Har du plass på verkstedet, burde du kjøpe deg ei bordsirkelsag. For selv om du har både kapp-/gjærsag og håndsirkelsag, kan ei bordsirkelsag gjøre mye av arbeidet lettere og løse oppgaver i en fei. Står saga først på verkstedet, er det naturlig å la håndsaga bli hengende og sage over både bord og lister på bordsirkelsaga.

I tillegg kan den utføre mange av oppgavene til kapp-/gjærsaga og skjære langt større emner på skrå. Så selv om bordsirkelsaga bare er ei håndsirkelsag som er snudd på hodet og satt fast i ei kasse, er den mye mer enn sin håndholdte slektning. Men de mange funksjonene stiller store krav til komponentene på saga. De skal være solide og nøyaktige, og de mange innstillingsmulighetene skal være lette å ha med å gjøre og lette å avlese. Ellers forsvinner idéen.