Tilbygg del 4: Takstoler

Vi skal ha tak på tilbygget. I forlengelsen av huset kopierer vi husets eksisterende taksperrer, mens en ingeniør beregner sperrenes dimensjoner på den resterende delen av tilbygget.

Intro

Etter at en byggingeniør har beregnet dimensjoner, antall og innbyrdes avstand på takstolene, er det på tide å begynne med takkonstruksjonen.

Her vil det for mange være smart å ha en tømrer med på sidelinjen, for nå skal vi bevege oss helt til høyre på skalaen for vanskelighetsgrad.

I forlengelsen av huset skal vi kopiere de eksisterende takstolene, slik at vi kan forlenge taket. Det gjør det samtidig litt enklere å lage takstolene helt riktig.

Veiledning

01
Takstoler 9 Trinn

1

Takstolene våre kalles W-takstoler, fordi de skråstilte og avstivende stavene danner en W.

  1. Overgurt
  2. Staver
  3. Takfot/raft
  4. Undergurt
2

For å komme fri av takplatene når vi skal bygge videre skrur klosser utenpå de gamle overgurtene. Klossene sitter med cirka én meters mellomrom.

3

Vi skrur nye overgurter utenpå de eksisterende. De nye bjelkene til takstolene skal være litt for lange, så de kan tilpasses. Overkanten på undergurtene skal flukte med de eksisterende.

4

Vi legger opp den vannrette bjelken til undergurten, slik at den hviler på veggsvillen bak overgurtene. Deretter streker vi opp langs underkanten av overgurtene. Alle deler markeres så vi vet hvor de hører til.

5

Nå skal vi tegne opp en takstol i størrelsesforholdet 1:1, altså naturlig størrelse. Vi lager en mal av kryssfinérplater med fjær og not. Alt skrus sammen med et par lange lister.

6

Overgurter og undergurt til første takstol legges opp på platene og tilpasses. Klosser av plankestumper støtes inn mot konstruksjonen og skrus fast til underlaget. De kommende takstolene kan dermed bare legges mot klossene så vi slipper å måle hver gang.

7

Staver legges på under- og overgurter, og med en vinkel overføres strekene til overkanten av stavene. Vi kapper dem til på kappsagen og legger dem på plass.

8

Nå skal det spikres hullplater på begge sider av sammenføyningen. En byggingeniør kan fortelle deg hvilke hullplater og hvor mange spiker du skal bruke til takstolene.

9

Nå kan alle materialene kappes opp og spikres sammen på samlebånd. Det er viktig at alle anvisninger fra byggingeniøren følges til punkt og prikke.

02
Reising av takstoler 7 Trinn

Nå skal takstolene settes opp. Her kan du se hvordan vi gjorde det, men det er altså en erfaren tømrer med i dette prosjektet. Du bør også vurdere enda en gang om du også skal invitere en fagmann med opp på taket.

Selve styrken i takstolene skal du ha fått beregnet av en byggingeniør. I forhold til totalbudsjettet, handler det om en relativt liten kostnad - og det vil være viktige og vel anvendte kroner.

1

Det avsettes mål på toppsvillen. Takstolens bredde skal merkes opp. Vi overfører deretter merkene fra toppsvillen til en lekt.

2

Vi lager i alt fire slike målelekter, slik at de kan rekke i hele byggets lengde i begge sider. Vi merker hver lekt med plasseringen (Vest 1, Vest 2, Øst 1, Øst 2).

3

Vi setter et vinkelbeslag på hver side av takstolen, slik at den kan monteres i dem når den er satt opp.

4

Så reises første takstol. Det er en fordel å være tre om jobben: To holder takstolen i hver sin side, mens en tredje vipper opp takstolen med en lang “hjelpelekt” med et tau i enden.

5

Deretter reises de øvrige takstolene. En målelekt spikres i første takstol, andre takstol rettes inn etter merkene på lekten, og deretter spikres lekten også til den. Støttelekter holder takstolene underveis.

6

Vi trekker en snor mellom første og siste takstol, én tommestokkbredde fra takstolen, når alle takstoler er reist opp. Deretter kan de mellomliggende takstolene justeres på plass etter snoren.

7

De fire takstolene på vinkeltilbygget lages etter akkurat samme prinsipp.

03
Full takhøyde 3 Trinn

I det meste av bygget er det en flat himling cirka 250 cm over gulvet, men på en del skal det være “full takhøyde”. Innertaket skal altså følge takvinkelen helt opp til mønet.

Det betyr at takkonstruksjon må lages på en annen måte. Her løser vi det, etter samråd med en byggingeniør, med sperrer på langs av takflaten.

Byggingeniøren må beregne konstruksjonen, påkrevd bæreevne og innbyrdes avstand.

Her skal det være full takhøyde. Det løses med taksperrer på langs av huset som “henger” i to takstoler. I den ene enden skal sperrene henges opp på den gamle takstolen, som derfor må forsterkes.

1

Vi forsterker stavene på den opprinnelige takstolen med 48 x 98 mm. Overgurten forsterkes med 48 x 198 mm. Vi bruker spikerbeslag og vinkler, pluss spesialskruer med ekstra store hoder.

2

På overgurten setter vi bjelkesko med maksimalt 50 cm avstand. Skoene skal holde de langsgående 48 x 198 mm bjelkene. Bjelkeskoene spikres fast med 40 mm kamspiker.

3

Så kan de lange sperrene legges på plass mellom de to trekantede takstolene. Alle materialer er som regel litt skjeve, så sørg for at sperrene buer opp, ikke ned. Da vil vekten av taket rette dem ut.

Materialer

48 x 198 mm konstruksjonsvirke:
• Under- og overgurter

48 x 98mm konstruksjonsvirke:
• Staver

Dessuten:
• Spiker
• Skruer
• Hullplater
• Vinkelbeslag

Pris

Cirka 15.000 kroner

Se alle delprosjektene i temaet '60 m2 tilbygg for 600.000 kroner':

Under kan du klikke deg videre til de enkelte delprosjektene, og se hele prosessen med hvordan vi har gått frem for å bygge tilbygget.

Magasinartikel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...