Pil selges i bunter. Det er ikke standard salgsvare i Norge, men stadig flere gartnerier kan skaffe det. I tillegg må du også kjøpe rikelig med stolper. Her bruker vi stolper i to forskjellige lengder, fordi tre av gjerdets sider skal være lave.

Først setter eksperten opp markører i de to hjørnene hvor den høye siden av gjerdet skal være. Deretter borer han hull til stolpene med et jordbor. Pålene bankes på plass med en stolpebanker. Han måler lengden mellom de to hjørnene, som er på 4,5 m, og regner deretter ut hvor stor avstand det skal være mellom de enkelte stolpene. Den avhenger av hvor kraftig pil du bruker. Dette er en mellomstor pil, som har en diameter på cirka 2,5 til 3,5 cm i rotenden. Lengden mellom stolpene skal derfor helst være mellom 50 og 60 cm. Her blir det 50 cm.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Alt om levegg

Hvis stolpene hadde vært tykkere eller tynnere, måtte de ha stått henholdsvis lengre unna eller tettere på hverandre. De tykkeste pilene kan ha helt opp til 1 meter mellom stolpene, mens de tynneste helst skal ha omkring 30 centimeters mellomrom. Stolpenes plassering markeres hele veien mellom de to endestolpene før den tredje hjørnestolpen slås på plass. De korte stolpene skal ikke like dypt ned i jorda som de høye, og derfor er jordboret unødvendig.

Igjen måles det og markeres, før stolpene stikkes i jorda. Stolpene bankes i, og det justeres i høyden ved hjelp av et vater. Samme framgangsmåte brukes på de to siste sidene. I tillegg til et vater kan det også brukes en snor til å justere høyden på stolpene.

Jordboret og stolpebankeren tas nok en gang i bruk når de lange stolpene skal plasseres. Det er viktig at stolpene kommer langt nok ned i jorda, både for å kunne motstå vær og vind og for bedre å kunne håndtere spenningene som oppstår i gjerdet når pilen blir flettet. Man bruker et vater til å sjekke at stolpene står rett. Men det er ikke noe krav at stolpene står snorrett på langs, da et pilegjerde likevel aldri vil få et helt ensartet uttrykk.

Når alle stolpene er på plass, fordeles pilen i tynne og tykke grener. De tykke skal brukes i bunnen og i toppen, og de tynneste i midten. Når det er gjort, er det bare å komme i gang med flettingen. Man må alltid huske å starte med å flette fra den tykke enden av pilen mot den tynne. Det er også viktig at man ikke alltid fletter samme vei rundt gjerdet. Man må bestrebe seg på å fordele de tynne og tykke endene jevnt over stolpene.

Når det er lagt cirka 4-5 lag av pil på gjerdet, må det ved hver stolpe bores hull i den nederste pilen. Dette må gjøres både på innersiden og yttersiden av gjerdet. Deretter bores det en skrue gjennom pilen og inn i stolpen for å forhindre at de nederste pilene faller ned og kommer i kontakt med jorda. Skruene skal ikke bores helt i bunnen, men bare langt nok inn til å holde grenen på plass.

Deretter fortsetter flettingen som før. De overskytende delene klippes fortløpende av. Når høyden er nådd, skrus det på samme måte som før en skrue i alle de øverste pilene. Dette for å unngå at de øverste grenene ”hopper opp”. Når det er gjort, fortsetter flettejobben på det høye gjerdet. Husk igjen å skifte retning innimellom, så tykkelsen på grenene blir ordentlig fordelt.

Når gjerdet er cirka 20-25 cm fra toppen av stolpene, vikles det ståltråd rundt de tre ytterste stolpene. Endene av ståltråden vikles fast, og deretter brukes en kniv til å vikle ståltråden mellom stolpene sammen. Dette sikrer at de mange pilene ikke skyver den ytterste stolpen utover. Ståltråden fordeler noe av trykket ut på de to andre stolpene, og holder dermed endene av gjerdet rette.

Ståltråden bankes ned, og det samme lages i den andre enden av gjerdet. Deretter dekkes ståltråden av enda en pil, og resten av gjerdet flettes ferdig. Man stopper et par centimeter fra stolpens topp, og på samme måte som tidligere skrus de øverste pilene fast.

Eksperten bruker et vater til å markere endene på gjerdet, og de overskytende pilene sages av med en håndsag. Likeledes klippes overskytende biter på midten av gjerdet av. Når det er gjort – i begge ender – er gjerdet helt ferdig.