Lett
Vanskelig

Oppbyggingen av et gipstak

Det er enkelt å lage et gipstak selv, selv om kravene til oppbyggingen av gipstak er økt voldsomt de siste årene. I dag skal oppbyggingen av gipstak utføres med en helt tett dampsperre når det vendes opp mot isoleringen.

Gipstak med dampsperre

Mange hus bærer preg av at man før i tiden ikke var så nøye med en dampsperre. Når man bygger et gipstak i dag, har man funnet ut at en helt tett dampsperre er viktig for å hindre at husets varme luft siver ut, og for å sikre konstruksjonen mot fuktskader. Men med nåtidens isolasjonstykkelser, gjør en feil oppsatt dampsperre mer skade enn nytte. Er det små åpninger i en ellers tett flate, konsentreres strømmen av fuktig luft, og risikoen for kondens øker. Forbedrer du isoleringen, må du derfor ofte fornye dampsperren i gipstaket.

Gipstak på baderommet

I våtrom som baderommet, skal oppbyggingen av gipstak utføres lufttett for å forhindre oppstrømming av varm og fuktig luft. Da gipstak i baderommet normalt har en høyde hvor det ikke er betegnet som en våt- eller fuktig sone, er det dog ikke krav om våtromsplater. Men platene og skjøtene må være lufttette.

Langt bedre utstyr nå enn tidligere

Du kan trygt kaste deg ut i arbeidet med å bygge opp gipstaket, for dagens materialer og verktøy er blitt mye bedre enn for bare noen få år siden. Du kan derfor bygge gipstaket ditt etter alle kunstens regler - bedre og mye mer tett enn det de beste håndverkerne kunne prestere for få år siden med datidens materialer.

  • Bedre dampsperre i gipstaket: For det første, bruker vi i dag kraftige, seige plastduker som ikke går så fort i stykker som de gamle dampsperretypene av papp og metallfolie.

  • Mer tett: For det andre har du en hel del nye og forbedrede produkter som hjelper til med å gjøre dampsperren tett alle de kritiske stedene - tetningskrager, lim, spesialteip og mye mer.

  • Bedre verktøy til oppbygging av gipstak: For det tredje, og nokså avgjørende: Du kan få verktøy som gjør arbeidet langt enklere og derfor også hjelper til med å gjøre resultatet bedre.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Gipsheis til kun 250 kroner

Last ned en komplett byggeveiledning

De bedre materialene og verktøyene kommer særlig til sin rett når du vet hvordan arbeidet gjøres best. Her kan du hente en komplett byggeveiledning. Deretter er det bare å kaste seg ut i det. God fornøyelse!

Redaksjonen anbefaler: Her kan du se alle våre artikler om gipstak