Skift det råtne forkantbordet

Et råttent forkantbord er ikke vanskelig å skifte. Til gjengjeld er det noe du bør ordne, slik at du unngår fuktskader på resten av takkonstruksjonen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 timer
Pris
25 kr/m

Intro

Vann fra takrennen og taket vil med tiden bryte ned forkantbordet. Noe som egentlig er helt i orden, forkantbordets funksjon er nettopp å ta i mot for, og beskytte den bakenforliggende takkonstruksjonen. Det samme gjelder for vindskiene i gavlen på huset – de skiftes på samme måte som forkantbordet. Når du har fått av forkantbordet har du muligheten til å sjekke sperrene, og se om det også er noe mer som trenger å skiftes. En råtten sperreende skal skjæres av og erstattes med nytt tre – men i denne artikkelen konsentrerer vi oss utelukkende om forkantbordet.

PROBLEM:
Det er enkelt å konstatere, at forkantbordet er råttent, bare stikk en skrutrekker inn i veden. Går den lenger enn 2-3 mm inn, er det råttent.

LØSNING:
Fjern det råtne bordet, og skru på et nytt. Det tar kun et par timer.

Tidsforbruk

Et par timer, i tillegg kommer tørketid for maling.

Pris

Et 22 x 198 mm forkantbord koster rundt 25 kr per meter.

Vanskelighetsgrad

Dette er en av de lettere gjør det selv-oppgavene.

Veiledning

01
Forberedelse 5 Trinn

1

Start med å fjerne takrennen. Frigjør nedløpsrøret, og vri takrennen ut av takrennekrokene.

2

Skru av takrennekrokene. Hvis krokene er skrudd fast til forkantbordet, skal de skrus av og flyttes over på det nye bordet. Er krokene montert oppå takfoten, skal du bare la dem sitte.

3

Del forkantbordet i håndterbare stykker med en stikksag. Når du sager gjennom bordet som vist her, er det mye lettere å komme til for å ta det av.

4

Sjekk om sperreenden er ødelagt. Her er det så mange hull at du vil få problemer med å feste det nye forkant-bordet slik at det også kan holde takrennen. Sperreenden må forsterkes.

5

Forsterk sperreenden med et nytt stykke sperretre. Skjær til et stykke på cirka 40 cm, og skru det på. Dermed er du klar til å montere det nye forkantbordet.
TIPS: Det er lettest hvis du skrur skruene halvt inn, mens du står nede på bakken.

Taklekten ser ny ut, men er faktisk like gammel som sperren.

02
Montering 6 Trinn

Du møter ingen hindringer når du skal montere det nye forkantbordet. Når det er kappet til i riktig lengde, og malt et par ganger, skal det bare skrus opp. Ettersom du skal skru direkte inn i sperrenes endetre, og forkantbordet skal bære takrennen, iblant også med vann i, skal du bruke ganske lange skruer; 5 x 100 eller 6 x 100 mm i en rustfri variant. Husk å bruke syrefaste skruer hvis du har brukt trykkimpregnert tre.

1

Kapp til det nye forkantbordet i lengden. Mal bordet før du monterer det - altså med både grunning og to lag med trebeskyttelse eller maling. Husk også å male endetreet.

2

Legg opp det nye forkantbordet. Sørg for skikkelig fotfeste - helst på et stillas. Det kan være vanskelig å holde balansen på en stige når du holder i den ene enden av et langt og tungt bord.

3

Skru fast forkantbordet. Husk å bruke rustfrie skruer, ettersom forkantbordet jo vil bli utsatt for en del vannpåvirkning. Og husk syrefaste skruer hvis du har brukt trykkimpregnert tre.

4

Monter takrennekrokene på forkantbordet. Start med de to krokene i hver ende, og spenn en snor ut mellom dem, slik at du har noe å montere de mellomliggende etter.

5

Sjekk fallet før du monterer alle krokene. Takrennen skal falle mot nedløpsrøret. To til tre millimeter per meter takrenne er passende fall.

6

Knepp takrennen på plass igjen, og fest den til nedløpsrøret. Hvis takrennen trenger å bli skiftet ut, er dette en god anledning til å gjøre det.

Video

TIPS: Monter lange bord – alene

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

TEKNIKK: Montering av vindskier

Få en tett sammenføyning – uansett hvilken helling taket har

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...