I første omgang banker han av den ytterste pussen med en murhammer og flatmeisel. Legg merke til at det er montert en beskyttelseskappe på meiselen, som skåner hånden hvis han treffer ved siden av.

Bolten sitter fremdeles urokkelig fast. Derfor tas det nå i bruk en kraftig slagdrill. Det bores hele veien rundt bolten. Men underveis får bolten et par slag med murhammeren for å se hvor løst den sitter. Jobben fortsetter med bor og meisel, inntil ekspansjonsbolten må overgi seg og slippe taket i muren.

Den andre bolten får samme behandling, og kan til slutt pilles ut av veggen. Hullene, som er knapt 10 cm dype, må repareres, og til det bruker mureren en ferdigblandet reparasjonsmørtel.

Det er en skvett med vann i bøtta, som tilføres mørtel og røres sammen til mørtelen har en fast og sammenhengende konsistens. Lages den for tynn, vil den ikke bli i hullet. Hullene forvannes før mureren kaster små klatter av reparasjonsmørtelen inn i dem.

Det gir en bedre heft når mørtel kastes inn framfor bare å putte den inn. Mørtelen glattes ut så reparasjonen er i nivå med veggen. Pass på at den ikke kommer lengre ut enn veggplanet.

Når området er tørket litt opp, strykes reparasjonen over med en våt kost, så overgangen blir jevn. Etter en måned, når mørtelen er avherdet og uttørket, kan reparasjonen males over.