Tilbygg del 3: Reisverk

Tilbygget begynner å ta form når vi setter i gang med reisverket. Først en bunnsvill, deretter stendere for hver 60 cm og til slutt fester vi en toppsvill i toppen.

Intro

Når den støpte platen er på plass og herdet etter produsentens anvisninger, bygger vi et reisverk av 48 x 198 mm konstrukjsonsvirke.

Først en bunnsvill i kanten av fundamentet, og deretter stenderne oppå.

Stenderne har en 60 cm senteravstand, men selvsagt med tilpassinger mot vindus- og døråpninger og hjørner.

Oppå stenderne legger vi en toppsvill, og dermed er reisverket på plass.

Veiledning

01
Reisverk 6 Trinn

Byggingen av reisverket er en lang gjentakelse av stendere med samme avstand – unntatt der det skal være enten dører, vinduer eller ende opp i et hjørne.

De små vinduene som sitter midt på veggen krever at det settes inn såkalte losholter over og under, slik at det dannes et vindushull.

1

Vi kapper til bunnsvillen, som stenderne skal skrus fast til. Den legges med murpapp under så det ikke kan trenge opp fukt i den. Vi trekker svillen 8-10 inn i forhold til kanten på fundamentet.

2

Vi spikrer sammen bunnsvillen med spikerbeslag. Vi bruker en spikerpistol, men du kan også skru dem sammen med beslagene med 40 mm beslagskruer.

3

Vi skrur fast en stender på det eksisterende huset, slik at tilbygget forbindes til det. Stenderen blir så å si en loddrett forlengelse av bunnsvillen.

4

Stenderne plasseres med en senteravstand på 60 cm og festes med et vinkelbeslag plassert på hver side. Hjørnene forsterkes med korte treklosser.

5

Vi streker opp til dør- og vinduspartier. Her skal det være et vindusparti som er 690 x 690 mm. Mellom stenderne skal det være 690 + 38 + 38 mm = 766 mm. (38 mm = en fuge + et lysåpningsbord).

6

Der vinduspartiene skal plasseres, setter vi vinkelbeslag på den motsatte siden av de loddrette stenderne. Da kommer de ikke i veien når vi bygger videre.

Materialer

48 x 198 mm konstruksjonsvirke:
• Bunnsviller, stendere, toppsviller m.m., 150 meter

Dessuten:
• Murpapp, 40 meter
• Byggvinkler, 100 stk.
• Beslagskruer
• 120 mm treskruer

Pris

Cirka 15.000 kroner

Se alle delprosjektene i temaet '60 m2 tilbygg for 600.000 kroner':

Under kan du klikke deg videre til de enkelte delprosjektene, og se hele prosessen med hvordan vi har gått frem for å bygge tilbygget.

Magasinartikel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...