Tilbygg del 6: Takvindu

Selv om det kan virke uoverkommelig å montere takvinduer selv, er det faktisk ikke vanskelig. Dog er det viktig å følge veiledningen til punkt og prikke for å unngå utettheter.

Intro

Det kan være angstfremkallende, og det virker også litt absurd: Etter å ha sikret et helt tett tak, sager vi nå hull i det for å sette inn takvinduer.

Jobben skal da også utføres med respekt, for den medfører en risiko for utettheter, så det krever at alle anvisninger følges nøye.

Ofte må du tenke vinduets plassering i forhold til for eksempel ståhøyde, men ikke her, hvor vinduene sitter veldig høyt.

Veiledning

01
Lag hull til vinduene 6 Trinn

1

Vi borer innenfra og ut. Da vi bygde taket, bestemte vi allerede vinduenes plassering, så med et hull i hvert hjørne kan vi også se plasseringen utenfra.

2

Deretter kapper vi lektene. I forkant har vi tegnet streker mellom de fire hjørnene med en krittsnor, slik at vi kan skjære ut en firkant. Sløyfene brekker vi bare av.

3

Sløyfene skrus på igjen, når vi har flyttet dem til under enden på lektene. Vi setter en skrue gjennom alle lekteendene, gjennom sløyfen og ned i undertaket. Deretter kan bunnlekten skrus fast til slutt.

4

Vi skrur fast topplekten. Her måler vi opp fra bunnlekten og setter en strek på sløyfene i sidene. Topplekten settes fast med en 60 mm skrue i hver side gjennom sløyfene.

5

Så skjærer vi hull. Først har vi skåret opp takbelegget med et snitt fra hvert hjørne inn mot midten, slik at det kan vippes opp. Deretter kan bajonettsagen begynne.

6

Takvindu-måleskisse
Uansett størrelsen på vinduet, skal det lages ekstra plass i hullet til krager og isolasjon.

02
Sett på plass vinduene 7 Trinn

Nå skal vi sette fast takvinduene i de forberedte hullene i taket.

Vi har valgt Velux-vinduer, og langt på vei er monteringen bare et spørsmål om å følge veiledningen, som er ganske pedagogisk laget.

Uansett om du har montert et Velux-vindu tidligere, skal du lese veiledningen før du begynner. Velux oppdaterer ofte produktene sine, så detaljer i monteringen endrer seg fortløpende.

Begynn alltid med å kontrollere at alle delene er i esken, og at de er uskadd.

1

Vi finner de fire monteringsbeslagene i esken og skrur dem på topp­ og bunnkarm. Det er markeringer der de skal sitte, og forborede hull til de medfølgende 30 mm lange skruene.

2

Skumkragen klikkes sammen og legges i vindushullet. Kragen med stålkant klikkes lett sammen av fire deler, og hullet er akkurat laget 45 mm bredere enn vinduet, nøyaktig kragens tykkelse.

3

Vi skjærer vekk takbelegget langs stålkanten når kragen er kommet på plass.

4

Nå kan vinduet legges i. Vi fikk en makker til å hjelpe. Vinduet er tungt, og det er langt ned. Sett vinduet på beslagene i bunnen, og la det gli ned på plass. Hold det fast med en skrue i hvert hjørne.

5

Vi sjekker fra innsiden at vinduet sitter i vater. Hvis det ikke gjør det, klosses det opp i det laveste hjørnet med en med­ følgende plastkloss.

6

Sidestykker og karm skal flukte. Gjør de ikke det, kan du presse dem forsiktig med et brekkjern, før alt skrus endelig fast med de medfølgende 80 mm lange skruene.

7

Styr vinduene

Takvinduer gir et fantastisk lysinnfall, men når det som her er veldig høyt til taket, er det umulig å åpne og lukke vinduene manuelt.

Disse vinduene er fra Velux, som tilbyr en rekke muligheter for å styre vinduene. Det er alt fra mekanisk styring via en fjernkontroll, til en automatisk klima­ styring, inkludert en app til smarttelefonen.

03
Inndekkinger 7 Trinn

Selv om det er herlig å få dagslys ned gjennom taket, så er og blir et vindu en svekkelse av takets funksjon: Vi lager jo et hull i undertaket, som skal sikre at vann ikke kan trenge inn i huset. Derfor er inndekkinger og tetting rundt et taker tak vindu alltid en veldig viktig oppgave.

Vann finner frem overalt, og inndek-Vann inndek kingssystemet er nøye gjennomtenkt for å lede vannet utenom vinduet. Følg veiledningen til punkt og prikke.

1

Vi skal plassere en liten gradrenne over vinduet. Den trekkes ut i full lengde og monteres med fall, slik at vannet renner av. Vi tegner en strek langs over- og underkanten av rennen og kapper vekk sløyfene.

2

Vi skjærer opp takbelegget som vist: to loddrette og ett langt snitt.

3

Undertakskragen brettes ut. Med butylbåndet på kragens bakside limes den til karmen. Deretter trekkes den godt ned rundt hver lekt og stiftes fast.

4

Rennen skrus fast på taket. Under rennen ligger undertakskragen, som bøyes inn i rennen. Deretter dyttes takbelegget ned i rennen. Overskytende krage skjæres av.

5

De medfølgende klipsene settes på rennen. De skal holde takbelegg og undertakskrage, som er bøyd ned i rennen. Deretter settes de øverste inndekkingene på vinduet.

6

Vi skjærer i undertakskragens nederste del. Vi lager et Y-formet snitt, slik at kragen kan trekkes under lekten og stiftes fast.

7

Vinduet er bygget opp av flere elementer, som igjen er satt sammen av en rekke enkeltdeler. Undertakskrage og inndekkinger kjøpes så de passer til de spesifikke forholdene.

Materialer

Velux, 780 x 1400 mm
• Takvinduer, 2 stk.
• Isoleringssett, 2 stk.
• Innbyggingspakke, 2 stk.
• Dampsperrekrage, 2 stk.
• Lysåpninger, 2 stk.

Pris

Cirka 30.000 kroner

Se alle delprosjektene i temaet '60 m2 tilbygg for 600.000 kroner':

Under kan du klikke deg videre til de enkelte delprosjektene, og se hele prosessen med hvordan vi har gått frem for å bygge tilbygget.

Magasinartikel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Påbygg