Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

16 dumme steinfeil

Skriv ut Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Dype kjørespor i innkjørselen. Steiner som sklir ut. Og ugress som vokser lystig i store fuger. Det går fort galt, hvis du ikke får bygget opp underlaget skikkelig og sikret kantene. Vi har sett på noen innkjørsler, og funnet 16 vanlige feil. Her forteller vi hvordan du kan unngå dem.

Djupa hjulspår

1. Ingen kantsikring

Her er det ingen sikring av kantene. Siste rekke stein ligger direkte mot bedet, uten støtte fra for eksempel betong. I en innkjørsel med tung biltrafikk, betyr det at steinene kommer til å skli.

Løsning:
En solid kantsikring lages ved å støpe fast store kantblokker i betong ytterst, eller ved å støpe en kraftig kant inn mot de ytterste steinene.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Styrk belegningen med kantsikring

2. Feil kantsikring

Stenene er alle lagt på samme led som en bort yderst som et forsøg på kantsikring. Men det kræver større sten eller beton. Så stenene vil skride ud til siden, når der kører biler, og komme til at ligge med stor afstand mellem fugerne.

Løsning:
Bruk kantblokker beregnet til formålet når du skal kantsikre en innkjørsel. Det er særlig viktig på den første delen av innkjørselen, der hjulene svinger og belaster belegningen mest.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Styrken sitter i kanten

3. Feil fall

Hvis det er mørke områder på sokkelen til huset, er det tegn på at vannet i innkjørselen eller terrassen blir ledet i feil retning, nemlig mot huset. Det er en dårlig idé, fordi det kan gi fuktskader på huset.

Løsning: Sørg for å lage et fall på belegningen, som vender riktig vei – vekk fra huset! Et fall på 2 cm per meter er passe.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Slik etablerer du fall på belegningen

4. Dype kjørespor

Kjøresporene er dype, og blir bare dypere med tiden. Når steinene ikke ligger vannrett, oppstår det store fuger. Det betyr at det enklere trenger ned store mengder vann under belegningen. Det ødelegger underlaget og får steinene til å ligge enda mer ujevnt.

Løsning:
Det er dessverre kun én løsning. Opp med steinene, og start forfra, så underlaget blir i orden. Fjern det øverste settelaget og stamp bærelaget godt, slik at eventuelle hull lukkes.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Slik legger du en fast bunn under belegningen

5. For lett platevibrator

Når du komprimerer underlaget til en innkjøring, er det viktig å bruke en tung platevibrator. Helst på minst 200 kg.

Når du komprimerer underlaget til en innkjøring, er det viktig å bruke en tung platevibrator. Helst på minst 200 kg.

Underlaget til en innkjøring av for eksempel knust granitt eller knust betong skal komprimeres med en platevibrator, så belegningen ikke synker. Det er viktig at platevibratoren er tung nok – det betyr at den bør veie over 200 kg. Bruker du en mindre platevibrator, er det ikke sikkert at underlaget blir stampet godt nok sammen, og du risikerer at belegningen setter seg.

6. For tynne steiner

Det er ikke likegyldig hvilken type stein du legger i en innkjøring. Steinene skal kunne tåle vekten av tunge biler, og skal ikke knekke. Som en hovedregel heter det at steiner til en innkjørsel med biler skal være minst 6 cm tykke hvis det er små steiner, og minst 7 cm hvis det er store steiner/heller.

7. Feil underlag

år du skal lage en belegning er det avgjørende for et godt resultat at underlaget er i orden. Du skal først fjerne det øverste laget moldjord, slik at du kommer ned til råjorden, og deretter bygge opp et nytt underlag. Underlaget til en innkjøring kan for eksempel bestå av knust granitt i et 30 cm bærelag, med 3-5 cm avrettingsgrus oppå. Når det skal kjøre tunge biler oppå, stiller det store krav til underlaget. Til en terrasse, som kun skal bære vekten av mennesker, kan du nøye deg med 10-15 cm bærelag og 3-5 cm avrettingsgrus.

8. Trerøtter presser opp belegningen

Røtter fra et stort tre har presset opp steinene, slik at det har blitt en stor sprekk i belegningen. Den er ujevn med helt åpne fuger, så vann kan trenge ned og ødelegge underlaget enda mer.

Løsning:
Fjern store trær som står tett inn mot der du vil anlegge en innkjørsel eller en terrasse. Røttene vil ødelegge belegningen.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Fiks innkjørselen før det går galt

9. Lange, ubrutte fuger

Steiner som ikke ligger i forband, ligger ikke like stabilt som steiner som gjør det. Forband betyr at steinene ligger litt forskjøvet i forhold til hverandre. Dermed blir steinene “låst” sammen, og belegningen blir sterkere. Det er særlig viktig hvis du legger en belegning med små steiner, og hvis det er en belegning i en innkjøring. Det finnes store og tunge heller, som fint kan legges med rette linjer og holde seg på plass, men de er så tunge at de må legges med maskinhjelp.

10. Fugene svinger

Når steinene er lagt for tett, vil fugene fort kunne komme til å svinge, så de ser skjeve og upresise ut. Det er særlig tydelig når du studerer de “lange” linjene.

Løsning:
Lag en fuge som er stor nok til at den kan fange opp de små variasjonene som alltid finnes i steinstørrelsen. En fuge på 2-5 mm er passe.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Fiks de skjeve steinene i innkjørselen

11. Steinene vender feil vei

Når steinene i en innkjørsel er lagt i kjøreretningen, er ikke belegningen like sterk som når steinene legges på tvers av kjøreretningen. Steinene presses lettere ut til siden, og fugene vil bare fortsette med å bli større og større.

Løsning:
Avlange steiner, for eksempel herregårdsstein, skal legges på tvers eller diagonalt av kjøreretningen.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Herregårdsstein: Én stein - 1000 muligheter

12. Fiberduk under steinene

Legger du belegningsstein oppå fiberduk, kommer ikke steinene til å ligge bra. De får nemlig ikke ordentlig tak i det øverste settelaget/ avrettingslaget. Det skal trenge litt opp i fugene, for at steinene skal ligge så stabilt som mulig. For øvrig unngår du ikke ugress ved å legge steinene oppå fiberduk. Frø kommer nemlig ovenfra.

Løsning:
Steinene skal legges i et settelag/avrettingslag, som er 2-4 cm tykt, og trykkes godt ned i underlaget med en platevibrator til slutt.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Stamp innkjørselen sterk

13. For tykt avrettingslag

Avrettingsgrusen rettes opp med et langt vater eller et rett bord, slik at laget får riktig tykkelse på 3-5 cm.

Avrettingsgrusen rettes opp med et langt vater eller et rett bord, slik at laget får riktig tykkelse på 3-5 cm.

Riktig nok er det viktig at steinene presses ned og får godt tak i avrettingslaget. Det betyr likevel ikke at du skal være ekstra rundhåndet med denne grusen. Blir dette laget for tykt, kommer steinene dine nemlig ikke til å ligge godt og stabilt. Den ideelle tykkelsen på avrettingslaget er 3-5 cm, og det gjelder til både innkjørsel og terrasse.

14. Ingen platevibrator

Når du har fylt fugesand i fugene på en ny belegning, er det viktig at du kjører over belegningen med en platevibrator.

Når du har fylt fugesand i fugene på en ny belegning, er det viktig at du kjører over belegningen med en platevibrator. Den får fugesanden til å synke godt ned i fugene, slik at de blir kompakte og fugesanden “låses fast” mellom hver enkelt stein. Husk å etterfylle og komprimere igjen. Jo mer kompakte fugene er, desto sterkere er belegningen.

15. Strandsand i fugene

Strandsand hører til på stranden, ikke i en belegning. Strandsand er nemlig så fint at det raskt forsvinner. Det “pakkes” heller ikke sammen, fordi kornene er runde. Det betyr at belegningen kommer til å ligge ujevnt, fordi de ikke får støtte i fugene.

Løsning:
Du skal bruke riktig fugesand i fugene. Den består av småstein med en diameter på 0-4 mm.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Alt om grus!

16. Bedet er høyere enn innkjørselen

Når innkjørselen eller terrassen ligger lavere enn kantene i siden, blir den vanskelig å holde ren hvis det er gress eller et bed ved siden av. Gress vil vokse inn på belegningen, og jord legger seg i fugene, så det kan gro ugress i dem.

Løsning:
En innkjørsel eller terrasse skal helst anlegges så kanten er 5 cm høyere enn de tilstøtende omgivelsene.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Aldri mer ugress!

Din bestilling
Bestilling
Opprett Profil
Du er i ferd med å kjøpe tilgang til:
Artikkel: 16 dumme steinfeil
Total pris: null kroner
Mer for mindre?
Få over 1000 byggeveiledninger og full digital tilgang for kun 29 kroner
    • Tilgang til over 1000 digitale byggeveiledninger
    • Du kan si opp abonnementet når som helst.
    • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement til kr 79 pr. måned
Kun kr 29 første måned
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbake
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake