Baufilen er tilpasset arbeid med metall. Den er også god til å sage i en rekke kunststoffer, men baufilen regnes primært som en “metallsag”. For at sagen forholdsvis enkelt skal kunne arbeide seg gjennom harde materialer, må bladet være smalt. Da trenger det ikke å bli fjernet så mye materiale i sagsporet. Men et smalt blad har dårligere stivhet. Derfor skal bladet kunne spennes hardt opp på sagbuen. Jo harderebladet kan spennes opp, desto mer nøyaktig kan baufilen skjære. Buens styrke og den måten spennstyrkenoverføres til bladet på, er bestemmendefor hvor godt baufilen arbeider.