen i et rom og varmer den opp med strøm.

Hvilke muligheter har du? Det er f.eks. utbygging av fjernvarme i hele landet, men mange i dag har ikke andre kilder til oppvarming enn strøm.

ELEKTRISK GULVVARME

Virker ved at en elektrisk ledning gir varme - som en brødrister, bare ved lavere temperatur. Ledningene ligger så tett at et sparkellag på 10 mm fordeler varmen jevnt nok. Ledningene sitter ofte på nett. Du kan fjerne nettet og klippe i det, men kablene må du ikke endre.

FORDELER: Billig å etablere • Enkelt å installere • Krever liten høyde • Uavhengig av varmesystem • Termostat kan plasseres utenfor rommet.

ULEMPER: Stor omhu ved legging • Dyrt i drift.

VANNBÅREN GULVVARME

Består av et plastrør som leder varmt vann rundt i gulvet. Røret kobles til et varmesystem, f.eks. sentral- eller fjernvarme.

FORDELER: Billig i drift • Ingen fare for kortslutninger • Ingen kalde soner, varmen fordeles raskt.

ULEMPER: Krever varmtvannssystem • Krever mer høyde • Virker bare når hele anlegget er i drift • Dyrere å etablere • Krever romtermostat.

17. Sjekk nettet før du legger det

Nettet legges i samråd med en elektriker. Før du ruller det ut, er det en god idé å sjekke at kabelen er i orden og stemmer med produsentens forskrifter. Få gjerne elektrikeren til å måle nettet når han er hos deg for å sette opp termostaten. Det er ergerlig å sparkle og legge fliser og så først ved tilkoblingen oppdage at varmenettet er defekt.

18. Start utrullingen riktig

Rull alltid ut varmenettet med kablene på oversiden. Du starter utrullingen i nærheten av termostaten, slik at ledningen kan rekke til den når elektrikeren kobler til nettet.

Kablene skal normalt dekke hele gulvet jevnt, bortsett fra steder der det ikke er grunn til å varme - inne under skap, under toalettet og så videre. Komfortvarme kan du velge å legge på utvalgte steder. Kablene skal ikke overlappe hverandre.

19. Legg fliser på nettet

Du trenger ikke å støpe ned det elektriske varmenettet før du setter i gang med å legge flisene. Når du har limt varmekablene eller varmenettet på gulvet, kan du trekke flislimet direkte ut over kabel og nett og trykke flisene ned i limet. Det sparer både en arbeids gang og materialer, og det sparer også på byggehøyden.

20. Lim varme fast på fliser

Et kaldt flisgulv kan på en enkel og billig måte gjøres om til et lunt flisgulv. Med smeltelim eller teip limer du en varmekabel fast på flisene. Deretter trekker du selvnivellerende sparkelmasse over kablene. Etterpå legges nye fliser. Det er enkelt og raskt, og gir såkalt komfortvarme som et supplement til en radiator eller annen varme i rommet.

21. Lim er perfekt til varme gulv

Lim fast kabler og nett til gulvet, så de ikke løfter seg gjennom den våte sparkelmassen. Begge deler limer du enkelt med en limpistol. Pass på så du ikke skader kabelen med pistolen! Du kan også bruke teip. Den må klippes i småbiter, så sparkelmassen får tak i underlaget.

22. Lag et puslespill

Du lager enkelt en plan over varmenettene ved å legge puslespill. På en målfast plan over rommet pusler du med brikker som tilsvarer nettene. Da vet du hvor mange nett du vil bruke og hvor de ligger best.

23. Kabel på nett

Elektrisk gulvvarme kjøper du lettest i komplette system. Et eksempel er Devi s gulvvarmesystem, som består av varmematter og rør til føler og termostat. Du får systemet med kabler på nett til rom i flere størrelser.

24. Varmekabler i sparkelmasse eller folie

Du kan kjøpe varmekabler til gulvet innlagt i varmefordelende folie, som du bare legger et flytende tregulv over. Det er litt dyrere, men lettere enn å støpe kablene inn i mørtel.

Begge er gode alternativ til komfort i små rom, på steder der du for eksempel ikke kan føre fram vannrør - og på steder du sjelden har bruk for varme. I motsetning til 10 cm tykke betonglag med vannbåren varme reagerer de tynne elektrisk oppvarmede gulvene så raskt at du får et kjølig baderom til å virke lunt bare gulvet varmes litt før du skal bruke det.

Redaksjonen anbefaler: Finn feilen i gulvvarmesystemet

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gulvvarme