Slik: Riktig oppbygging av et gipstak

Et gipstak som vender opp mot isolasjonen skal etableres med en helt tett dampsperre for å unngå varmetap og råte i takkonstruksjonen. Her kan du se hvordan du sikrer en korrekt oppbygging av et gipstak.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
135 kr/m2

Intro

Oppbyggingen av et gipstak

Det er enkelt å lage et gipstak selv, selv om kravene til oppbyggingen av gipstak er økt voldsomt de siste årene. I dag skal oppbyggingen av gipstak utføres med en helt tett dampsperre når det vendes opp mot isoleringen.

LES OGSÅ: Montere gipsplater

Gipstak med dampsperre

Mange hus bærer preg av at man før i tiden ikke var så nøye med en dampsperre.

Når man bygger et gipstak i dag, har man funnet ut at en helt tett dampsperre er viktig for å hindre at husets varme luft siver ut, og for å sikre konstruksjonen mot fuktskader.

Men med nåtidens isolasjonstykkelser, gjør en feil oppsatt dampsperre mer skade enn nytte. Er det små åpninger i en ellers tett flate, konsentreres strømmen av fuktig luft, og risikoen for kondens øker. Forbedrer du isoleringen, må du derfor ofte fornye dampsperren i gipstaket.

LES MER: Guide: Alt du skal vite om dampsperre

Gipstak på baderommet

I våtrom som baderommet, skal oppbyggingen av gipstak utføres lufttett for å forhindre oppstrømming av varm og fuktig luft. Da gipstak i baderommet normalt har en høyde hvor det ikke er betegnet som en våt- eller fuktig sone, er det dog ikke krav om våtromsplater. Men platene og skjøtene må være lufttette.

Langt bedre utstyr nå enn tidligere

Du kan trygt kaste deg ut i arbeidet med å bygge opp gipstaket, for dagens materialer og verktøy er blitt mye bedre enn for bare noen få år siden. Du kan derfor bygge gipstaket ditt etter alle kunstens regler - bedre og mye mer tett enn det de beste håndverkerne kunne prestere for få år siden med datidens materialer.

  • Bedre dampsperre i gipstaket: For det første, bruker vi i dag kraftige, seige plastduker som ikke går så fort i stykker som de gamle dampsperretypene av papp og metallfolie.
  • Mer tett: For det andre har du en hel del nye og forbedrede produkter som hjelper til med å gjøre dampsperren tett alle de kritiske stedene - tetningskrager, lim, spesialteip og mye mer.
  • Bedre verktøy til oppbygging av gipstak: For det tredje, og nokså avgjørende: Du kan få verktøy som gjør arbeidet langt enklere og derfor også hjelper til med å gjøre resultatet bedre.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Gipsheis til kun 250 kroner

Her kan du se alle våre artikler om gipstak

Riktig utstyr til oppgaven

Det lønner seg på alle måter å investere i riktige materialer og riktig verktøy til taket. Det letter arbeidet enormt, og uten dem risikerer du å skape grobunn for mugg og råte.

Gipse tak: Materialer

Materialene til en tett dampsperre: 0,2 mm PE-plastfolie, spesialteip, krager til gjennomføringer, dampsperrelim og tette koblingsbokser.

Gipse tak: Gipsheis

Verktøy nr. 1: Gipsheisen er en enorm hjelp til en minimal leie, og den hjelper deg å skape et solid tak uten å rive dampsperren i stykker.

Gipse tak: Gipsskrumaskine

Verktøy nr. 2: Gipsskrumaskinen med bånd letter arbeidet og øker tempoet markant. Bruker du løse skruer, så kjøp dybdestopp til gips.

Gipse tak: Magneter

Verktøy nr. 3: Magneter til å sette i koblingsbokser, slik at du kan finne dem bak gipsplaten, hjelper deg å jobbe raskt uten å skade dampsperren.

Veiledning

01
Underlaget 5 Trinn

Da vi bestemte oss for å legge gips i taket, valgte vi også å fjerne den gamle kledningen, slik at vi kunne komme til og erstatte den gamle dampsperren med en ny og helt tett konstruksjon.

Etter at den gamle dampsperren er fjernet, er vi på de grove plankene som ble brukt til nedlekting av den gamle takkledningen. De sitter så plant, at vi bare skrur dem godt fast i bjelkene. Setter du opp nye lekter, er det en god idé å sette dem for hver 30 cm, det vil lette arbeidet.

Elektrikeren tilkalles nå, mens han uten videre kan sette opp nye takuttak og trekke ledninger til dem.

Gipse tak: Den gamle nedlektingen sjekkes med et langt vater 1

Den gamle nedlektingen sjekkes med et langt vater. Det skal sitte plant og nesten vannrett. Er ikke underlaget i orden, blir ikke resultatet bra. Mindre skjevheter kan du rette opp, men store feil må løses med et nytt skjelett i tre eller stål.

Gipse tak: Vi skrur fast bordene 2

Vi skrur fast bordene med 5 x 80 mm sponskruer, da de er spikret opp og fort kan sitte litt løst. Vi vil henge opp to lag gips i bordene, og det veier en del. Små skjevheter kan du rette opp med avstandsklosser mellom bordene og bjelkene.

Gipse tak: Med en krittsnor slår du en strek på bordene 3

Med en krittsnor slår du en strek på bordene midt gjennom rommet, der du har målt ut at den første rekken med plater skal sitte. Veggene er aldri helt rette og i vinkel. Da er det er mye lettere å arbeide ut fra midten og skjære til i sidene.

Gipse tak: Elektrikeren trekker kabler og setter opp koblingsboksene 4

Elektrikeren trekker kabler og setter opp koblingsboksene. Boksene skal sitte akkurat så dypt at de stikker gjennom det første laget med gips.

Gipse tak: Ledningene rulles opp i boksen, og en magnet plasseres i den 5

Ledningene rulles opp i boksen, og en magnet plasseres i den. Det gjør det mulig å finne stedet helt nøyaktig når det andre gipslaget er satt opp. Merk deg den røde krittstreken, der de første platene skal sitte.

02
Dampsperren 7 Trinn

Den gamle dampsperren hadde alle klassiske feil: Den var krøllet, slik at lengdene ikke satt tett sammen, den spriket ut mot alle veggene og den var utett ved lampeuttaket. Med tykkere isolasjon er det viktig ikke å gjenta disse feilene.

Til dette har vi skaffet mange nye materialer, som gjør det mye enklere å lukke tett til vegg og koblingsbokser.

Men like viktig er det å bruke en god teknikk når de lange, 2 meter brede lengdene av PE-folie settes opp. Prinsippet er først å stifte opp en lengde i den ene kanten i hele lengden. Når den henger som et gardin, er det lett å glatte den ut mot taket, slik at den ligger glatt og pent.

Gipse tak: Den første lengden med dampsperre stiftes opp som et gardin 1

Den første lengden med dampsperre stiftes opp som et gardin i hele rommets lengde. Den to meter brede lengden er skåret, slik at det er 15 cm ekstra i begge ender. Den stiftes med stifter for hver 30 cm på en lekt 190 cm fra veggen.

Gipse tak: En tykk stripe folielim trykkes ut 2

En tykk stripe folielim trykkes ut på veggen, nesten helt oppe under lektene, på de kantene den første lengden damsperre havner. Resten av rommet venter vi med, slik at limet ikke tørker.

Gipse tak: Nå settes resten av lengden fast på bordene 3

Nå settes resten av lengden fast på bordene. Det er viktig å få den til å ligge glatt. Begynn midt på den kanten som er hengt opp, og dytt folien stadig lenger ut mot veggen, mens du stifter den underveis. Stopp 5 cm fra veggen.

Gipse tak: Når hele lengden er på plass, trykkes kanten inn i limet 4

Når hele lengden er på plass, trykkes kanten inn i limet. Press den helt opp i hjørnet hele veien rundt. Det er viktig at du presser plasten helt opp, ellers går den i stykker når du setter opp gipsen.

Gipse tak: Den neste lengden settes opp 5

Den neste lengden settes opp etter samme prinsipp: først i den ene kanten, derfra ut til veggen. Lengden skal gå minst 15 cm inn over den første, og kanten ligge på et bord så det er mothold når du teiper hele skjøten.

Gipse tak: Alle stiftene dekkes over med dampsperreteip 6

Alle stiftene dekkes over med dampsperreteip. De lange rekkene av tettsittende stifter langs kanten og i midten kan lukkes med en teipstripe. Resten klipper du små stykker teip til.

Gipse tak: Så føres lampeuttakene ut gjennom folien 7

Så føres lampeuttakene ut gjennom folien. Skjær først et kryss i plastfolien, slik at den kan presses rundt boksen, og press deretter en uttakskrage inn over boksen. Når den er helt på plass, trekkes dekkpapiret av, så det kleber fast på folien.

03
Det første gipslaget 7 Trinn

Med et par hjelpere kan du sette opp de 120 cm brede gipsplatene uten heis - ellers er den uunnværlig. Den bærer uproblematisk, og jekkes enkelt opp, slik at platene ligger helt riktig.

Start inne på taket med den første platen. Vi setter to klosser av kryssfinér inntil krittstreken, der hjørnene på den første platen skal være. Deretter retter vi inn platen etter dem. Det gjør det lettere å sette de neste platene i rekken presis.

Unngå å starte med en plate som skal ha hull til en koblingsboks. Den er det mye enklere å måle opp til senere.

Gipse tak: Første plate settes opp inne på taket 1

Første plate settes opp inne på taket. Vi har allerede satt klosser ved krittstreken. Den første 235 cm fra den ene endeveggen, den andre 240 cm lenger inn, slik at vi også kan styre platen på plass i lengderetningen med en hel plate.

Gipse tak: Platen skrus fast i lektene 2

Platen skrus fast i lektene med 35 mm gipsskruer til tre. Med en båndskrumaskin kan du som regel nå taket uten gardintrapp, slik at det går raskere. TIPS: Mens platen er nede, trekker du en strek til skruene på langs, 40 og 80 cm inn.

Gipse tak: Neste plate løftes og festes 3

Neste plate løftes og festes i forlengelsen av den første. Den støtes inn mot platen og klossen; da er du sikker på at platene kommer til å flukte.

Gipse tak: Den neste rekken plater settes 4

Den neste rekken plater settes slik at endeskjøtene sitter forskjøvet i forhold til den første rekken. Ofte kan du bare starte med den biten som ble igjen da du kappet siste plate i forrige rekke.

Gipse tak: Hullene til koblingsboksene skjæres i første lag plater 5

Hullene til koblingsboksene skjæres i første lag plater før de settes opp. Mål til sentrum av boksen fra de tilstøtende platene, og bor hullet med et 80 mm koppbor. Hullet er litt større enn boksen slik at kragen ikke ødelegges.

Gipse tak: Platene ut mot veggene skjærer du litt for små i første lag 6

Platene ut mot veggene skjærer du litt for små i første lag. Fra det nøyaktige målet trekker du 3-4 mm, slik at du er sikker på at du ikke skader dampsperren når du setter opp platene.

Gipse tak: Når du er ferdig med første lag, skjærer du til dampsperren 7

Når du er ferdig med første lag, skjærer du til dampsperren med et nytt skarpt blad på kniven. Snittet legges i plan med det første gipslaget. Nå er dampsperren tett og beskyttet, men du skal passe på ikke å lage hull med skruene.

04
Det andre gipslaget 5 Trinn

Platene i det andre gipslaget forskyves i både lang- og kortsiden, slik at vi ikke får skjøter over hverandre - det vil gjøre taket svakere og øke sprekkfaren.

På langsiden flytter vi derfor den første platen til neste taklekt. Igjen slår vi en krittstrek, som den første rekken hele plater settes opp etter. Også her skrur vi klosser av kryssfinér opp ved hjørnene.

Platene ut mot veggen bør skjæres 2 mm for små. Da er det mindre risiko for å knekke kanten når platen settes opp, og du bør likevel alltid lukke tett med en akrylfuge ut mot veggen.

Gipse tak: Den første platen i annet lag 1

Den første platen i annet lag settes igjen opp ute i rommet etter krittstreken og hjelpeklossene. Annet lag forskyves til den neste lekten. Som du ser på bildet, ligger den blyantstreken vi setter skruer i, over skjøten i første lag.

Gipse tak: Endeskjøtene forsterkes med båndstål 2

Endeskjøtene forsterkes med båndstål, fordi bordene som holder platene sitter for hver 40 cm - det gir for stor avstand mellom skruene i kortenden. Båndstålet klippes av i rett lengde og skyves halvt inn over den nye platen.

Gipse tak: De ytterste platene løftes først opp ved veggen 3

De ytterste platene løftes først opp ved veggen, da den skårne kanten er litt sårbar, og små ujevnheter ved veggen fort kan skade platen når den trykkes opp.

TIPS: Der gipsheisen ikke kommer til, kan du skru opp en kloss som platen hviler på.

Gipse tak: Deretter finner vi de skjulte koblingsboksene 4

Deretter finner vi de skjulte koblingsboksene med magnetverktøyet. Når du fører søkedelen over området boksen skjuler seg, fanger delene hverandre. Løft søkedelen slik at den rettes inn, og merk opp.

Gipse tak: Hullet til koblingsboksen bores med et 67 mm koppbor 5

Hullet til koblingsboksen bores med et 67 mm koppbor. Bruk briller, eller hold litt avstand til boret, det støver godt. Fordi du kun skal gjennom det ene laget, skal du ikke trykke hardt. Ellers risikerer du at boret går opp i ledningene.

Materialer

Til et rom på 3,5 x 6,8 m:
• 0,2 mm dampsperre
• 4 tuber folielim
• 4 krager til koblingsbokser
• Sponskruer til lektene, 5 x 80 mm
• 19 gipsplater, 120 x 240 cm
• Gipsskruer på bånd,
35 og 41 mm til tre, 35 mm til stål

Spesialverktøy
• Gipsheis (leies)
• Gipsskrumaskin (leies/kjøpes)
• Evt. magneter til å finne koblingsbokser bak gipsplaten
• Stiftepistol til dampsperre

Tidsforbruk

1 uke

Pris

Cirka 3500 kroner for 26 m2

Vanskelighetsgrad

Med riktige materialer, riktig verktøy og den rette kunnskapen, skaper du lett et solid og helt damptett tak.

Video

VERKTØY: Slik bruker du gipsskrumaskinen

Gipsskrumaskinen kan kun én ting. Til gjengjeld gjør den det til perfeksjon. Skal du sette opp mange gipsplater, kan du stille den inn til å sette skruene i akkurat riktig dybde, og deretter kan du jobbe lynraskt. I denne videoen kan du lære alt om maskinens innstillingsmuligheter og om hvordan du bruker den.

TEKNIKK: Deling av gipsplater

Med en skarp hobbykniv er jobben rask og enkel

TIPS: Hjemmelaget gipsheis

TEKNIKK: Skjøting av gipsplater

Selvklebende glassfibernett gjør skjøten sterk

TIPS: Gipsbits sikrer riktig skruedybde

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gipstak