Vil du ha et grønt tak, kan ikke takvinkelen være brattere enn 30-32°, og takkonstruksjonen skal være ekstra sterk.

Vil du ha et grønt tak, kan ikke takvinkelen være brattere enn 30-32°, og takkonstruksjonen skal være ekstra sterk.

Grønne tak har den fordelen at de opptar en del av det regnet og annen nedbør som faller på taket — faktisk 50 prosent av nedbøren i gjennomsnitt. Dermed blir det mindre av nedbøren som ledes vekk andre steder, der det kan skape skade ved store regnskyll.

Samtidig bremser vegetasjonen, og jorden som plantene vokser i, vannet. Det gjør at vann som renner av taket porsjoneres ut over litt tid. Det renner med andre ord vekk i et mer jevnt tempo, og bidrar til å redusere oversvømmelse på den måten også.

Grønne tak isolerer

Tak med torv eller nye utgaver av vegetasjonsmatter isolerer også godt mot både kulde og støy. I tillegg beskyttes det underliggende takbelegget, slik at det holder lenger. Et grønt tak krever samtidig lite eller ingen energi å produsere, slik at det også er CO2-nøytralt.

Et grønt tak kan ikke etableres på tak med for bratt takvinkel (maksimalt 30-32°).

Et grønt sedumtak består av: 1. Takbelegg 2. Armeringsnett innvevd i fiberduk 3. Drenslag/jord 4. Topplag av bergknapp.

Et grønt sedumtak består av: 1. Takbelegg 2. Armeringsnett innvevd i fiberduk 3. Drenslag/jord 4. Topplag av bergknapp.