Baufil: Test av baufil

Bladet på en baufil har avgjørende betydning. De finnes med mange forskjellige finheter, som skal passe til det materialet du skal sage i.

En baufil er tilpasset arbeid med metall. Den er også god til å sage i en rekke kunststoffer, men baufilen regnes primært som en “metallsag”. For at en baufil forholdsvis enkelt skal kunne arbeide seg gjennom harde materialer, må bladet være smalt. Da trenger det ikke å bli fjernet så mye materiale i sagsporet. Men et smalt blad har dårligere stivhet. Derfor skal bladet kunne spennes hardt opp på sagbuen. Jo hardere bladet kan spennes opp, desto mer nøyaktig kan baufilen skjære.

Buens styrke og den måten spennstyrken overføres til bladet på, er bestemmende for hvor godt baufilen arbeider.

Baufil er til rolig arbeid

Mens du sager er belastningen på bladets fine tenner stor, og bladet blir raskt varmt. Det kan ødelegge bladet. Ved krevende oppgaver – spesielt med harde og massive emner – lønner det seg å arbeide tålmodig og å smøre bladet. Det vil både kjøle ned bladet og gjøre arbeidet enklere.

Buens høyde setter en grense for hvor dypt du kan sage. Derfor kan du vinkle bladet – vanligvis enten 45 eller 90 grader – slik at buen ikke sitter i veien. Men en baufil er mindre bekvem å arbeide med når bladet er vinklet. Derfor gjøres det bare når det er helt nødvendig.

Slik har vi testet baufiler

Styrke vekter vi med 50 %
Styrken eller stivheten i sagbuen på en baufil avgjør hvor stort trekk bladet kan spennes opp med. Og ettersom det er avgjørende for hvor effektivt baufilen kan utnytte bladets egenskaper, legger vi mest vekt på den egenskapen. Oppspenningsmetoden er også viktig for egenskapene til buen.

Funksjon vekter vi med 20 %
Selv om en baufil er ganske ukomplisert, så har den flere funksjoner som kan være innrettet forskjellig – f.eks. hvordan bladet kan vinkles i forhold til buen, og hvor effektivt bladet kan spennes. Dette vekter vi med 20 prosent.

Ergonomi vekter vi med 20 %
En baufil skal kunne betjenes med to hender, for den skjærer mest effektivt og nøyaktig når det legges press på buens fremste del. Det er alle baufiler innrettet for, men det er langt mer bekvemt og nøyaktig hvis sagen har et gjennomarbeidet design.

Betjening vekter vi med 10 %
Bladskift, oppspenning eller vinkling av bladet gjøres raskt og ikke så ofte. Derfor vekter vi betjeningen forholdsvis lavt i denne sammenhengen.

Vi har testet disse 6 baufiler

  • Bahco 317
  • Stanley 15-495
  • Biltema 300 MM
  • Ironside 131050
  • Irwin I-75
  • Bahco Ergo 325

LAST NED HELE TESTEN og se hvilken baufil som klarte seg best.