Oppvarming er en stor del av husholdningsbudsjettet. Varme koster, men det kan hende du betaler for mye for den.

Her får du fem alternative måter å varme opp huset på:

Fjernvarme

Oppvarming levert fra et lokalt varmeverk. Krever ikke noe vedlikehold hos forbrukeren. Fjernvarme krever at det er lagt til rette for det der du bor, og utbyggingen er i gang mange steder.

Årlig kostnad for et oppvarmingsbehov på 15000 kWh vil være 13500 kroner.

Eksempelet forutsetter en pris per kWh på 0,90 kroner og 100 prosent virkningsgrad.

Luftvarmepumpe

Fås som luft til luft eller luft til vann-varmepumpe. Sistnevnte krever et vannbårent varmesystem i huset. Varmepumpen bruker strøm, men den henter i tillegg varme fra luften på utsiden av huset, og utnytter den slik at du får mer varmeenergi ut av varmepumpen, enn det tilføres energi i form av strøm. Effekten varierer avhengig av utetemperatur. Under 15 minusgrader må de normalt ha hjelp fra en annen oppvarmingskilde.

Årlig kostnad for et oppvarmingsbehov på 15000 kWh vil være 11250 kroner.

Eksempelet forutsetter en pris per kWh strøm på 1,00 kroner, årsvarmefaktor for varmepumpen på 2,7 (luft til vann) og at varmepumpen dekker 75 % av årsbehovet for varme.

Trepellets

Et pelletsfyr utnytter varmen fra sammenpressede pellets av tre. Det krever litt vedlikehold av forbrenningsovnen, og du skal ha plass til oppbevaring av trepelletsene. Det kan lønne seg å velge et av de mest effektive anleggene når du likevel skal investere i en ny trepelletsfyr.

Årlig kostnad for et oppvarmingsbehov på 15000 kWh vil være 13650 kroner.

Eksempelet forutsetter en pris per kg trepellets på 3,69 kroner (16 kilo hos Felleskjøpet) og en virkningsgrad på 83 %.

Solvarme

Solcellene blir stadig mere effektive, men lagring av strøm fra solrike dager til bruk på dager med mindre sol er stadig en utfordring. Solvarme er derfor primært til supplering, i hvert fall i vinterhalvåret.

Årlig kostnad avhenger av hvilken varmekilde du supplerer solvarmen med.

Jord- eller bergvarme

Med væskefylte slanger som henter energi fra bakken, enten som slynger i gressplenen, eller langt nede i grunnfjellet, får du en rimelig oppvarming. Ulempen ligger i selve etableringen, som normalt koster 100 - 200.000 kroner. Krever boring eller graving når slangene skal i bakken.

Årlig kostnad for et oppvarmingsbehov på 15000 kWh vil være 8900 kroner.

Eksempelet forutsetter en pris per kWh strøm på 1,00 kroner, årsvarmefaktor for varmepumpen på 3,3 og at varmepumpen dekker 85 % årsbehovet for varme.