Video
Lett
Vanskelig

Vann fra takrennen og taket vil med tiden bryte ned forkantbordet. Noe som egentlig er helt i orden, forkantbordets funksjon er nettopp å ta i mot for, og beskytte den bakenforliggende takkonstruksjonen. Det samme gjelder for vindskiene i gavlen på huset – de skiftes på samme måte som forkantbordet. Når du har fått av forkantbordet har du muligheten til å sjekke sperrene, og se om det også er noe mer som trenger å skiftes. En råtten sperreende skal skjæres av og erstattes med nytt tre – men i denne artikkelen konsentrerer vi oss utelukkende om forkantbordet.

FORBEREDELSE:

1. Start med å fjerne takrennen

Frigjør nedløpsrøret, og vri takrennen ut av takrennekrokene.

2. Skru av takrennekrokene

Hvis krokene er skrudd fast til forkantbordet, skal de skrus av og flyttes over på det nye bordet. Er krokene montert oppå takfoten, skal du bare la dem sitte.

3. Del forkantbordet i håndterbare stykker med en stikksag

Når du sager gjennom bordet som vist her, er det mye lettere å komme til for å ta det av.

4. Sjekk om sperreenden er ødelagt

Her er det så mange hull at du vil få problemer med å feste det nye forkantbordet slik at det også kan holde takrennen. Sperreenden må forsterkes.

5. Forsterk sperreenden med et nytt stykke sperretre

Skjær til et stykke på cirka 40 cm, og skru det på. Dermed er du klar til å montere det nye forkantbordet. TIPS: Det er lettest hvis du skrur skruene halvt inn, mens du står nede på bakken.

MONTERING:

1. Kapp til det nye forkantbordet i lengden

Mal bordet før du monterer det – altså med både grunning og to lag med trebeskyttelse eller maling. Husk også å male endetreet.

2. Legg opp det nye forkantbordet

Sørg for skikkelig fotfeste – helst på et stillas. Det kan være vanskelig å holde balansen på en stige når du holder i den ene enden av et langt og tungt bord.

3. Skru fast forkantbordet

Husk å bruke rustfrie skruer, ettersom forkantbordet jo vil bli utsatt for en del vannpåvirkning. Og husk syrefaste skruer hvis du har brukt trykkimpregnert tre.

4. Monter takrennekrokene på forkantbordet

Start med de to krokene i hver ende, og spenn en snor ut mellom dem, slik at du har noe å montere de mellomliggende etter.

5. Sjekk fallet før du monterer alle krokene

Takrennen skal falle mot nedløpsrøret. To til tre millimeter per meter takrenne er passende fall.

6. Knepp takrennen på plass igjen, og fest den til nedløpsrøret

Hvis takrennen trenger å bli skiftet ut, er dette en god anledning til å gjøre det.